VAT od sprzedaży działek przez rolnika wciąż z wątpliwościami?

Mając na uwadze wagę skutki dla rolników, jakie może za sobą pociągać niepewność co do prawidłowego wykonania obowiązków w zakresie rozliczenia należności podatkowych z tytułu sprzedaży gruntów (działek), poleciłem przygotowanie interpretacji ogólnej w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotowego zagadnienia - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 15866 do ministra finansów w sprawie wykładni przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży gruntów rolnych

Szanowny Panie Ministrze!

Niniejszą interpelację kieruję w związku z niejasnością przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z informacjami przekazanymi mi przez Związek Zawodowy Rolników Rzeczypospolitej „Solidarni” istnieje problem dotyczący opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży przez rolników gruntów rolnych. Stan obecnej regulacji jest niejasny nie tylko dla rolników, ale również stwarza wątpliwości organów podatkowych.

Przy sprzedaży ziemi rolnej przez J. G. nie został odprowadzony podatek VAT. Urząd skarbowy, do którego zwrócił się on o interpretację przepisów podatkowych potwierdził mu, że jego transakcje zwolnione są z podatku VAT. Natomiast tuż przed upływem 5 lat od dokonania przez niego sprzedaży działek rolnych Urząd Kontroli Skarbowej wszczął kontrolę dokonanych przez J. G. transakcji, w wyniku której została mu naliczona zaległość podatkowa w wysokości ponad 1 mln zł.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy w przypadku rezygnacji z prowadzenia działalności rolniczej lub chęci zbycia części nieruchomości pod zabudowę lub inwestycję wchodzących w skład gospodarstwa rolnego rolnik jest obowiązany do zapłaty podatku VAT?
  2. W jakich przypadkach grunt rolny przeznaczony na cel nierolniczy w planie przestrzennego zagospodarowania, lub w stosunku do którego wydano decyzję o warunkach zabudowy nie powinien być objęty podatkiem VAT przy sprzedaży przez rolnika?
  3. Jak w świetle przepisów prawa podatkowego przedstawia się sytuacja rolników posiadających przykładowo ponad 100 działek w różnych powiatach i gminach, chcących zrezygnować z rolnictwa, tak aby transakcje sprzedaży tych nieruchomości nie zostały objęte obowiązkiem uiszczenia podatku VAT?

Posłowie
Jarosław Sachajko, Jarosław Porwich, Norbert Kaczmarczyk

27 września 2017 r.

Odpowiedź na interpelację nr 15866 w sprawie wykładni przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży gruntów rolnych

Odpowiadając na interpelację Posłów Jarosława Sachajko, Jarosława Porwicha i Norberta Kaczmarczyka nr 15866 z 5 października 2017 r. w sprawie wykładni przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży gruntów rolnych, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem VAT sprzedawanych przez rolników nieruchomości zawarte są przede wszystkim w art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15, art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r. – dalej: „ustawa o VAT”. Przez minione lata ugruntowała się ich jednolita wykładnia. Odmienne rozstrzygnięcia zapadające w podobnych sprawach wynikają co do zasady z różnic w stanach faktycznych.

W mojej opinii ewentualne problemy dotyczące sposobu opodatkowania sprzedaży gruntów dokonywanej przez rolników mogą być związane z błędnym klasyfikowaniem – w określonych okolicznościach faktycznych – sprzedawanych nieruchomości jako wchodzących w skład majątku prywatnego bądź też majątku wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jak również z błędnego przekonania rolników, iż sprzedaż majątku prywatnego nigdy nie podlega opodatkowaniu VAT.

Zaznaczyć jednocześnie należy, iż czynności wymienione w art. 5 ustawy o VAT (w tym również dostawa towarów, przez którą ustawa o VAT rozumie m.in. sprzedaż gruntów) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pod warunkiem, że wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o VAT).

W tym kontekście dla oceny, czy dany p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »