Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.10.2014

VAT od przekazania prezentów w opakowaniach zbiorczych

Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne przekazanie przez spółkę towarów w celach reklamowo-promocyjnych, których jednostkowa cena nabycia określona na moment przekazania towarów nie przekracza 10 zł netto i które przekazywane są w opakowaniach zbiorczych, powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2014 r. (data wpływu 7 kwietnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży, dystrybucji wyrobów spożywczych, głównie czekolad, batonów, wafli, ciastek oraz kawy. Kontrahentami Wnioskodawcy i jednocześnie odbiorcami jego towarów są różne placówki handlowe tj. hurtownie, hipermarkety, supermarkety, sklepy i punkty gastronomiczne. Mając na uwadze prowadzenie działalności gospodarczej na bardzo konkurencyjnym rynku, Wnioskodawca podejmuje szereg działań marketingowych służących zwiększeniu wolumenu sprzedaży.

Jednym z takich działań jest nieodpłatne przekazywanie przez Spółkę towarów do swoich kontrahentów takich jak hurtownie, hipermarkety, supermarkety, sklepy, agencje reklamowe. Bezpłatnie przekazane towary mają służyć wyłącznie celom reklamowym, mają służyć promocji towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę, ich przekazanie jest ściśle powiązane ze strategią marketingową Spółki. Takie działania podejmowane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a promocja towarów w taki sposób zwiększa sprzedaż Spółki. Przykładami takich działań mogą być degustacje przeprowadzane w placówkach handlowych lub tzw. programy lojalnościowe (klient za zakup określonej liczby produktów kolejny otrzymuje gratis). Wnioskodawca posiada również dokumenty potwierdzające przekazanie gratisowych towarów.

Przekazywane towary, są dostarczane do odbiorców w opakowaniach zbiorczych, którymi najczęściej są kartony. Takie rozwiązanie ułatwia pakowanie oraz transport towarów, identyczne opakowania zbiorcze wykorzystywane są przez Spółkę do sprzedaży towarów. W zależności od dostarczanego towaru w opakowaniu zbiorczym przykładowo mogą znajdować się:

 1. 12 sztuk tabliczek czekolady o wadze netto 300g,
 2. w zależności od rodzaju 16, 20, 21, 22 sztuki tabliczek czekolady o wadze netto 100g,
 3. 224 sztuki wafla w czekoladzie o wadze netto 52g,
 4. 256 sztuk wafla w czekoladzie o wadze netto 36g,
 5. 448 sztuk wafla w czekoladzie o wadze netto 18g,
 6. 10 opakowań jednego z rodzajów ciastek o wadze netto 300g,
 7. 6 opakowań jednego z rodzajów kawy rozpuszczalnej o wadze netto 200g,
 8. 12 opakowań jednego z rodzajów kawy rozpuszczalnej o wadze netto 50g.

Cena jednostkowa części sprzedawanych przez Spółkę towarów nie przekracza kwoty 10 zł netto (zarówno cena nabycia jak i cena sprzedaży), jednak kontrahenci otrzymujący towary nieodpłatnie, ze względu na fakt, że towary są pakowane w opakowania zbiorcze, w rzeczywistości otrzymują towar w łącznej kwocie przekraczającej 10 zł netto.

Przy nabyciu towarów Wnioskodawca odlicza podatek naliczony. Natomiast przekazania towarów w ramach akcji promocyjnych, marketingowych mają związek z działalnością handlową Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów w celach reklamowo-promocyjnych, których jednostkowa cena nabycia określona na moment przekazania towarów nie przekracza 10 zł netto i które przekazywane są w opakowaniach zbiorczych, powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy: nieodpłatne przekazanie towarów w opakowaniach zbiorczych, których jednostkowa cena nabycia nie przekracza 10 zł nie powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późń. zm. Dalej: „Ustawa VAT") opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ustawa VAT definiuje dostawę towarów, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy VAT za dostawę towarów uważa się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przywołanego powyżej art. 7 ust. 2 Ustawy VAT nie stosuje się jednak do przekazywanych prezentów o malej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 Ustawy VAT). Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy VAT przez prezenty o malej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Podsumowując powyżej przywołane przepisy opodatkowaniu nie podlega m.in. bezpłatna dostawa towarów, która spełnia łącznie dwa warunki:

 1. dostawa jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. jednostkowa cena nabycia określona w momencie przekazywania towaru, nie przekracza 10 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy przekazania towarów opisane w stanie faktycznym spełniają łącznie wyżej wymienione warunki. Bezspornym jest fakt, że przekazanie towarów odbywa się w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Jak wspomniano na wstępie przekazane towary wykorzystywane są w działaniach reklamowych oraz promocyjnych. Działania takie umożliwiają zapoznanie się konsumentów z towarami sprzedawanymi przez Spółkę, zwiększają wiedzę i świadomość konsumentów o asortymencie Spółki, akcje marketingowe z wykorzystaniem bezpłatnej dystrybucji towarów budują pozytywny wizerunek danej marki. Wnioskodawca prowadzi działalność na bardzo konkurencyjnym rynku, a podobne działania marketingowe są na nim powszechnie prowadzone. W związku z tym aby Spółka mogła skutecznie konkurować musi podejmować szereg różnych akcji promocyjnych, w tym takich, gdzie bezpłatnie wydaje swoje towary. Jednym z przykładów takich działań mogą być akcje degustacyjne organizowane w placówkach handlowych, gdzie w specjalnie do tego przygotowanym i oznaczonym punkcie, konsumenci zachęcani są do degustacji towarów sprzedawanych przez Spółkę. Innym przykładem mogą być programy lojalnościowe (klient za zakup określonej liczby produktów kolejny otrzymuje gratis). Wnioskodawca nie ma wątpliwości, że takie działania są związane z prowadzoną działalnością, a ich podejmowanie skutecznie przyczynia się do zwiększania wartości sprzedaży towarów dystrybuowanych przez Spółkę.

Zdaniem Spółki spełniony jest również drugi warunek, aby dostawy towarów przedstawione w stanie faktycznym uznać za dostawy, które nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług - cena jednostkowa nabycia określona w momencie przekazywania towaru nie przekracza 10 zł. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie ma tutaj żadnego znaczenia fakt, że towary przekazywane są w opakowaniach zbiorczych. Opakowania zbiorcze (kartony) wykorzystywane są ze względów logistycznyc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »