Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.05.2015

VAT od przekazania materiałów reklamowych o wartości powyżej 10 zł

Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom, w związku z działalnością gospodarczą Spółki, drukowanych materiałów informacyjnych i reklamowych oraz banerów/tablic reklamowych (z funkcją informacyjną), na których naklejane są próbki wyrobów Spółki, których cena nabycia/jednostkowy koszt wytworzenia przekracza 10 zł, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania kontrahentom drukowanych materiałów informacyjnych i reklamowych oraz banerów, tablic reklamowych, których koszt nabycia lub wytworzenia przekracza 10 zł - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania kontrahentom drukowanych materiałów informacyjnych i reklamowych oraz banerów, tablic reklamowych, których koszt nabycia lub wytworzenia przekracza 10 zł.

Wniosek uzupełniono pismem z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 21 stycznia 2015 r. znak: IBPP1/443-1121/14/LSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

P.sp. z o.o. z siedzibą w R. (dalej zwany „Spółką” bądź „Wnioskodawcą”) jest producentem obrzeży i profili meblowych. Spółka prowadzi w Polsce działalność gospodarczą i jest zarejestrowana na terytorium kraju jako podatnik VAT czynny.

Z uwagi na okoliczność, że branża, w której działa Wnioskodawca charakteryzuje się dużą konkurencyjnością, Wnioskodawca podejmuje szereg działań marketingowych w zakresie zwiększenia sprzedaży. Wnioskodawca planuje przekazać nieodpłatnie Klientom drukowane materiały reklamowe i informacyjne w postaci min. ulotek, broszur, katalogów, flag reklamowych.

Spółka planuje również przekazać nieodpłatnie Klientom banery/tablice reklamowe (z funkcją informacyjną), na których naklejane są próbki wyrobów Spółki. Stanowią one wzornik wyrobów oferowanych przez Spółkę i przyjmują formę stojącego lub wiszącego katalogu.

Przekazanie ww. materiałów reklamowych ma jednocześnie w każdym przypadku na celu przekazanie informacji o produktach Spółki, które dotyczą jej poszczególnych produktów, ich cech jakościowych i użytkowych oraz zalet technicznych. Nadrzędnym celem dla Spółki jest skłonienie jak największej liczby potencjalnych nabywców do zakupu produkowanych przez nią towarów. Cena nabycia/jednostkowa cena wytworzenia niektórych z tych ww. materiałów informacyjnych i reklamowych może przekraczać 10 zł.

Spółce przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z ich zakupem (zleceniem ich wykonania). Materiały reklamowe nie stanowią towarów, które mogą podlegać konsumpcji, z uwagi na fakt, iż pełnią one jedynie funkcję nośnika informacji handlowej, a ich przekazanie ma na celu dotarcie do potencjalnych klientów i przedstawienie im oferty sprzedaży towarów nadających się do konsumpcji w rozumieniu ustawy o VAT. Z perspektywy osoby otrzymującej materiały reklamowe, o których mowa we wniosku, nie mają zatem żadnej wartości użytkowej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że:

 1. Na pytanie tut. organu „Czy klienci otrzymujący banery i tablice reklamowe wraz z przymocowanymi do nich wyrobami są zobowiązani do ich eksponowania w określonym miejscu (np. w punkcie sprzedaży)” Wnioskodawca odpowiedział, że w kontekście powyższego pytania Spółka zaznacza, że zgodnie ze zdarzeniem przyszłym zaprezentowanym we wniosku o interpretację, do banerów/tablic reklamowych zostaną przymocowane próbki wyrobów. Klienci je otrzymujący co do zasady nie będą zobowiązani do ich eksponowania w określonym miejscu.
 2. Banery/tablice reklamowe oraz umocowane do nich próbki wyrobów staną się własnością klientów Spółki, przy czym nie nastąpi to na podstawie jakieś konkretnej umowy, np. przenoszącej własność czy umowy darowizny, i będzie to wynikało z faktu przekazania. Wypożyczenie ww. materiałów nie wchodzi w tym przypadku w rachubę ze względu na ich niekonsumpcyjny charakter.
 3. Banery/tablice reklamowe oraz mocowane do nich próbki nie są objęte sprzedażą prowadzoną przez Spółkę, albowiem jak wskazano we wniosku, nie stanowią one towarów, które mogłyby podlegać konsumpcji, a to z uwagi na fakt, iż pełnią one jedynie funkcje nośnika informacji handlowej, a ich przekazanie ma na celu dotarcie do potencjalnych klientów i przedstawienie im oferty sprzedaży towarów nadających się do konsumpcji w rozumieniu ustawy o VAT.
 4. Tablice reklamowe w swej istocie nie są drukowanymi materiałami reklamowymi i informacyjnymi, natomiast banery są wykonywane w technice sitodruku.
 5. Jak już wskazano we wniosku, Spółka zamierza przekazywać nieodpłatnie tablice banery/reklamowe z naklejonymi próbkami wyrobów Spółki (a nie produkty w ogólności). Przekazanie następuje (będzie następowało) poprzez uzyskanie potwierdzenia przez przedstawicieli handlowych Spółki. Spółka nie prowadzi innej ewidencji.
 6. W związku z nieodpłatnym otrzymaniem tablic/banerów klienci nie są (nie będą) zobligowani do jakiś czynności. W uwarunkowaniach danego przypadku może leżeć w interesie klienta (będącego np. dystrybutorem produktów Spółki), aby osoby zainteresowane (czyli np. potencjalni nabywcy nabywający od klienta) mogły się zapoznać z ofertą Spółki.
 7. Jak już wskazano we wniosku, cena nabycia/jednostkowa cena wytworzenia niektórych z ww. materiałów informacyjnych i reklamowych może przekraczać 10 zł, przy czym ze względu na wspominany brak ich konsumpcyjnego charakteru, nie stanowią one prezentów, a co za tym idzie, mogą zostać uznane za próbki (ze względu na ich informacyjny charakter, mający na celu dotarcie do potencjalnych klientów i przedstawienie im oferty sprzedaży towarów nadających się do konsumpcji w rozumieniu ustawy o VAT).
 8. Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do nieodpłatnego przekazania drukowanych materiałów informacyjnych, reklamowych oraz banerów/tablic reklamowych wraz z naklejonymi próbkami wyrobów Spółki na podstawie jakiś umów, porozumień, zobowiązań zawartych z klientami, czy też wydanie to odbywa się wyłącznie na podstawie dobrej woli Wnioskodawcy”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie jest zobowiązany do takiego przekazania.
 9. Spółka co do zasady korzysta (zamierza korzystać) z prawa do odliczenia VAT przy zakupie materiałów służących do sporządzania tablic/banerów przekazywanych (które będą przekazywane) nieodpłatnie, a nie produktów. Jednakowoż Wnioskodawca podkreśla, że wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego.
 10. Wnioskodawca nie prowadzi powyższej ewidencji, ponieważ wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego, a ponadto ani tablice, ani banery nie mają wartości konsumpcyjnej.
 11. Na pytanie tut. organu „Jak jest łączna wartość przekazanych towarów jednemu klientowi w roku podatkowym”, Wnioskodawca odpowiedział, że jako, że wniosek o interpretację dotyczy zdarzenia przyszłego, odpowiedź na powyższe pytanie nie jest możliwa.

Mając na uwadze powyższe, Spółka podtrzymuje w całości stanowisko przedstawione we wniosku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w obecnie obowiązującym stanie prawnym, nieodpłatne przekazanie kontrahentom, w związku z działalnością gospodarczą Spółki, drukowanych materiałów informacyjnych i reklamowych oraz banerów/tablic reklamowych (z funkcją informacyjną), na których naklejane są próbki wyrobów Spółki, których cena nabycia/jednostkowy koszt wytworzenia przekracza 10 zł, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę to...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »