Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.07.2012

VAT: Nieodpłatne świadczenie usług na cele niezwiązane z działalnością

Pytanie podatnika: Zdarzają się sytuację, że spółka zakupuje np. usługę hotelową czy gastronomiczną i przekazuje ją nieodpłatnie w celach niemających związku z działalnością gospodarczą (np. zapewnia nocleg w hotelu kontrahentowi przybywającemu na spotkanie). Czy podstawą opodatkowania czynności nieodpłatnego świadczenia usług na cele niezwiązane z działalnością gospodarcza podatnika, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, jest kwota netto (bez VAT) wynikająca z faktury wystawionej przez usługodawcę, od którego spółka nabywa usługi, które następnie przekazuje nieodpłatnie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko. przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2012 r. (data wpływu 18 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W toku prowadzonej działalności Wnioskodawca dokonuje nieodpłatnego świadczenia usług (w szczególności hotelowych i gastronomicznych) na rzecz kontrahentów, potencjalnych kontrahentów, pracowników lub innych osób. Zazwyczaj nieodpłatne świadczenie usług związane jest z działalnością gospodarczą Spółki i dotyczy przykładowo zapewnienia hoteli i wyżywienia pracownikom podczas podróży służbowych czy spotkań biznesowych z kontrahentami w restauracjach. Takie nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu VAT.

Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, w których Spółka zakupuje np. usługę hotelową czy gastronomiczną i przekazuje ją nieodpłatnie w celach niemających związku z działalnością gospodarczą (np. zapewnia nocleg w hotelu kontrahentowi przybywającemu na spotkanie). Takie nieodpłatne świadczenie usług zrównane jest na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT z podlegającym opodatkowaniu odpłatnym świadczeniem usług.

Dla udokumentowania czynności nieodpłatnego świadczenia usług dla celów innych niż działalność gospodarcza, Spółka wystawia faktury wewnętrzne. Wątpliwość Spółki budzi wartość, jaka ma być przyjęta za podstawę opodatkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podstawą opodatkowania czynności nieodpłatnego świadczenia usług na cele niezwiązane z działalnością gospodarcza podatnika, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, jest kwota netto (bez VAT) wynikająca z faktury wystawionej przez usługodawcę, od którego Spółka nabywa usługi, które następnie przekazuje nieodpłatnie?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, „podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.”

Ponadto, na podstawie art. 29 ust. 12 ustawy, „w przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.”

Zdaniem Spółki, w przypadku nabycia przez Spółkę usług hotelowych i gastronomicznych, które Spółka przekazuje nieodpłatnie pracownikom i innym osobom nie będącym pracownikami, i to nieodpłatne przekazanie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy jako podstawę opodatkowania należy przyjąć - zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 29 ust. 12 ustawy o VAT- faktyczny koszt świadczenia tych usług poniesiony przez Spółkę. Jeżeli tym kosztem jest kwota, jaką Spółka płaci na podstawie faktury wystawionej przez usługodawcę, to wartość tej faktury, tj. - zgodnie z cyt. art. 29 ust. 1 ustawy - kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku (czyli kwota netto) powinna być przyjęta za podstawę opodatkowania opisanych usług.

Stanowisko Spółki potwierdzają dodatkowo następujące okoliczności:

Należy wskazać, iż przyjęcie interpretacji odmiennej (wg której podstawą opodatkowania byłaby kwota brutto) byłoby równoznaczne z naliczaniem podatku VAT od podatku VAT. Zasadą ogólną obowiązującą na gruncie VAT jest natomiast to, że nie nalicza się podatku VAT od podatku VAT. Ustawodawca dał temu wyraz w przywołanym wcześniej art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym z podstawy opodatkowania VAT wyłącza się kwotę podatku.

Zasada ta znajduje pełne potwierdzenie w przepisach prawa wspólnotowego. Zgodnie z artykułem 78 lit. a) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE. L.2006.347.1; w dalszej części: „Dyrektywa VAT") podstawa opodatkowania obejmuje wszelkie podatki, opłaty, w tym opłaty celne oraz inne należności, ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »