Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.12.2012

VAT: Nieodpłatne przekazanie towarów – określenie podstawy opodatkowania

Pytanie podatnika: Czy do podstawy opodatkowania nieodpłatnie towarów należy doliczać wartość należności celnych z tytułu ich importu? Czy do podstawy opodatkowania nieodpłatnie przekazywanych towarów należy doliczać koszty transportu poniesione przez Wnioskodawcę w związku z ich importem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17.08.2012 r. (data wpływu 23.08.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.08.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) jest spółką należącą do grupy światowego lidera w zakresie produkcji i sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego. W ramach prowadzonej, działalności Wnioskodawca zajmuje się między innymi sprzedażą sprzętu telekomunikacyjnego (przede wszystkim telefonów komórkowych) na rzecz dystrybutorów działających na polskim rynku.
Dla celów powyższej działalności Wnioskodawca importuje z krajów nienależących do Unii Europejskiej atrapy oferowanych przez niego telefonów komórkowych. Importowane przez Wnioskodawcę atrapy telefonów służą wspomaganiu procesu sprzedaży telefonów klientom ostatecznym (np. pełnią funkcję prezentacyjną marketingową w salonach sprzedaży, gdzie klienci mogą obejrzeć, jak wygląda dany model telefonu) zazwyczaj są nieodpłatnie przekazywane dystrybutorom nabywającym od Wnioskodawcy telefony marki....
Z tytułu importu atrap telefonów Wnioskodawca uiszcza stosowne należności celne oraz ponosi koszt transportu importowanych towarów. Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem atrap telefonów komórkowych.
Ponadto Wnioskodawca podkreśla, że atrapy telefonów komórkowych będące przedmiotem niniejszego wniosku nie spełniają definicji próbki, o której mowa odpowiednio w art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, ani definicji prezentu o małej wartości, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy do podstawy opodatkowania nieodpłatnie przekazywanych atrap telefonów komórkowych, należy doliczać wartość należności celnych z tytułu ich importu...
  2. Czy do podstawy opodatkowania nieodpłatnie przekazywanych atrap telefonów komórkowych, należy doliczać koszty transportu poniesione przez Wnioskodawcę w związku z ich importem...

Zdaniem Wnioskodawcy: do wartości podstawy opodatkowania nieodpłatnie przekazywanych atrap telefonów komórkowych, nie należy doliczać wartości należności celnych z tytułu ich importu, ani kosztów związanych transportem importowanych towarów.
Uzasadnienie stanowiska Spółki
Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle obowiązujących przepisów podatkowych, nieodpłatne wydania atrap telefonów komórkowych na rzecz dystrybutorów stanowią czynności zrównane z odpłatną dostawą towarów, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.
W związku z powyższym, w celu obliczenia kwoty podatku VAT należnej z tytułu nieodpłatnych przekazań, konieczne jest precyzyjne ustalenie podstawy opodatkowania przekazywanych towarów. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera art. 29 ust. 10 ustawy o VAT. Zgodnie z powyższym przepisem, w przypadku nieodpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia określony w momencie dostaw tych towarów.
Pojęcie „ceny nabycia” nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o VAT ani w rozporządzeniach wykonawczych. Niemniej jednak, w świetle literalnej wykładni analizowanego przepisu należy uznać, że „ceną nabycia” jest kwota netto należna sprzedawcy z tytułu nabywanych towarów, które są następnie nieodpłatnie przekazywane przez nabywcę.
Odnosząc brzmienie powyższego przepisu do treści stanu faktycznego niniejszego wniosku należy uznać, że przez cenę nabycia atrap telefonów komórkowych przekazywanych nieodpłatnie przez Wnioskodawcę, należy rozumieć cenę netto wykazywaną na fakturach wystawianych na rzecz Wnioskodawcy przez podmioty spoza UE sprzedające atrapy telefonów. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, dla celów kalkulacji podstaw opodatkowania przekazywanych atrap do ceny nabycia nie powinny być doliczane należności celne oraz koszty transportu związane z importem atrap.
W ocenie Wnioskodawcy, taka interpretacja wynika wprost z brzmienia art. 29 ust. 10 ustawy o VAT, przepisu szczególnego w stosunku do art. 29 ust. 1, w którym to ustawodawca wskazał sposób kalkulacji podstawy opodatkowania w przypadku nieodpłatnych przekazań towarów. Podkreślić należy, że w przepisie tym ustawodawca nie odniósł się w żaden sposób do należności celnych związanych z ewentualnym importem przekazywanych nieodpłatnie towarów, czy też kosztów transportu. Tym samym należy uznać, że w przypadku gdyby intencją ustawodawcy było aby do podstawy opodatkowania ustalanej na potrzeby nieodpłatnego przekazania towarów należało doliczać cło oraz jakiekolwiek inne koszty związane z nabyciem przekazywanych towarów (w tym koszty transportu) — definicja zawarta w art. 29 ust. 10 ustawy o VAT określałaby elementy, które należy włączyć do podstawy opodatkowania (analogicznie np. jak w przypadku przepisów art. 29 ust. 13 i 15 ustawy o VAT określających podstawę opodatkowania dla importu towarów, czy też art. 31 ust. 2 ustawy VAT dotyczący podstawy opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów).
Jednocześnie warto zaznaczyć, że art. 29 ust. 10 ustawy o VAT stanowi implementację na grunt polskich przepisów podatkowych art. 74 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L z dnia 11 grudnia 2006 r., dalej: Dyrektywa VAT). Zgodnie z powyższym przepisem Dyrektywy VAT, w przypadku gdy podatnik wykorzystuje lub przekazuje towar stanowiące część majątku jego przedsiębiorstwa lub gdy towary są zatrzymywane przez podatnika lub jego następców prawnych w przypadku zaprzestania prowadzenia przez niego działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych lub, w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie, gdy ma miejsce wykorzystanie, przekazanie lub zatrzymanie tych towarów.
Jednocześnie, doprecyzowanie w zakresie elementów, które powinny być włączane do podstawy opodatkowania w przypadku nieodpłatnych przekazań towarów na gruncie Dyrektywy VAT stanowi art. 78, który wskazuje, iż do podstawy opodatkowania wlicza się:

  1. podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem samego VAT;
  2. koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, tr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »