Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.10.2014

VAT: Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych

Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom, w związku z działalnością gospodarczą spółki, materiałów o charakterze reklamowym i informacyjnym, których cena nabycia/jednostkowy koszt wytworzenia przekracza 10 zł i które nie mają wartości użytkowej, ani handlowej dla otrzymującego, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania kartonowych stojaków o charakterze reklamowym i informacyjnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania kartonowych stojaków o charakterze reklamowym i informacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka ... działa w formie spółki komandytowej (zwana dalej Spółką) i jest czynnym podatnikiem VAT. Produkty Spółki są nabywane między innymi przez kontrahentów zajmujących się ich dalszą odsprzedażą. W celu zwiększenia atrakcyjności produktów Spółka prowadzi szereg działań promocyjnych. Jednym z takich działań jest przekazywanie kontrahentom nieodpłatnie materiałów o charakterze reklamowym. Wśród materiałów, jakie są przedmiotem przekazania znajdują się m.in.: wykonane z kartonu stojaki na produkty. Wymienione stojaki służą wyłącznie do ekspozycji asortymentu, którego dystrybutorem jest Spółka, w związku z tym oznaczone są logiem Spółki oraz logiem marek, których produktów jest dystrybutorem. Taka forma graficzna ma za zadanie identyfikować i wyróżniać produkty na tle wyrobów innych producentów. Stojaki reklamowe, o których mowa w stanie faktycznym nadają ustawionym na nich produktom i towarom lepszej prezencji, wprowadzają porządek oraz ułatwiają ekspozycję, co również ma na celu zachęcić potencjalnych klientów.

Cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazywanych materiałów wynosi powyżej 10 zł. Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT należnego o kwotę VAT naliczonego i korzysta z niego przy nabyciu ww. materiałów. Przekazywane materiały są nietrwałe (szybko się niszczą), pełnią jedynie funkcję informacyjną i nośnika reklamy wspomagającego sprzedaż produktów i towarów poprzez wizualizację i prezentację produktów. W związku z tym, że celem przekazywania ww. materiałów jest wyeksponowanie, prezentacja produktów w punktach sprzedaży nie posiadają one dla otrzymującego kontrahenta (np.: sklepu) jakiejkolwiek wartości użytkowej. Brak wartości użytkowej i handlowej stojaków dla kontrahenta Spółki wynika z faktu, iż są one przeznaczone dla konkretnych produktów danego producenta (oznaczenie logo) oraz faktu ich nietrwałości - braku możliwości dalszej eksploatacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom, w związku z działalnością gospodarczą Spółki, materiałów o charakterze reklamowym i informacyjnym, których cena nabycia/jednostkowy koszt wytworzenia przekracza 10 zł i które nie mają wartości użytkowej, ani handlowej dla otrzymującego, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie drukowanych materiałów reklamowych - kartonowych stojaków na produkty nie powinno być uznane za dostawę towarów będącą przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT. W ocenie Spółki, u otrzymującego je kontrahenta nie nastąpi realne przysporzenie ani konsumpcja z tytułu przekazania tych przedmiotów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów. W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy przez odpłatną dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel przy czym jak wskazuje ust. 2 tej regulacji przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT (w brzmieniu od 1 kwietnia 2013 r.) przepisu, ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Przez prezenty o małej wartości, o których mowa wyżej rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt l, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł. (art. 7 ust. ustawy o VAT).

Na tle wskazanych powyżej norm zauważyć należy, iż nieodpłatne przekazanie prezentów (w tym przypadku: drukowanych materiałów o charakterze reklamowym) - także tych, których koszt przekracza wartości o jakich mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, nie powoduje uzyskania korzyści po stronie kontrahenta i nie stanowi dla niego żadnej wartości. Przekazane kontrahentom materiały stanowią jedynie zachętę do korzystania z określonych produktów poprzez ich lepsze wyeksponowanie - kontrahent nie otrzymuje możliwości korzystania z towaru w sensie ekonomicznym. Materiały, które mają charakter reklamowy nie są przekazywane na cele osobiste osób wymienionych w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Jak wskazano powyżej, materiały te przekazane są jedynie w celu zwiększenia obrotów Spółki.

Przekazane drukowane materiały informacyjne i reklamowe nie stanowią również darowizny, gdyż skutkiem darowizny jest zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów w majątku obdarowanego (kontrahenta). W przedstawionej sytuacji nie ma jednak żadnego przysporzenia po stronie kontrahenta, gdyż, jak wspomniano wyżej, drukowane nie stanowią dla niego żadnej wartości (nie mogą być przedmiotem obrotu ani wymiany).

Walor konsumpcyjny przekazywanych nieodpłatnie materiałów jako podstawowa przesłanka zasadności opodatkowania podatkiem VAT pojawia się również w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz interpretacjach organów podatkowych.

W przykładowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lipca 2011 r. sygn. akt I FSK 1201/10 wskazano, np.:

Gdy skarżąca spółka nieodpłatnie przekazuje w celach informacyjno-reklamowych ulotki (katalogi) reklamowe w celu zachęcenia nauczycieli i szkół do korzystania z publikacji edukacyjnych spółki, należy przyjąć, że nie ma miejsca opodatkowana dostawa towarów. Przekazane materiały informacyjne, foldery nie są towarami w znaczeniu konsumpcyjnym, pomimo że wymienione są w klasyfikacjach statystycznych.

Podobne stanowisko wyraził również Minister Finansów w publikacji na stronie Ministerstwa Finansów w publikacji dot. zmian w podatku VAT od 1 kwietnia 2013 r.: W pierwszej kolejności należy ustalić, czy drukowany materiał informacyjny i reklamowy ma w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »