VAT: Nieodpłatne przekazanie materiałów ekspozycyjnych

Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wyłącznej dystrybucji wyrobów jubilerskich marki A na rynku polskim. W celu zwiększenia sprzedaży spółka udostępnia punktom sprzedaży (np. sklepom) różnego rodzaju materiały ekspozycyjne lub, służące informowaniu klientów o asortymencie spółki oraz przekazywaniu wszelkich treści dotyczących oferty, tj. standy, ekspozytory, prezentery, gabloty i inne. Czy nieodpłatne udostępnianie ww. materiałów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2012 r. (data wpływu 30.04.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania udostępnienia materiałów ekspozycyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.04.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania udostępnienia materiałów ekspozycyjnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Głównym obszarem działalności Spółki jest wyłączna dystrybucja wyrobów jubilerskich na rynku polskim. W ramach prowadzonej działalności Spółka podejmuje szereg działań mających na celu wsparcie sprzedaży dystrybuowanych produktów poprzez właściwe przedstawienie kontrahentom oraz klientom oferowanej biżuterii, a tym samym zachęcanie ich do jej nabycia.

W celu zwiększenia sprzedaży Spółka udostępnia punktom sprzedaży (np. sklepom) różnego rodzaju materiały merchandisingowe (zwane dalej również materiałami ekspozycyjnymi lub materiałami POS), służące informowaniu klientów o asortymencie Spółki oraz przekazywaniu wszelkich treści dotyczących oferty, tj:

- standy,
- ekspozytory,
- prezentery,
- gabloty,
- inne.

Materiały przeznaczone do eksponowania oferowanych produktów przekazywane są punktom sprzedaży nieodpłatnie na podstawie umowy udostępnienia materiałów ekspozycyjnych. Zgodnie z treścią umowy wyłącznym właścicielem przekazywanych materiałów POS pozostaje Spółka. Punkt sprzedaży może je natomiast w określony sposób użytkować - przekazane materiały POS mają bowiem służyć wyłącznie sprzedaży, ekspozycji oraz informowaniu klientów o produktach dystrybuowanych przez Spółkę. Zgodnie z umową Spółka odpowiada za dostarczenie oraz stałą konserwację udostępnianych środków trwałych, materiałów POS oraz dostarczenie dodatkowych materiałów do ich dekoracji. Przedstawiciele handlowi Spółki 4-6 razy w roku obowiązani są do odwiedzenia punktu sprzedaży oraz przeszkolenia obsługi punktu sprzedaży z zakresu polityki merchandisingowej marki A, wiedzy o produkcie oraz technik sprzedaży. Punkt sprzedaży zobowiązany jest natomiast do kontaktu i współpracy z przedstawicielem handlowym Spółki w sprawie optymalnego zainstalowania i usytuowania udostępnionych materiałów POS; wykorzystywania ich do ekspozycji wyłącznie produktów marki…, dbania o ich nieprzerwaną ekspozycję oraz każdorazowego zamawiania najlepiej sprzedających się produktów celem optymalizacji sprzedaży.

Punkt sprzedaży zobowiązuje się ponadto w umowie do sprzedaży najnowszej kolekcji produktów marki A oraz do wyznaczenia członka obsługi punktu sprzedaży jako ambasadora marki A. W razie wygaśnięcia zawartej z punktem sprzedaży umowy materiały POS podlegają zwrotowi, zaś w przypadku ich zniszczenia punkt sprzedaży obowiązany jest do wypłacenia Spółce kwoty równej ich cenie zakupu. Wartość początkowa większości z w/w materiałów POS nie przekracza kwoty 3.500 zł netto. Na podstawie art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej POOP) spółka traktuje przekazane materiały POS jako własne środki trwałe i dokonuje ich amortyzacji zgodnie z Wykazem Rocznych Stawek Amortyzacyjnych zawartym w załączniku nr 1 do PDOP

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dokonywane przez Wnioskodawcę nieodpłatne udostępnianie materiałów POS nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz czy Wnioskodawca jest zobowiązany dokumentować udostępnienie materiałów POS fakturą?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki przedstawione w stanie faktycznym nieodpłatne udostępnienie punktom sprzedaży materiałów POS stanowi nieodpłatne świadczenie usług związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 uptu.

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 uptu opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium RP. Zgodnie z art. 7 ust. 1 uptu przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 7 ust. 2 uptu przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części! prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Przez odpłatne świadczenie usług zaś, zgodnie z art. 8 ust. 1 uptu, rozumie każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 uptu.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 uptu za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

-->

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »