Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.09.2016

VAT. Nazwa usługi na fakturze i na paragonie fiskalnym

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca wystawiając fakturę osobie fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej, za wykonanie usługi polegającej na montażu w budynku mieszkalnym paneli podłogowych lub podłóg z materiału znajdującego się w ofercie Wnioskodawcy lub wystawiając fakturę osobie fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej, za wykonanie usługi polegającej na montażu w budynku mieszkalnym drzwi zewnętrznych lub wewnętrznych z materiału znajdującego się w ofercie Wnioskodawcy, prawidłowo używa określenia nazwy towaru/usługi: "Montaż podłogi" lub odpowiednio "Montaż drzwi"? 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 lipca 2016 r. (data wpływu 12 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

 • jest prawidłowe – w zakresie nazwy usługi na fakturze,
 • jest nieprawidłowe – w zakresie nazwy usługi na paragonie fiskalnym.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług nazwy usługi na fakturze oraz nazwy usługi na paragonie fiskalnym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:
Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie:

 • sprzedaż paneli podłogowych i podłóg
 • sprzedaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • wykonywanie usług montażu paneli podłogowych i podłóg z materiału własnego
 • wykonywanie usług montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych z materiału własnego
 • sprzedaż innych akcesoriów wykończeniowych.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wystawiając fakturę osobie fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, za wykonanie usługi polegającej na montażu w budynku mieszkalnym paneli podłogowych lub podłóg z materiału znajdującego się w ofercie wnioskodawcy, wystawia fakturę o treści: "Montaż podłogi". Wystawiając fakturę osobie fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej, za wykonanie usługi polegającej na montażu w budynku mieszkalnym drzwi zewnętrznych lub wewnętrznych z materiału znajdującego się w ofercie wnioskodawcy, wystawia odpowiednio fakturę o treści: "Montaż drzwi".

Istotnym jest fakt, że w każdym takim przypadku kompletny zestaw dokumentów sprzedaży zawiera fakturę wraz z przypiętymi dokumentami, takimi jak:

 • umowa z konsumentem na roboty budowlano-montażowe, gdzie określa się zakres prac i materiały
 • dokument o nazwie "składniki", gdzie wyszczególnia się szczegółowo ilość materiałów zużytą do wykonania usługi, z podaniem nazw, ilości, wartości
 • protokół odbioru robót budowlano montażowych.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty stanowią integralną całość wraz z fakturą.

W momencie składania zamówienia przez klienta, z klientem zawierana jest umowa i pobierana jest zaliczka na poczet przyszłej dostawy bądź usługi. Dotychczas paragon fiskalny zawierał treść:

 • w przypadku zaliczki dotyczącej sprzedaży towarów handlowych Wnioskodawcy „zaliczka w stawce 23"
 • w przypadku zaliczki dotyczącej usługi polegającej na sprzedaży podłóg, drzwi wraz z ich montażem w budynku mieszkalnym „zaliczka w stawce 8".

Jednocześnie do każdego paragonu fiskalnego (na pobraną zaliczkę) zawsze wystawiana jest faktura zaliczkowa, z tym iż w przypadku zaliczki dotyczącej sprzedaży towarów handlowych, na fakturze wyszczególnione są również wszystkie zamówione towary, wraz z podaniem wartości zamówienia. Wnioskodawca wskazuje, iż umowa z klientem na sprzedaż towarów zawiera nazwę poszczególnych towarów oraz ich ilość, a w przypadku umowy z klientem na usługę montażu zawiera również nazwy materiałów i towarów składających się na tę usługę.
Zgodnie z powyższym, jedynymi dokumentami jakie otrzymuje klient dokonujący zamówienia towaru i wpłacający zaliczkę, są faktura i umowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawca wystawiając fakturę osobie fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej, za wykonanie usługi polegającej na montażu w budynku mieszkalnym paneli podłogowych lub podłóg z materiału znajdującego się w ofercie Wnioskodawcy lub wystawiając fakturę osobie fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej, za wykonanie usługi polegającej na montażu w budynku mieszkalnym drzwi zewnętrznych lub wewnętrznych z materiału znajdującego się w ofercie Wnioskodawcy, prawidłowo używa określenia nazwy towaru/usługi: "Montaż podłogi" lub odpowiednio "Montaż drzwi"?
 2. Czy dopuszczalne jest aby paragon fiskalny zawierał treść: "zaliczka w stawce 23" w przypadku kiedy zaliczka dotyczy sprzedaży paneli, podłóg, drzwi bez ich montażu, a jednocześnie w każdym przypadku drukowana jest faktura z wyszczególnionymi składnikami towarowymi, lub odpowiednio zawierał treść: "zaliczka w stawce 8" w przypadku kiedy zaliczka dotyczy usługi polegającej na sprzedaży podłóg, drzwi wraz z ich montażem w budynku mieszkalnym?

Stanowisko Wnioskodawcy:
Wnioskodawca uważa, że stosowanie nazw: "Montaż podłogi", "Montaż drzwi" jest prawidłowe, gdyż odzwierciedla faktyczny przebieg zdarzenia gospodarczego, którego bardzo szczegółowe określnie (co do zakresu prac, metrażu, ilości materiału, jakości i rodzaju materiału, terminu wykonania prac) znajduje się odzwierciedlenie w pozostałych dokumentach stanowiących integralną część z fakturą tj., umowa, wykaz składników oraz protokół odbioru robót.

Wnioskodawca uważa, że przyjęte nazewnictwo na paragonie fiskalnym: "zaliczka w stawce 23", "zaliczka w stawce 8" jest prawidłowe. Ze względu na fakt, iż klient nigdy nie otrzymuje paragonu tej treści, gdyż we wszystkich przypadkach dokumentem, który przekazywany jest nabywcy, jest faktura, a w przypadku usług montażowych również umowa (paragon przypinany jest jedynie do jednego egzemplarza faktury, który pozostaje w dokumentacji Wnioskodawcy), paragon stanowi jedynie spełnienie wymogów ustawy, natomiast nie jest nośnikiem informacji dla klienta, gdyż tym jest faktura, którą otrzymuje. Przyjęcie takiego systemu sprzedaży, w którym klient będący osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej, otrzymuje w każdym przypadku fakturę zaliczkową, a nie paragon zostało wymuszone, możliwymi potencjalnymi roszczeniami ze strony klientów, gdzie z przyczyn technicznych na paragonie nie ma możliwości tak szczegółowego doprecyzowania zamówienia, a co zapewnia faktura i umowa (w przypadku usług). Dodatkowo w przypadku wystawiania paragonu zaliczkowego na zamówione towary, istnieje bardzo poważny problem techniczny z rozliczeniem na paragonie fiskalnym całości wpłacanej kwoty zaliczki pomiędzy poszczególne towary w przypadku ich mnogości, w przypadku gdy zaliczka nie stanowi 100% wartości zamówienia, a tak jest we wszystkich przypadkach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego:

 • jest prawidłowe – w zakresie nazwy usługi na fakturze,
 • jest nieprawidłowe – w zakresie nazwy usługi na paragonie fiskalnym.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Z przepisu art. 106e ust. 1 ww. ustawy wynika, że faktura powinna zawierać m.in.:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrze...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »