Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

02.12.2019

VAT. Najem może rozliczać tylko jeden z właścicieli

Pytanie: Gdy jeden ze współwłaścicieli użyczy drugiemu nieodpłatnie swoją część nieruchomości, a on nieruchomości wynajmie osobie trzeciej, to czy na fakturach i umowach na wynajem mogą być wskazywane dane tylko jednego współwłaściciela: tj. imię, nazwisko, adres, NIP, czy może jest obowiązek aby na fakturach widniały dane obu współwłaścicieli? Czy VAT od wynajmu wszystkich nieruchomości może rozliczać tylko jeden współwłaściciel który na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia może uzyskać prawo do reprezentowania nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2019 r. (data wpływu 25 września 2019 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 listopada 2019 r. (data wpływu 6 listopada 2019 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 25 października 2019 r. (skutecznie doręczone w dniu 31 października 2019 r.) oraz uzupełnionym pismem z dnia 15 listopada 2019 r. (data wpływu 18 listopada 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R od czynności wynajmu nieruchomości tylko przez jednego współwłaściciela oraz wystawienia faktury zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2019 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R od czynności wynajmu nieruchomości tylko przez jednego współwłaściciela oraz wystawienia faktury zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 4 listopada 2019 r. (data wpływu 6 listopada 2019 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu nr 0114-KDIP1-3.4012.427.2019.3.KP z dnia 25 października 2019 r. (skutecznie doręczone Stronie w dniu 31 października 2019 r.) oraz uzupełnionym pismem z dnia 15 listopada 2019 r. (data wpływu 18 listopada 2019 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W przyszłości zostaną przepisane na Wnioskodawczynię i na Jej brata nieruchomości. Nieruchomości będą wynajmowane zarówno na cele prowadzenia działalności jak i na cele mieszkalne. Wszystkie nieruchomości będą stanowiły współwłasność Wnioskodawczyni i Jej brata. Wnioskodawczyni zastanawia się nad tym aby dla uproszenia rozliczeń wynajmu reprezentacja była jednoosobowa. Wnioskodawczyni bratu lub brat Wnioskodawczyni użyczy nieodpłatnie swoją część wszystkich nieruchomości. Przy zawieraniu umów z najemcami, dostawcami energii i wody oraz przy wystawiania faktur w dokumentach (na fakturach) będzie występowała tylko jedna osoba.

Wnioskodawczyni chciałaby aby rozliczeń podatku VAT dokonywała jedna osoba wskazana do reprezentacji na fakturach i umowach.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że podatek dochodowy będzie rozliczany na zasadach ogólnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Jeśli nieruchomości stanowią przedmiot współwłasności kilku współwłaścicieli to każdy z nich zgodnie z przepisami prawa może korzystać z nieruchomości w takim zakresie, jaki daje się pogodzić z korzystaniem z niej przez pozostałych współwłaścicieli. Sposób korzystania z rzeczy wspólnej można określić w taki sposób, że tylko jednemu współwłaścicielowi przypadają pożytki i dochody z rzeczy wspólnej. Gdy jeden ze współwłaścicieli użyczy drugiemu nieodpłatnie swoją część nieruchomości, a on nieruchomości wynajmie osobie trzeciej, to :

  1. czy na fakturach i umowach na wynajem mogą być wskazywane dane tylko jednego współwłaściciela: tj. imię, nazwisko, adres, NIP, czy może jest obowiązek aby na fakturach widniały dane obu współwłaścicieli?
  2. czy VAT od wynajmu wszystkich nieruchomości może rozliczać tylko jeden współwłaściciel który na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia może uzyskać prawo do reprezentowania nieruchomości?

Zdaniem Wnioskodawczyni, jeśli nieruchomości stanowią przedmiot współwłasności i jednocześnie zostanie podpisana umowa nieodpłatnego użyczenia pomiędzy współwłaścicielami dająca prawo jednemu z nich do dysponowania całością nieruchomości to na fakturach i umowach powinny być wpisane dane tylko wynajmującego. Współwłaściciel który nieodpłatnie użyczył swoją część nie jest wymieniany ani na umowach ani na fakturach. VAT od wynajmu nieruchomości może rozliczać wynajmujący posiadający wg umowy użyczenia możliwość decydowania i pobierania pożytków z całej nieruchomości, rejestrując się jako osoba fizyczna do podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Z treści art. 15 ust. 1 ustawy wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ponadto zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Z powyższego wynika, że najem jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że najem wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W konsekwencji najem lokalu stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy - podmioty, o których mowa w art. 15,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »