VAT na najem miejsca postojowego w garażu i mieszkania

Pytanie podatnika: Czy czynsz najmu miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym wynajmowanych wraz z lokalami mieszkalnymi jest zwolniony z podatku VAT? Czy czynsz najmu miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym wynajmowanych osobno tzn. bez jednoczesnego najmu lokalu mieszkalnego jest zwolniony z podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 października 2014r. (data wpływu 21 października 2014r.), uzupełnionym pismem z 19 stycznia 2015r. (data wpływu 27 stycznia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla:

 • czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym wraz z najmem lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe,
 • czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym bez jednoczesnego najmu lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym wraz z najmem lokalu mieszkalnego oraz czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym bez jednoczesnego najmu lokalu mieszkalnego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 stycznia 2015r. (data wpływu 27 stycznia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 stycznia 2015r. znak: IBPP2/443-1048/14/ICz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut. Zgodnie z zapisem art. 1 ust. 2, 3, 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami oraz zapisami statutu spółdzielnia realizuje przedmiot swojej działalności poprzez:

 • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności oraz w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tym budynku lokali;
 • zarządzanie nieruchomościami - tak stanowiącymi jej własność oraz własność członków, nabytą od spółdzielni w trybie przepisów ustawy o spółdzielniach, jak też niestanowiących jej mienia lub mienia jej członków na podstawie zawartych umów z właścicielami nieruchomości.

Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, w rejestrze nr …… w Sądzie Rejonowym. Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT z tytułu działalności gospodarczej w zakresie usług najmu, dzierżawy oraz prowadzonych inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz działalności związanej gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi, która to działalność jest zwolniona z podatku VAT.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest m.in. budowa, sprzedaż i wynajem lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi lokale mieszkalne i miejsca postojowe były wybudowane na zasadzie deweloperskiej. W celu ułatwienia nabywcom zakupu lokali mieszkalnych i miejsc postojowych Spółdzielnia wprowadziła do swojej oferty możliwość ich ratalnej sprzedaży. Nabywca podpisuje dwie umowy - przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego na okres maksymalnie do 30 lat i jednocześnie umowę najmu lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego, która umożliwia mu korzystanie z lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w okresie spłacania rat - kiedy jeszcze nie jest właścicielem nieruchomości. Na podstawie ww. umowy najmu najemca zobowiązuje się pokrywać koszty faktycznego utrzymania lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym tj. eksploatację, zarządzanie, ubezpieczenie budynku, fundusz remontowy, wieczyste użytkowanie, podatek od nieruchomości, media i godziwy zysk Spółdzielni - obliczony wg stawki WIBOR.

W sensie prawnym w lokalach na zasadzie najmu nie jest ustanowiona odrębna własność lokalu. Do 30 września 2014r. Spółdzielnia wzorując się na interpretacji indywidualnej nr IPPP1/443-156/14-3/AS wydanej w podobnej sprawie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 10 kwietnia 2014r. nie naliczała podatku VAT za najem miejsc postojowych wynajmowanych razem z lokalami mieszkalnymi.

Czynsz najmu lokalu przeznaczonego wyłącznie na cele mieszkalne wykazywany jest jako sprzedaż zwolniona z VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT).

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił, że:
1.Z umowy najmu wynika, że najemca z tytułu korzystania z przedmiotu najmu zobowiązuje się do zapłaty wynajmującemu miesięcznego czynszu najmu, który jest skalkulowany na podstawie:

 1. kosztów faktycznego utrzymania lokalu na które składają się w szczególności opłaty z tytułu eksploatacji, zarządzania, ubezpieczenia budynku, funduszu remontowego, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania działek oraz opłaty za media;
 2. zysku liczonego jako koszt pieniądza zaangażowanego przez Spółdzielnię w celu wybudowania lokalu, obliczonego na postawie 3 miesięcznej stawki WIBOR od niespłaconej części ceny. Najemca opłaca więc czynsz najmu bez opłat dodatkowych. Umowa precyzuje tylko na jakiej podstawie został skalkulowany ten czynsz najmu.

2.Lokale wraz z miejscem postojowym są wynajmowane wyłącznie na cele mieszkaniowe.
3.Z umowy najmu lokalu mieszkalnego wynika, że lokal jest wykorzystywany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych.
4.Media - centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda dostarczane są do lokali i rozliczane z najemcami za pośrednictwem Spółdzielni w ramach umowy najmu lokalu. Jedynym medium, w zakresie, którego najemca lokalu mieszkalnego podpisuje umowę bezpośrednio z dostawcą jest energia elektryczna.
5.Lokale mieszkalne i miejsca postojowe nie są objęte jedną księgą wieczystą.
6.Jest możliwym wynajęcie osobno miejsca postojowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 19 stycznia 2015r.):

 1. Czy czynsz najmu miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym wynajmowanych wraz z lokalami mieszkalnymi jest zwolniony z podatku VAT?
 2. Czy czynsz najmu miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym wynajmowanych osobno tzn. bez jednoczesnego najmu lokalu mieszkalnego jest zwolniony z podatku VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 19 stycznia 2015r.):
Zdaniem Spółdzielni najem miejsca postojowego wraz z lokalem mieszkalnym jest połączony z najmem lokalu mieszkalnego w taki sposób, że najemca nie byłby zainteresowany najmem samego miejsca postojowego w przypadku, gdyby nie korzystał z lokalu mieszkalnego. Dlatego pozostaje on w ścisłym związku z wynajmem lokalu mieszkalnego. W takim...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »