Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

14.09.2021

VAT: Moment rozliczenia faktur korygujących in plus

Korekta in plus może być rozliczana na bieżąco jedynie w przypadku gdy korekta jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży i niemożliwymi do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej. W takim przypadku podatek na fakturze pierwotnej jest wykazany w prawidłowej wysokości a zmiana tej wartości następuje w wyniku okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć. Brak wiedzy o wielkości dokonanej przez kontrahenta sprzedaży, która jest podstawą do udzielenia upustu handlowego nie można traktować jako okoliczność niemożliwą do przewidzenia czy zweryfikowania. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z prowadzoną działalnością zawiera z różnymi kontrahentami umowy handlowe dotyczące współpracy, w tym sprzedaży określonych towarów. Umowy handlowe precyzują zasady współpracy między spółką, a jej kontrahentami, w tym np. zasady udzielania przez spółkę upustów handlowych, w przypadku osiągnięcia przez kontrahenta określonych obrotów z tytułu odsprzedaży przez kontrahenta zakupionych od spółki towarów w ustalonym okresie czasu, przy czym mogą być ustanowione inne dodatkowe warunki, takie jak odsprzedaż do określonej liczby klientów kontrahenta lub odsprzedaż przez kontrahenta, po określonej cenie maksymalnej. Upust handlowy polega na obniżeniu ceny towarów zakupionych przez kontrahenta od spółki w określonym czasie. Upusty handlowe mają na celu zachęcanie kontrahentów do dokonywania zakupów towarów spółki, a w konsekwencji wzrost wolumenu sprzedaży.

Wielkości dokonanej przez kontrahentów odsprzedaży towarów zakupionych od spółki są przekazywane przez kontrahentów. Dane te stanowią podstawę udzielenia Upustów handlowych poszczególnym kontrahentom. Spółka dokumentuje upusty handlowe udzielane poszczególnym kontrahentom za pomocą faktur korygujących in minus.

W ramach współpracy z jednym z kontrahentów, na zlecenie spółki został przeprowadzony szczegółowy audyt prawidłowości rozliczeń pomiędzy stronami, w zakresie danych o odsprzedaży przekazanych spółce przez kontrahenta, które stanowiły w przeszłości podstawę do udzielonych przez spółkę kontrahentowi upustów handlowych. W wyniku audytu zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie podstaw do udzielonych kontrahentowi przez spółkę upustów handlowych. Audyt wykazał, że spółka udzieliła kontrahentowi w przeszłości upustów handlowych w zawyżonej wysokości. W związku z powyższym, spółka i kontrahent zawarli porozumienie, w którym to strony potwierdziły ostatecznie wysokość upustów handlowych oraz uregulowały sposób rozliczenia pomiędzy stronami zawyżonych upustów handlowych.

Niezwłocznie po zawarciu porozumienia spółka wystawi faktury korygujące in plus do faktur dokumentujących udzielenie w przeszłości zawyżonych upustów handlowych. Faktury korygujące in plus zostaną wystawione w okresie, w którym strony podpiszą porozumienie.

We wniosku o interpretację spółka zapytała, o okres (miesiąc) w którym powinna ująć dla celów VAT faktury korygujące in plus. Jej zdaniem, faktury te powinny zostać ujęte w okresie (miesiącu) zaistnienia zdarzenia skutkującego podwyższeniem ceny, tj. w okresie, w którym strony podpisały porozumienie (i wystawione zostały faktury korygujące in plus).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Jak wynika z Objaśnienień Podatkowych z 3 kwietnia 2021 r. w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT” oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzonych ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419) w zależności od przyczyny korekty, tj. momentu, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania, podatnik jest zobowiązany do korekty podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym ta przyczyna zaistniała. Generalnie, zaistnienie przesłanek do dokonania korekty zwiększającej podstawę opodatkowania powoduje obowiązek wykazania zwiększenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu bieżącym (tj. tym, w którym zaistniały wspomniane przesłanki). Takie okoliczności wystąpią w przypadku, gdy przyczyna korekty zwiększa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »