VAT marża: Ustalenie kwoty nabycia samochodu używanego w przypadku kosztów dodatkowych

Dla potrzeb zastosowania procedury marży, przez kwotę nabycia należy rozumieć wszystko co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru używanego otrzymał od podatnika (nabywcy). Tak rozumiana cena towaru (kwota nabycia) obejmuje wszystkie koszty związane z transakcją, jeżeli nabywca towaru (kupujący) ponosi ciężar tych opłat płacąc za nie dostawcy. Do kwoty nabycia, o której mowa wyżej, nie mogą zostać zaliczone koszty, które nie zostały zapłacone i nie są należne dostawcy towaru (należne innym niż dostawca podmiotom).

Stan faktyczny

Firma prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży używanych samochodów osobowych. W oparciu o art. 120 ustawy o VAT dokonuje dostawy towarów używanych, które zostały nabyte do celów prowadzonej działalności lub importowane w celu odsprzedaży, co zostaje opodatkowane w systemie VAT marża. Samochody są kupowane m.in. na portalu aukcyjnym.

Firma jest zarejestrowana na portalu aukcyjnym, którego właścicielem jest … z siedzibą w B. Wylicytowany został na tym portalu samochód. W odpowiedzi firma Wnioskodawcy otrzymała potwierdzenie wygrania aukcji wraz z podaniem: numeru zamówienia, danych pojazdu, kwoty do zapłaty, numeru rachunku bankowego. Firma posiada dokumenty potwierdzające wygranie aukcji oraz potwierdzenia zapłaty za zakupiony towar. W przypadku każdego zakupionego samochodu, w skład dokumentów otrzymanych w pakiecie wchodzą: faktura zakupu towaru handlowego (na której znajduje się klucz faktury „VAT key M” wg którego jest to procedura VAT-marża) oraz faktury za usługi aukcyjne i usługi związane z samochodem. Faktury dotyczące zakupu usług oznaczone są „VAT key I” i definiowane są jako import usług.

Płatności za zarówno za zakupione samochody, jak i związane z nimi opłaty za usługi dokonywane są przez Wnioskodawcę na to samo konto bankowe, należące do serwisu.

Wystawione faktury dokumentują nabycie tego samego samochodu, który jest nabyty w celu dalszej odsprzedaży.

Wymienione wyżej dokumenty zawierają: ten sam model i VIN samochodu, ten sam numer zamówienia, ten sam numer rachunku bankowego, suma dokumentów jest równa zapłacie.

Na pierwszej z faktur znajdują się następujące elementy: samochód - numer VIN, data pierwszej rejestracji.

Na drugiej fakturze: koszty administracyjne platformy aukcyjnej.

Trzecia faktura to faktura za usługi związane z samochodem.

Dokumenty w załączeniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosowana przez niego podstawa opodatkowania powinna uwzględniać koszty związane z opłatami aukcyjnymi, a cena nabycia, w związku z uiszczaniem opłaty aukcyjnej i opłaty za zakupiony samochód jednemu i temu samemu kontrahentowi, powinna również uwzględniać opłaty aukcyjne.

Pismem z dnia 28 stycznia 2019 r. Wnioskodawca uzupełnił powyższy opis o następujące informacje:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży samochodów używanych.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT oraz odprowadza podatek dochodowy rozliczany w formie zaliczek miesięcznych w oparciu o prowadzoną księgę przychodów i rozchodów. Samochody kupowane są m. in. na niemieckim portalu aukcyjnym. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi sposób rozliczania kosztów zakupu wyżej wymienionego portalu aukcyjnego. Portal ten poza opłatą za zakupione samochody, obciąża Wnioskodawcę opłatą aukcyjną i opłatami za usługi powiązane z samochodem (np. opłatą za ewentualny transport samochodu).

W przypadku każdego zakupionego samochodu, w skład dokumentów otrzymanych w pakiecie wchodzą: faktura za sam zakupiony samochód oraz faktura za opłaty aukcyjne i faktura za usługi związane z samochodem. Kwoty wyrażone na fakturach są w walucie euro. Płatności zarówno za zakupione samochody, jak i za związane z nimi opłaty aukcyjne i usługi związane z samochodem (np. za transport) dokonywane są przez Wnioskodawcę na jedno i to samo konto bankowe, należące do serwisu podane na fakturze (…).

Faktura za zakupiony samochód przeliczana jest wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury i w takiej kwocie wprowadzana jest do KPiR, natomiast faktury za opłaty aukcyjne i faktury za usługi związane z samochodem rozliczane są w oparciu o unijną procedurę importu usług. Sprzedając samochody Wnioskodawca wystawia faktury VAT- procedura marży i oblicza marżę. Do obliczonej marży netto, stosuje stawkę VAT 23%.

Za podstawę naliczenia marży stosuje cenę nabycia tj. cenę wynikającą z faktury za dany samochód.

Wnioskodawca nabywa samochody od podmiotu wymienionego w ustawie o podatku od towarów i usług art. 120 ust. 10 pkt 3 - dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5 ww. artykułu.

Przedmiotowe samochody spełniają definicję towaru używanego zawartą w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatków od towarów i usług.

Wnioskodawca nabywa samochody będące przedmiotem wniosku w celu dalszej odsprzedaży - przedmiotem działalności gospodarczej wnioskodawcy jest sprzedaż samochodów używanych.

W związku z zakupem każdego jednego samochodu od kontrahenta, Wnioskodawca opłaca fakturę za zakupiony samochód oraz fakturę aukcyjną i fakturę związaną za opłatą za usługi związane z samochodem (np. transport).

W skład pakietu dokumentów potwierdzających zakup samochodu wchodzą:

  • Faktura za zakup samochodu wystawiona przez A. o numerze NIP UE: …, na kwotę … euro.

  • Faktura za korzystanie z platformy aukcyjnej wystawiona przez B. o numerze NIP UE: …, na kwotę: … euro.

  • Faktura za usługi powiązane z pojazdem wystawiona przez C. o numerze NIP UE: …, na kwotę … euro.

Wszystkie dokumenty posiadają wspólne cechy:

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »