Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.06.2013

VAT marża a kasa fiskalna

Pytanie podatnika: Jak sprzedaż w systemie opodatkowania marży powinna być zaewidencjonowana w kasie rejestrującej? Czy można wolnej literze (E lub F) w kasie rejestrującej przyporządkować stawkę 0% i stosować ją wyłącznie do sprzedaży w systemie opodatkowania marży, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT? Czy stosowanie jednej litery w kasie rejestrującej do sprzedaży w systemie opodatkowania marży powinno być opisane przez serwisanta w książce serwisowej kasy rejestrującej? Jeśli konieczny jest taki wpis, to w którym miejscu książki serwisowej powinna być taka adnotacja?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2013 r. (data wpływu 27 lutego 2013 r.), uzupełnionym w dniu 19 maja 2013 r. o opłatę, o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • sposobu ewidencjonowania sprzedaży opodatkowanej marżą w kasie rejestrującej, możliwości przyporządkowania wolnej literze stawki 0% stosowanej do sprzedaży w systemie opodatkowania marży, miejsca na adnotację w tym zakresie w książce serwisowej - jest prawidłowe,
 • dokonania wpisu do książki serwisowej kasy o stosowaniu jednej litery do sprzedaży w systemie opodatkowania marży - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu ewidencjonowania sprzedaży opodatkowanej marżą w kasie rejestrującej, możliwości przyporządkowania wolnej literze stawki 0% stosowanej do sprzedaży w systemie opodatkowania marży, dokonania wpisu do książki serwisowej kasy o stosowaniu jednej litery do sprzedaży w systemie opodatkowania marży, miejsca na adnotację w tym zakresie w książce serwisowej.

Wniosek został uzupełniony w dniu 19 maja 2013 r. o opłatę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi warsztat samochodowy. Jest czynnym podatnikiem VAT. Od 1 marca 2013 roku ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wnioskodawca zamierza rozpocząć sprzedaż samochodów używanych, w tym nabywanych bez prawa do odliczenia podatku VAT, zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Do opodatkowania tej sprzedaży podatkiem VAT Wnioskodawca będzie korzystał ze szczególnej procedury dla towarów używanych, czyli opodatkowania marży zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Jak sprzedaż w systemie opodatkowania marży powinna być zaewidencjonowana w kasie rejestrującej?
 2. Czy można wolnej literze (E lub F) w kasie rejestrującej przyporządkować stawkę 0% i stosować ją wyłącznie do sprzedaży w systemie opodatkowania marży, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT?
 3. Czy stosowanie jednej litery w kasie rejestrującej do sprzedaży w systemie opodatkowania marży powinno być opisane przez serwisanta w książce serwisowej kasy rejestrującej?
 4. Jeśli konieczny jest taki wpis, to w którym miejscu książki serwisowej powinna być taka adnotacja?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Sprzedaż towaru opodatkowanego w systemie opodatkowania marży należy zaewidencjonować w kasie rejestrującej jedną kwotą w wysokości całej należności za towar. Natomiast kwota podatku należnego będzie obliczana w prowadzonej dodatkowo ewidencji zawierającej kwotę marży i kwotę podatku należnego z tytułu sprzedaży.
 2. Kasy rejestrujące nie dają możliwości technicznych rejestrowania sprzedaży towarów opodatkowanych w systemie opodatkowania marży, dla której nie wyodrębnia się kwoty podatku VAT. W związku z tym jedyną możliwością jest użycie wolnej litery na potrzeby tylko sprzedaży w systemie opodatkowania marży i przyporządkowanie jej stawki 0% (tzw. zero techniczne).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania nie nakłada obowiązku do dokonania wpisu w książce serwisowej kasy rejestrującej o przyporządkowaniu stawek do poszczególnych liter, ale również nie zabrania takiej adnotacji. Taki wpis powinien jednak widnieć w książce serwisowej w razie kontroli właściwych organów.
 4. W książce serwisowej nie ma miejsca na tego typu wpisy, więc serwisant może dokonać takiej adnotacji w miejscu na opis interwencji technicznych serwisu kas.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się:

 • w zakresie pytań nr 1, 2 i 4 - za prawidłowe.
 • w zakresie pytania nr 3 - za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z regulacji zawartej w art. 111 ustawy. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z powyższego można wywieść, iż obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy tych transakcji, w przypadku których nie ma bezwzględnego obowiązku wystawiania faktur je dokumentujących (faktury wystawiane są wyłącznie na żądanie nabywców - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

Stosownie do art. 111 ust. 3b ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Jak wynika z treści art. 29 ust. 1 ustawy, obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »