VAT. Komornicy zaniepokojeni nową interpretacją MF

Interpelacja nr 34082 do ministra finansów w sprawie podjęcia działań zmierzających do uchylenia interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2015 r. w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych, zmieniającej interpretację ogólną z dnia 30 lipca 2004 r.

Szanowny Panie Ministrze, do mojego biura zgłosili się przedstawiciele samorządu komorniczego zaniepokojeni interpretacją ogólną z dnia z dnia 9 czerwca 2015 r. zmieniającej interpretację ogólną z dnia 30 lipca 2004 r. We wskazanej interpretacji z dnia 9 czerwca 2015 r., Minister Finansów, analizując obowiązujące przepisy prawa oraz tezy wynikające z orzeczeń TSUE, stwierdził, iż komornik sądowy (będący funkcjonariuszem publicznym i wykonującym powierzone mu przez państwo władztwo w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych i innych tytułów wykonawczych) prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, działając w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Stąd uznano, że wykonywane przez komorników czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako świadczenie usług za wynagrodzeniem. Jednocześnie, zdaniem Ministra Finansów do tych czynności nie ma zastosowania wyłączenie o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Z tego względu stwierdzono, że wyjaśnienia zawarte w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r. (nr PP10-812 802/04/ MR/1556PP, Dz. Urz. Ministra Finansów z 10 sierpnia 2004 r., Nr 10, poz. 93), pomimo niezmienionego stanu prawnego są nieaktualne. W konsekwencji uznano, że komornicy są zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych przez nich czynności za wynagrodzeniem jedynie do końca miesiąca września 2015 r. Komornicy sądowi przyjęli interpretację z dnia 9 czerwca 2015 r. z wielkim zaskoczeniem i niepokojem. Wprowadzenie tak istotnej modyfikacji dotychczasowej sytuacji prawnopodatkowej sądowych organów egzekucyjnych, co należy podkreślić - w drodze bezpośredniej ingerencji w sferę materii będącej przedmiotem regulacji ustawowej poprzez pozaustawową modyfikację wysokości opłaty egzekucyjnej - budzi nie tylko wątpliwości konstytucyjne, ale też w przypadku uznania że podatek od towarów i usług zawiera się w przychodach z tytułu opłat zwrotu wydatków gotówkowych, spowoduje zapaść systemu egzekucji Polsce. Przedmiotowa interpretacja jest nie tylko wadliwa pod względem formalnym, szkodliwa dla funkcjonowania sądowych organów egzekucyjnych w Polsce i dla całego systemu egzekucji sądowej, ale też wadliwa pod względem merytorycznym. Nadto wskazać należy, że po dwunastu latach istnienia stanu określającego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami komornicy sądowi nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, przy niezmienionej sytuacji prawnopodatkowej sądowych organów egzekucyjnych, usiłuje się obecnie wprowadzić nowe zasady bez konsultacji z organami samorządu komorniczego, bez zmian w zakresie przepisów prawnych regulujących działalność egzekucyjną w Polsce i bez zapewnienia komornikom sądowym realnej możliwości przystosowania się do ewentualnych zmian.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra:

  1. Dlac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »