Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.02.2017

VAT. Jak rozliczyć wynagrodzenie otrzymane po zakończeniu działalności?

Pytanie podatnika: W związku z tym, że Wnioskodawca nie wykonuje już zawodu adwokata i nie prowadzi działalności gospodarczej powstał problem – jaki dokument powinien wystawić, aby Sąd Rejonowy (…) wypłacił Wnioskodawcy wynagrodzenie i w jaki sposób powinno nastąpić rozliczenie podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 grudnia 2016 r. (data wpływu 28 grudnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 7 lutego 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania zapłaty za usługę otrzymanej po zakończeniu działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2016 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania zapłaty za usługę otrzymanej po zakończeniu działalności gospodarczej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 7 lutego 2017 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w dniu 4 lipca 2012 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej pod firmą: Kancelaria Adwokacka (…). W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wykonywał usługi prawnicze sklasyfikowane jako – 69.10.Z. Wykonując zawód adwokata i świadcząc usługi prawnicze Wnioskodawca był zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT (23%) w Urzędzie Skarbowym (…). W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wykonywał m.in. usługi zlecone przez Sąd Rejonowy w (…) tj. pomoc prawna świadczona z urzędu na podstawie postanowienia lub zarządzenia o wyznaczeniu obrońcy/pełnomocnika z urzędu. Po zakończeniu danej sprawy Sąd zasądzał na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu powiększone o stawkę podatku VAT, a następnie Wnioskodawca wystawiał fakturę VAT, na podstawie której Sąd Rejonowy wypłacał wynagrodzenie. Po wypłacie wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy (metoda kasowa) Wnioskodawca wystawiał do 25-ego dnia następnego miesiąca deklaracje VAT-7 i uiszczał należny podatek VAT do Urzędu Skarbowego (…).

Działalność gospodarczą Wnioskodawca zakończył w dniu 12 sierpnia 2016 r. (wyrejestrowanie z CEIDG oraz złożenie wniosku VAT-Z).

W dniu 9 września 2016 r. Sąd Rejonowy (…) wydał postanowienie o zasądzeniu na rzecz Wnioskodawcy (adw….) kwotę 2.273,04 zł (z VAT 23%) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu świadczonej w sprawie o sygn. akt (…).

Sąd Rejonowy (…) uzależnia wypłatę należnego Wnioskodawcy wynagrodzenia od przedłożenia odpowiedniego dokumentu np. faktury VAT lub rachunku.

Przed zakończeniem działalności Wnioskodawca nie mógł wystawić faktury VAT w sprawie o sygn. akt (…) ponieważ nie wiedział czy Sąd zasądzi na jego rzecz wynagrodzenie, a jeśli tak to w jakiej wysokości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W związku z tym, że Wnioskodawca nie wykonuje już zawodu adwokata i nie prowadzi działalności gospodarczej powstał problem – jaki dokument powinien wystawić, aby Sąd Rejonowy (…) wypłacił Wnioskodawcy wynagrodzenie i w jaki sposób powinno nastąpić rozliczenie podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, Sąd dysponuje dokumentami w postaci zarządzenia o wyznaczeniu obrońcy z urzędu oraz prawomocnym postanowieniem o przyznaniu wynagrodzenia w związku z czym nie ma konieczności ze strony Wnioskodawcy wystawiania dokumentów księgowych, ponieważ Wnioskodawca nie prowadzi już działalności gospodarczej. Z chwilą wypłaty wynagrodzenia Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W myśl art. 2 pkt 22 ww. ustawy, sprzedażą jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z przepisem art. 15 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 2 ww. ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zaro...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »