Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Fakturowanie VAT

11.04.2018

VAT. Faktury korygujące po utracie prawa do zwolnienia podmiotowego

Pytanie: Wnioskodawczyni korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT w 2016 r., wartość sprzedaży nie przekroczyła kwoty 200 000 zł. Przekroczenie limitu miało miejsce 19 września 2017 r. Jednak Wnioskodawczyni przeoczyła ten moment. Urząd Skarbowy w styczniu 2018 r. zarejestrował Wnioskodawczynię jako podatnika VAT z datą 19 września 2017 r. Czy Wnioskodawczyni powinna wystawić faktury korygujące do faktur sprzedaży wystawionych w okresie: IX-XII 2017 r. i przekazać je kontrahentom, uwzględniając w nich: wartość sprzedaży netto, kwoty VAT i wartość brutto?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2018 r. (data wpływu 14 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skorygowania faktur od dnia utraty zwolnienia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej:

 • podatku od towarów i usług w zakresie skorygowania faktur od dnia utraty zwolnienia,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni działalność gospodarczą rozpoczęła 01 maja 2014 r. Wnioskodawczyni prowadzi podatkową książkę przychodów i rozchodów, podatek rozlicza na zasadach ogólnych - wg skali podatkowej.

Przeważający rodzaj działalności, to usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni - kod PKD 81.30.Z. Pozostałe usługi: usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych - kod PKD 81.21.Z, usługi sprzątania specjalistycznego - kod PKD 81.22.Z.

Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawczyni korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT - w poprzednim roku podatkowym, tj. 2016r. wartość sprzedaży dokonanej przez Wnioskodawczynię nie przekroczyła kwoty 200.000,00 zł.

Przekroczenie limitu 200.000,00 miało miejsce 19 września 2017 r. Jednak Wnioskodawczyni przeoczyła ten moment. Dopiero w styczniu 2018 r. dokonała stosownej analizy wielkości sprzedaży i obliczeń wysokości podatku VAT, począwszy od faktury wystawionej 19 września 2017 r., zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, Wnioskodawczyni naliczyła VAT od całej wartości sprzedaży, która spowodowała przekroczenie limitu. Podatek należny Wnioskodawczyni wyliczyła metodą „w stu”.

Wnioskodawczyni sporządziła deklaracje VAT za miesiące: IX, X, XI, XII 2017 r., Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym w ….. i wpłaciła podatek VAT należny wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie.

Wnioskodawczyni złożyła zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R.

W sporządzonych deklaracjach VAT-7, Wnioskodawczyni odliczyła podatek VAT od zakupów związanych z działalnością opodatkowaną, począwszy od 19 września 2017 r.

Czynności związane z obowiązkiem w zakresie VAT, tj. rejestracja, złożenie deklaracji i zapłata podatku VAT, zostały wykonane w styczniu 2018 r. Urząd Skarbowy zarejestrował Wnioskodawczynię jako podatnika VAT z datą 19 września 2017 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku wskazane jako nr 1)

Czy w związku z dokonanym wyliczeniem kwot podatku VAT należnego, Wnioskodawczyni powinna wystawić faktury korygujące do faktur sprzedaży wystawionych w okresie: IX – XII 2017 r. i przekazać je Kontrahentom, uwzględniając w nich: wartość sprzedaży netto, kwoty VAT i wartość brutto?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z utratą prawa do zwolnienia sprzedaży z podatku VAT, Wnioskodawczyni jest obowiązana do wykazania na fakturze między innymi sumy wartości sprzedaży netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz kwotę należności ogółem - zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 oraz art. 106e ust. 1.

W omawianej sytuacji Wnioskodawczyni powinna wystawić faktury korygujące do zera sprzedaż dokonaną od dnia 19 września 2017 r. do końca XII 2017 r. i wystawić faktury VAT dokumentujące tę sprzedaż z wykazaniem kwot podatku VAT - obliczonego metodą „w stu” z datą bieżącą, tj. roku 2018 i przekazać Kontrahentom, na rzecz których świadczyła usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Podatnikami – stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienia od podatku.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »