Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.04.2016

VAT. Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Pytanie podatnika: Czy w świetle art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, posiadanie przez Wnioskodawcę w swojej dokumentacji dokumentu spełniającego wymagania dokumentu określonego w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT (tj. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku) i spełniającego jednocześnie wymagania dokumentu określonego w art. 42 ust. 11 pkt 4 ustawy o VAT (tj. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru) przesłanego przez nabywcę towarów do Wnioskodawcy w formie elektronicznej (plik PDF, JPG, TIF lub inny) oraz posiadanie w swojej dokumentacji zamówienia nabywcy (art. 42 ust. 11 pkt 1 ustawy o VAT) uprawniało będzie Wnioskodawcę do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 18 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

„X” sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest producentem m.in. wkładów do ceramicznych filtrów cząstek stałych, wykorzystywanych w motoryzacji. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, jest również zarejestrowana jako podatnik VAT UE.

Znaczna część wyrobów produkowanych przez Spółkę trafia do nabywców mających siedzibę w innych państwach Unii Europejskiej. W takim przypadku sprzedaż towarów dokonywana jest w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej: „WDT”). Sprzedając towary w ramach WDT, Spółka stosuje stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

Dostawa realizowana jest na rzecz nabywców posiadających właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej (art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Spółka dokumentuje faktyczne przemieszczenie towarów w ramach WDT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (dalej: „ustawa o VAT”), a tym samym wypełnia obowiązek przewidziany w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT i posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowych dostaw zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywców na terytorium państw członkowskich innych niż terytorium kraju.

Spółka potwierdza obecnie dostawę towarów będących przedmiotem WDT zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 42 ust. 3 oraz ust. 11 ustawy o VAT, tj. poprzez:

 1. specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku (w Spółce dokumenty takie funkcjonują pod nazwą Pallet list for shipment);
 2. zamówienia nabywców,
 3. dowody potwierdzające przyjęcie przez nabywców towarów na terytorium państw członkowskich innych niż terytorium kraju (w Spółce dokumenty takie funkcjonują pod nazwą Delivery confirmation).

Powyższe dokumenty potwierdzają dostawę towarów do nabywców na terytorium państw członkowskich innych niż terytorium kraju, a ich autentyczność nigdy nie była kwestionowana przez organy kontroli skarbowej.

W chwili obecnej, sprzedaż towarów w ramach WDT odbywa się na podstawie zamówienia składanego Spółce drogą elektroniczną. Po otrzymaniu zamówienia, Spółka za pośrednictwem firmy spedycyjnej, dostarcza towary na rzecz nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Realizując dostawę towarów Spółka wystawia Pallet list for shipment, który stanowi specyfikację dostarczanego ładunku (art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT) oraz Delivery confirmation tj. potwierdzenie dostawy (art. 42 ust. 11 pkt 4 ustawy o VAT), w którym wskazany jest sprzedawca towarów, nabywca towarów, rodzaj i ilość dostarczanego towaru oraz data dostawy. Dokument specyfikacji oraz dokument potwierdzenia dostawy wysyłane są do nabywcy w formie elektronicznej wraz z fakturą sprzedażową. Nabywca zobowiązany jest zweryfikować zgodność dostarczonego towaru z otrzymaną od Wnioskodawcy specyfikacją. Jeśli dostawa jest prawidłowa, nabywca podpisuje i podbija pieczęcią specyfikację (Pallet list for shipment). Ponadto, dla potwierdzenia zgodności zrealizowanej dostawy z zamówieniem, nabywca towarów podpisuje i pieczętuje potwierdzenie dostawy (Delivery confirmation). Następnie nabywca odsyła oba dokumenty w formie papierowej do Spółki za pośrednictwem firm kurierskich. Płatność za towar realizowana jest przez nabywcę przelewem na rachunek bankowy Spółki.

Obecnie, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku (tj. Pallet list for shipment) oraz dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru (tj. Delivery confirmation) wysyłane są nabywcy oraz odsyłane są Spółce przez nabywcę w postaci dwóch odrębnych dokumentów.

W dniu 21 lutego 2014 r. Spółka wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Przedstawione przez Spółkę we wniosku stanowisko, sprowadzające się do uproszczenia obiegu dokumentów w ramach WDT poprzez zastąpienie obiegu dokumentów w formie papierowej, formą elektroniczną, uznane zostało za prawidłowe (interpretacja indywidualna z dnia 13 maja 2014 r., sygn. sprawy IBPP4/443-76/14/EK). Wskutek zmiany okoliczności przedstawionych we wniosku złożonym w ww. sprawie, wynikających z uzgodnień pomiędzy Spółką a nabywcami towarów z innych państw członkowskich, Spółka zamierza zmodyfikować tryb obiegu dokumentów w stosunku do tego przedstawionego w sprawie IBPP4/443-76/14/EK. Wobec zastrzeżenia zawartego w treści interpretacji indywidulanej wydanej w sprawie IBPP4/443-76/14/EK, zgodnie z którym interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego, Spółka postanowiła wystąpić z ponownym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej na kanwie zmienionego opisu zdarzenia przyszłego.

Spółka zamierza wdrożyć niżej wskazany sposób dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (zdarzenie przyszłe):

Na podstawie zamówienia zakupu przesłanego Wnioskodawcy przez nabywcę drogą elektroniczną, dostawa realizowana będzie za pośrednictwem firmy spedycyjnej na rzecz nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do miejsca ich przeznaczenia wskazanego przez nabywcę w zamówieniu na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

Po dostarczeniu towarów, nabywca dokona weryfikacji towaru. Po stwierdzeniu przez nabywcę zgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, nabywca wygeneruje w formie elektronicznej (plik PDF, JPG, TIF lub inny) dokument pod nazwą Specification of Shipped Products Delivery Confirmation”, tj. Specyfikacja dostarczanych towarów oraz Potwierdzenie Dostawy. Dokument ten spełniał będzie wymagania specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, o której mowa w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT oraz jednocześnie spełniał będzie wymagania dowodu potwierdzającego przyjęcie przez nabywcę towaru, o którym mowa w art. 42 ust. 11 pkt 4 ustawy o VAT.

Specification of Shipped Products Delivery Confirmation zawierał będzie następujące dane:

 1. nazwa i siedziba sprzedawcy towaru (Wnioskodawca),
 2. nazwa i siedziba nabywcy towaru,
 3. numer katalogowy towaru, nazwa towaru, ilość towaru,
 4. specyfikacja poszczególnych sztuk - numery palet wraz z ilościami oraz numerami partii,
 5. data nadania towaru,
 6. data odbioru towaru,
 7. numer dostawy,
 8. numer referencyjny
 9. numer zamówienia, w odpowiedzi na które dostawa jest realizowana,
 10. oznaczenie loginu przedstawiciela nabywcy towarów w systemie elektronicznym, który potwierdza odbiór towarów w imieniu nabywcy.

Jeśli dostawa będzie zgodna ze złożonym zamówieniem, Specification of Shipped Products Delivery Confirmation wysłany zostanie przez nabywcę do Spółki w formie elektronicznej (plik PDF, JPG, TIF lub inny) na adres e-mail Spółki uzgodniony w treści porozumienia zawartego z nabywcą. Dokument nie będzie opatrzony podpisem i pieczęcią nabywcy.

Po otrzymaniu Specification of Shipped Products Delivery Confirmation Spółka zarchiwizuje dokument w formie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »