Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.06.2017

VAT 2017: Metoda kasowa dla rozpoczynających działalność

Pytanie podatnika: Wnioskodawca od 1 lutego 2017 r. prowadzi samodzielną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Zainteresowany prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów i jest czynnym podatnikiem VAT, wykonującym wyłącznie usługi opodatkowane VAT (tzw. „mały podatnik”). Czy Wnioskodawca rozliczając się miesięcznie może stosować kasową metodę rozliczeń?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2017 r. (data wpływu 10 marca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 marca 2017 r. (data wpływu 13 marca 2017 r.) oraz pismem z dnia 10 maja 2017 r. (data wpływu 23 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca rozliczając się miesięcznie może stosować kasową metodę rozliczeń – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca rozliczając się miesięcznie może stosować kasową metodę rozliczeń. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 7 marca 2017 r. o dowód uiszczenia opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej oraz pismem z dnia 10 maja 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi samodzielną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej od dnia 1 lutego 2017 r. Zainteresowany prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, i jest czynnym podatnikiem VAT, wykonującym wyłącznie usługi opodatkowane VAT (tzw. „mały podatnik”). Od lutego 2017 r. rozlicza się – w zakresie podatku od towarów i usług – miesięcznie, z zastosowaniem kasowej metody rozliczeń.

Ponadto w piśmie z dnia 10 maja 2017 r., będącym uzupełniniem do wniosku, Wnioskodawca wskazał, że spełnia definicję małego podatnika z art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późń. zm.), tj. jest podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000,00 euro oraz że Wnioskodawca – zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy – składając zgłoszenie rejestracyjne naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług wybrał metodę kasową rozliczeń tegoż podatku. Ponadto Wnioskodawca ani nie zrezygnował, ani nie utracił prawa do kasowej metody rozliczeń. Zgodnie z art. 21 ust. 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca jako mały podatnik (...) może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę. Natomiast zgodnie z ust. 4 ww. artykułu: „Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 2 pkt 25, tj. równowartość w polskich złotych 1.200.000,00 euro. Biorąc pod uwagę, że Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w miesiącu lutym 2017 r., żadna z przesłanek zachodzących w ww. przepisach nie miała szans się ziścić.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy biorąc pod uwagę opisany wyżej stan faktyczny Wnioskodawca może (zgodnie z art. 21 ust. 1 w zw. z art. 99 ust. 2 w zw. z art. 99 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zw. z art. 15 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw), rozliczając się z podatku VAT miesięcznie, stosować kasową metodę rozliczeń?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma przeszkód do zastosowania kasowej metody rozliczeń przy rozliczeniu miesięcznym w obecnym stanie prawnym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: „ustawa o VAT”): „Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje z dniem otrzymania całości lub część zapłaty – w przypadku (…) świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, (...) – po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej „metodą kasową (…). Przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasową”. Równocześnie przepis ww. artykułu stanowi w ust. 4, że „mały podatnik traci prawo do rozliczaniu podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 2 pkt 25”, tj. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotę podatku) przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 1.200.000.00 euro.

Art. 99 ust. 1 i 2 wyżej powołanej ustawy stanowi natomiast, że „podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2 (…)”, zgodnie, z którym „mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale”.

Na gruncie Ustawy o VAT wybór kasowej metody rozliczeń podatku VAT oznacza zatem automatycznie, że podatnik zobligowany jest rozliczać VAT w okresach kwartalnych, a nie miesięcznych. Może stracić to prawo w przypadku wskazanym w ww. ust. 4 art. 21 ustawy i jest to jedyny przypadek, który Ustawa o VAT wskazuje. Jak wynika z powyższych przepisów, mały podatnik ma wybór co do metody kasowej i ma prawo zadeklarować, że będzie się rozliczał z Fiskusem właśnie przy jej zastosowaniu.

Równocześnie, zgodnie ze znowelizowanym art. 99 ust. 3a pkt l ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., tj. ww. przepisów art. 99 ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników rejestrowanych jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja. Przy czym, w świetle przepisu przejściowego art. 15 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmia...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »