Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.04.2012

Uzasadnienie przyczyn wszczęcia niezapowiedzianej kontroli

Z uzasadnienia: Obowiązek umieszczenia uzasadnienia braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli w książce kontroli ma charakter wyłącznie informacyjny, a żaden z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie uzależnia wszczęcia i prowadzenia kontroli przedsiębiorcy od uprzedniego dokonania stosownych wpisów w książce kontroli. Ponadto przepisy Ordynacji podatkowej nie obligują organu podatkowego do określania w upoważnieniu do kontroli uzasadnienia przyczyny wszczęcia kontroli bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Paweł Kowalski Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda (spr.) Sędzia NSA Teresa Porczyńska Protokolant Tomasz Naraziński po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2012 r. na rozprawie sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchylenia zaskarżonego postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia:

1) uchyla zaskarżone postanowienie;
2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz skarżącej Spółki kwotę 117 zł (sto siedemnaście) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku uchylił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia [...] roku o kontynuowaniu czynności kontrolnych.

W dniu 25 lipca 2011 r., na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej z tego samego dnia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z., rozpoczęto wobec "A" Spółki z o. o. kontrolę podatkową w zakresie podatku od towarów i usług za wrzesień 2006 r.

Po wszczęciu kontroli podatkowej Spółkę poinformowano o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia poprzez dokonanie zapisu w książce kontroli oraz poinformowanie Prezesa Spółki o informacjach przesłanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w K.. Kontrolujący powołali się na to, że kontrola jest niezbędna dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia (art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

W dniu 29 lipca 2011 r. Spółka "A" złożyła sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania względem niej kontroli oraz wskazała na naruszenie art. 82 ust.1 i art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. po rozpatrzeniu sprzeciwu wydał w dniu [...]r. postanowienie o kontynuowaniu czynności kontrolnych.

Zażaleniem Spółka "A" zaskarżyła powołane wyżej postanowienie wnosząc o jego uchylenie i odstąpienie od czynności kontrolnych. W uzasadnieniu zażalenia zarzuciła organowi podatkowemu pierwszej instancji naruszenie art. 6 ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 79 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 7, art. 81 ust. 2 pkt 6 i 8, art. 82 ust. 1, art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Po rozpatrzenia zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. i postanowieniem z dnia [...] r. uchylił w całości postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ podatkowy l instancji.

W uzasadnieniu wskazał, iż przepis art. 84d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie dopuszcza wniesienia sprzeciwu, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia (art. 79 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy postanowieniem z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. orzekł o niedopuszczalności sprzeciwu i kontynuowaniu czynności kontrolnych.

Jako uzasadnienie wydanego rozstrzygnięcia Organ podatkowy l instancji wskazał, że zgodnie z przepisem art. 84d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, gdy organ przeprowadza kontrolę powołując się na przepisy art. 79 ust 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust 2 pkt 2 art. 84a.

W złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skardze Spółka z o.o. "A" podniosła zarzut naruszenia prawa przez zastosowanie błędnej podstawy prawnej w postanowieniu Dyrektora Izby Skarbowej w Ł., tj. art. 123 § 1, art. 138 § 1 pkt 2, art. 144 k.p.a. w związku z art. 84c ust. 16 i art. 84d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W ocenie Skarżącej przepisy art. 123 § 1 i art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. nie dają podstaw organowi podatkowemu II instancji do przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ l instancji. Zdaniem strony skarżącej Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. powinien orzec co do istoty sprawy lub uchylając postanowienie umorzyć postępowanie l instancji, a chcąc przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Z. winien był zastosować inną podstawę prawną swojego rozstrzygnięcia.

Wobec tego Skarżący wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości.

Jednocześnie Spółka wskazała, że w zaskarżonym postanowieniu zawarto nieprawdziwe twierdzenie mówiące o poinformowaniu jej, podczas wszczęcia kontroli, o powodzie braku zawiadomienia o jej planowanym wszczęciu. Skarżący twierdzi, że Spółce nie uzasadniono przyczyny wszczęcia kontroli bez zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Uzasadnienie nie zostało wpisane w książce kontroli, jak również nie zostało określone w imiennym upoważnieniu do prowadzenia kontroli.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

W uzasadnieniu wskazał, iż zagadnienia dotyczące wnoszenia i rozpatrywania sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli uregulowane zostały w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może, w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli, wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79-79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2 (art. 84c ust. 1 i ust. 3 i 84d cytowanej ustawy). Przedsiębiorca musi uzasadnić wniesi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »