Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

17.08.2018

Uwaga na zmiany przepisów: Przedawnienie roszczeń wobec konsumentów

Ogólne zasady przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych są uregulowane w Kodeksie cywilnym. To jedna z instytucji prawa cywilnego w postaci tzw. dawności, która służy stabilizacji obrotu gospodarczego przez ograniczenie lub wyłączenie możliwości dochodzenia bądź egzekwowania roszczenia po upływie czasu określonego w przepisach. Upływ czasu służy ochronie bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego, w szczególności z punktu widzenia zobowiązanych do realizacji świadczeń na rzecz osób, które nie chcą otrzymać swych świadczeń lub nie potrafią udowodnić prawa do ich otrzymania.

 

Istota przedawnienia

Przedawnienie rozumiane jest jako możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie terminu określonego prawem. Istotę przedawnienia roszczeń stanowi to, że po upływie okresu wskazanego w przepisach prawa dłużnik może odmówić spełnienia świadczenia wobec wierzyciela, powołując się na zarzut przedawnienia, z zastrzeżeniem obowiązku uwzględnienia przez sąd przedawnienia z urzędu, to jest niezależnie od zarzutu podniesionego przez dłużnika, w przypadkach przewidzianych w ustawie. Okres wskazany w przepisach skutkujący przedawnieniem to termin przedawnienia.

Istotne modyfikacje odnoszące się do skutków przedawnienia wprowadziła ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 9 lipca 2018 r. Ustawodawca znacznie poszerzył tą nowelizacją ochronę konsumentów. W artykule 117 k.c. dodany został nowy § 2 [1], zgodnie z którym:

„Art. 117 § 2 [1] Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi”.

Jest to zasada, która obowiązuje zarówno strony, jak i sąd oraz inne instytucje rozpoznające daną sprawę.

Jednakże zmiany w przepisach obowiązujące od 9 lipca 2018 r. nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego. Nowelizacja dodała również nowy przepis art. 117 [1] k.c., w myśl którego:

„Art. 117 [1] § 1. W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności.

§ 2. Korzystając z uprawnienia, o którym mowa w § 1, sąd powinien rozważyć w szczególności:

1) długość terminu przedawnienia;

2) długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;

3) charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia”.

Dla pełnego obrazu skutków noweli Kodeksu cywilnego zgodnie z ustawą z 13 kwietnia 2018 r. uwzględnić należy przepisy przejściowe (intertemporalne), to jest art. 5 powołanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem:

Do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie ww. ustawy przepisy Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym tą ustawą. Jeżeli zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym tą ustawą (nowelą) termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »