Utrudnianie czynności wykonywanych przez organy podatkowe – jakie kary?

Prawo daje organom podatkowym różne instrumenty, mające służyć możliwości weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych. Jednym ze źródeł tych uprawnień jest ordynacja podatkowa. Weryfikacja odbywa się najczęściej przy pomocy czynności sprawdzających. Często też wszczynana jest kontrola.

Warto jednak wiedzieć, że brak współpracy z organem podatkowym przy dokonywaniu weryfikacji naszych rozliczeń może narazić nas na odpowiedzialność karnoskarbową.

Co weryfikuje organ podatkowy

Najmniej uciążliwą formą weryfikacji rozliczeń podatkowych są czynności sprawdzające. Podejmowane są one z różnych powodów. W ramach czynności sprawdzających ordynacja podatkowa daje możliwość organom podatkowym:

 • sprawdzenia terminowości składania deklaracji,
 • sprawdzenia terminowości wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów,
 • sprawdzania formalnej poprawności deklaracji,
 • ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami,
 • zwrócenia się o skorygowanie deklaracji i złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując jednocześnie przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji budzą wątpliwości organu podatkowego,
 •  żądania złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji,
 • wezwania do złożenia deklaracji, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo ciążącego na podatniku obowiązku,
 • wezwania do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, jeśli organ posiadł wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji,
 • żądania przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u kontrahenta podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności,
 • okazania dokumentów  złożenia fotokopii dokumentów, w przypadku skorzystania przez podatnika z ulgi podatkowej,
 • przeprowadzenia, za zgodą podatnika, oględzin lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu, jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika deklaracji oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe (bądź złożoną deklaracją lub wnioskiem o  zwrot podatku).

Sankcje karnos...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »