Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.03.2017

Ustalenie wartości początkowej dobudowanego budynku

Pytanie podatnika: W jaki sposób należy określić wartość początkową rozbudowy, tj. czy dobudowany budynek należy zakwalifikować jako ulepszenie istniejącego środka trwałego (czyli budynku piekarni-cukierni), czy jednak dobudowany budynek magazynowo-biurowy powinien stanowić odrębny środek trwały?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2016 r. (data wpływu 30 listopada 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 stycznia 2017 r. (data wpływu 17 stycznia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201), w związku z czym pismem z dnia 5 stycznia 2017 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.983.2016.1.KO, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 5 stycznia 2017 r. (data doręczenia 11 stycznia 2017 r.). Wnioskodawca uzupełnił wniosek pismem z dnia 12 stycznia 2017 r. (data wpływu 17 stycznia 2017 r.), nadanym dnia 12 stycznia 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie piekarstwa i ciastkarstwa. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W styczniu 2016 r. kupił dla celów prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem piekarni-cukierni. Od 1994 r. budynek ten był wykorzystywany przez Wnioskodawcę w Jego działalności gospodarczej na podstawie dzierżawy. W dniu zakupu budynek był kompletny i zdatny do użytku, więc został przyjęty do używania w prowadzonej działalności gospodarczej. Został przyjęty do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w lutym 2016 r. i nadal tym środkiem trwałym jest. Jest to budynek oddany po raz pierwszy do użytkowania w październiku 1964 r. (zgodnie z informacją otrzymaną od poprzedniego właściciela). Jako, że budynek był używany przez ponad 50 lat, przyjęta została indywidualna stawka amortyzacyjna w wysokości 10% rocznie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od marca 2016 r.

W listopadzie 2015 r., a więc przed zakupem ww. budynku, rozpoczęta została przez Wnioskodawcę rozbudowa tego budynku o budynek magazynowo-biurowy, zlokalizowany na nowo zakupionej przez Wnioskodawcę sąsiedniej działce, stanowiącej odrębną działkę od działki, na której posadowiony jest budynek piekarni-cukierni. Pozwolenie budowlane zostało wydane na rozbudowę istniejącego dotychczas budynku piekarni. Dobudowywana część magazynowo-biurowa nie jest oddzielona od budynku piekarni-cukierni ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Obecny budynek i dobudowywana część połączone są łącznikiem. Łącznik ten nie jest osobnym budynkiem, jest to integralna część nowego budynku, aczkolwiek część łącznika znajduje się już na działce, na której posadowiony jest dotychczasowy budynek piekarni-cukierni. Jedno z pomieszczeń w dotychczasowym budynku piekarni zostało przerobione na korytarz, na końcu którego znajdują się drzwi przesuwne pozwalające przejść do dobudowanej części. Dobudowywana część nie posiada własnych odrębnych przyłączy CO, elektrycznych, sanitarnych, czy wodno-kanalizacyjnych; dobudowywana część korzysta z takich przyłączy budynku piekarni-cukierni. Stara i nowa część funkcjonalnie stanowią de facto jeden budynek, w tym mają wspólną, jednolitą elewację frontową. W starym budynku zostały zlikwidowane sanitariaty i szatnie, ponieważ obecnie znajdują się one w dobudowanej części. Ze względu na wielkość obiektu, dobudowywana część ma 3 osobne wejścia, a budynek piekarni-cukierni ma 5 wejść. Powierzchnia zabudowy dotychczasowego budynku piekarni-cukierni wynosi 509,5 m2, natomiast powierzchnia dobudowywanej części wynosi 324,62 m2.

Pierwsze wydatki na rozbudowę poniesione zostały w 2015 r. i przekroczyły w tym roku kwotę 3 500 zł. Także wydatki poniesione w 2016 r. przekroczyły kwotę 3 500 zł. Żadne wydatki na rozbudowę, czy to poniesione w 2015 r., czy 2016 r., nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Rozbudowa została już zakończona (w październiku 2016 r.).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 12 stycznia 2017 r. Wnioskodawca wskazał, że przychody z działalności gospodarczej opodatkowuje podatkiem liniowym 19%.

Sąsiednią działkę, na której znajduje się dobudowana część piekarni, Wnioskodawca zakupił 13 marca 2014 r. Istniejący wcześniej budynek piekarni-cukierni, według serwera klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego (http://lodz.stat.gov.pl/Klasyfikacje/), powinien być zakwalifikowany do KŚT 101. Jeśli zaś chodzi o klasyfikację KŚT dla dobudowanego budynku magazynowo-biurowego, to na tym etapie w kontekście przedmiotowego wniosku Wnioskodawca nie jest w stanie jej jednoznacznie określić, gdyż zależy to od rozstrzygnięcia, czy dobudowana część stanowi ulepszenie istniejącego budynku piekarni-cukierni (co by oznaczało, że dobudowany budynek powinien być klasyfikowany do ww. rodzaju KŚT), czy jednak dobudowany budynek powinien stanowić odrębny środek trwały. Zakładając, że w interpretacji zostanie przyjęte stanowisko, że obydwie części stanowią odrębne budynki, to jednoznaczne określenie rodzaju KŚT dla dobudowanej części byłoby nadal kłopotliwe ze względu na to, że w dobudowanej części znajdują się pomieszczenia magazynowe na surowce, chłodnia, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze socjalne (sanitariaty, szatnie). Z pewnością jednak można stwierdzić, nadal przy ww. założeniu, że w interpretacji zostanie przyjęte stanowisko, że obydwie części stanowią odrębne budynki, że dobudowana część powinna być zaliczona do podgrupy 10 KŚT, czyli do budynków niemieszkalnych (zresztą tak samo jak istniejący wcześniej budynek piekarni- cukierni). Można także stwierdzić, że wtedy dobudowana część budynku nie będzie klasyfikowana do żadnego rodzaju z podgrupy 10 KŚT podlegającego amortyzacji, według wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stawką wyższą niż 2,5%. Istotą i przyczyną wniosku nie jest jednak ustalenie klasyfikacji KŚT, bo jak wskazano wyżej, intencją Wnioskodawcy jest uzyskanie interpretacji, czy w świetle przepisów podatkowych dobudowany budynek należy zakwalifikować jako ulepszenie istniejącego środka trwałego, tj. budynku piekarni-cukierni (co w konsekwencji oznacza zaewidencjonowanie oraz amortyzację jako ulepszenie tego środka trwałego, do którego stosowana jest obecnie indywidualna stawka amortyzacyjna na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy jednak dobudowany budynek powinien stanowić odrębny środek trwały (co w konsekwencji oznacza zaewidencjonowanie oraz amortyzację odrębnego środka trwałego według stawek z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W jaki sposób należy określić wartość początkową rozbudowy, tj. czy dobudowany budynek należy zakwalifikować jako ulepszenie istniejącego środka trwałego (czyli budynku piekarni-cukierni), czy jednak dobudowany budynek magazynowo-biurowy powinien stanowić odrębny środek trwały?

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa rozbudowa stanowi ulepszenie w rozumieniu art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym dobudowany budynek należy zakwalifikować jako ulepszenie istniejącego środka trwałego i w oparciu o przepis właściwy dla ulepszenia należy określić wartość początkową rozbudowy, czyli w oparciu o wspomniany art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazuje na to treść tego przepisu, g...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »