Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kiedy najbliższy egzamin?

Ministerstwo Finansów informuje na swojej stronie internetowej, że najbliższy egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy odbędzie się już w styczniu i lutym 2014 r. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu kwalifikowane są według kolejności składanych wniosków. Na jeden termin egzaminu nie może zostać zakwalifikowanych więcej niż 90 osób.

Do egzaminu, zgodnie z art. 76f ust. 2 ustawy o rachunkowości, może zostać zakwalifikowana osoba, która spełnia warunki dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralności, a także która uiściła opłatę egzaminacyjną na rachunek organizatora egzaminu.

Zwróćmy uwagę, że osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do egzaminu nie są zobligowane do posiadania (udokumentowania) praktyki w księgowości oraz wykształcenia. Dopiero po zdaniu egzaminu (w konsekwencji uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym) osoba może ubiegać się o certyfikat księgowy, dokumentując jednocześnie m.in. posiadaną praktykę oraz wykształcenie.

Terminy egzaminu

Najbliższe egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy odbędą się w następujących terminach:

 • 18 stycznia 2014 r. w godz. 9-13,
 • 15 lutego 2014 r. w godz. 9-13.

Warunki przystąpienia do egzaminu na certyfikat księgowy

Resort finansów przypomina, że osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do egzaminu składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych wniosek, który powinien zawierać następujące dane:

 • numer PESEL (a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego: numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość),
 • imiona i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania oraz adres do korespondencji.

Dodajmy, że wniosek powinien być podpisany i opatrzony datą. Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Oświadczenia powinny być pod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »