Usługowe prowadzenie ksiąg. Deregulacja już 10 sierpnia

10 sierpnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), czyli tzw. II ustawa deregulacyjna. Sprawdźmy, co się zmieni w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Nowelizuje ona między innymi:

 • ustawę z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm., dalej: uor),
 • ustawę  z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 41, poz. 213 ze zm., dalej: udp)

Zmiany dotyczą przede wszystkim:

 • kręgu podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ksiąg podatkowych,
 • certyfikatów księgowych.

Usługowe  prowadzenie  ksiąg rachunkowych

Ze znowelizowanej treści art. 76a ust. 3 uor wprost wynika, że od 10 sierpnia 2014 r. działalność tę będzie mógł wykonywać każdy przedsiębiorca, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9.

Dodatkowym warunkiem, określonym w art. 76h ust. 1 jest to, że przedsiębiorca taki jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 11 lipca 2014 r. został skierowany do podpisu Ministra Finansów. Jest on dostepny na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Prowadzenie ksiąg podatkowych oraz sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 udp:

 • ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »