Usługi wspólnika na rzecz spółki a koszty uzyskania przychodów

Wydatki poniesione przez spółkę jawną na wypłatę Wnioskodawczyni wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług, spełniające warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, udokumentowane fakturą VAT, będą stanowiły dla Wnioskodawczyni - jako wspólniczki - koszt uzyskania przychodu z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej, proporcjonalnie do posiadanego przez nią udziału w zysku określonego w umowie spółki - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2019 r. (data wpływu 30 sierpnia 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 października 2019 r. (data wpływu 16 października 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 9 października 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następując zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Polski. Działalność gospodarcza opodatkowana jest na zasadach ogólnych wg skali podatkowej.

Dokonując ewidencji zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, wydatki na nabycie towarów i usług są kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia.

W przyszłości Wnioskodawczyni planuje wykonywać czynności w ramach zawartej umowy o współpracę na rzecz spółki jawnej, której jest wspólnikiem, we własnym imieniu i na własny rachunek. Wnioskodawczyni w ramach świadczonych [usług] nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultaty świadczonych czynności oraz za ich rezultaty.

Wnioskodawczyni wykonując czynności wynikające z zawartej umowy współpracy ze spółką jawną ponosić będzie ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

Stronami umowy o współpracy będą odrębne podmioty gospodarcze, umowa będzie miała charakter dobrowolny, zawarta będzie na okres wieloletni, przedmiotem umowy będzie nawiązanie współpracy między podmiotami gospodarczymi o świadczenie usług. Umowa współpracy ze spółką jawną będzie zawierała sposób naliczenia wynagrodzenia należnego za wykonane czynności wg umowy. Wynagrodzenie za wykonane czynności zostanie przez Wnioskodawczynię udokumentowane wystawioną fakturą, po wykonaniu czynności nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Kosztami w ramach prowadzonych czynności będą w znacznej części koszty związane z eksploatacją samochodu niezbędnego do wykonywania czynności ubezpieczeniowych, materiały biurowe, jak i zakup usług teleinformatycznych.

Przedmiotem działalności spółki jawnej, o której mowa we wniosku, jest działalność brokerów i agentów ubezpieczeniowych wg PKD 66.22.Z. Z treści umowy spółki wynika, że wszyscy wspólnicy zobowiązani są do świadczenia pracy na rzecz spółki i za tę pracę wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie na zasadach ustalonych przez wszystkich wspólników.

Przedmiotem działalności Wnioskodawczyni jest również działalność brokerów i agentów ubezpieczeniowych wg PKD 66.22.Z oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z, w ramach swojej działalności Wnioskodawczyni zamierza w przyszłości wykonywać czynności agencyjne (ubezpieczeniowe) na rzecz spółki jawnej, w której jest wspólnikiem, tzn. sprzedawać ubezpieczenia majątkowe oraz życiowe, pozyskiwać nowych klientów, dbać o kompleksową obsługę pozyskanych klientów.

Usługi ubezpieczeniowe będą świadczone na podstawie umowy współpracy zawartej pomiędzy działalnością Wnioskodawczyni a spółką jawną.

Wnioskodawczyni zamierza świadczyć usługi tylko na rzecz spółki jawnej.

Obecnie Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą oraz posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni wystawiając fakturę za świadczone usługi z indywidualnej działalności gospodarczej dla spółki jawnej, w której jest jednym ze wspólników, będzie mogła w proporcji do posiadanych udziałów uwzględnić koszt z niej wynikający w rozliczeniu swojego podatku w spółce jawnej?

Zdaniem Wnioskodawczyni – jako wspólnik sp. jawnej może współpracować ze spółką świadcząc na jej rzecz usługi. Forma świadczenia usług zależy od wspólnika i może to być działalność gospodarcza. Jeżeli faktura VAT na takie usługi została wystawiona, a koszt poniesiony przez spółkę jest związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, to nie ma przeszkód, aby taki wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej i uwzględnić koszt z niej wynikający w rozliczeniu podatku w spółce.

Wnioskodawczyni wskazała, że w myśl definicji kosztów uzyskania przychodów, wynikającej z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są kos...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »