Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.07.2016

Usługi turystyczne a prawo odliczenia VAT od samochodu

Pytanie podatnika: Środek transportu, którym Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi transportowe nie jest samochodem osobowym, a dopuszczalna masa całkowita wynosi 4100 kg. Pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej - usługi przewozu osób zarówno do własnych usług turystycznych, jak również do usług wykonywanych na rzecz innych firm lub osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Czy z tytułu wydatków dotyczących eksploatacji ww. samochodu można odliczyć podatek naliczony?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 marca 2016 r. (data wpływu 4 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 17 czerwca 2016 r. (data wpływu 21 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu eksploatacji samochodu, którym świadczone będą przez Wnioskodawcę usługi turystyczne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu eksploatacji samochodu, którym świadczone będą przez Wnioskodawcę usługi turystyczne.

Wniosek został uzupełniony pismem z 17 czerwca 2016 r. (data wpływu 21 czerwca 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 9 czerwca 2016 r. nr IBPP1/4512-251/16/AW.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik świadczy usługi turystyki dla firm, jak również dla indywidualnych osób fizycznych. Dla prowadzonej działalności gospodarczej Podatnik nabywa usługi. Są to wyżywienie, noclegi i ubezpieczenie. W przyszłości zamierza świadczyć usługi transportowe własnym środkiem transportu. Z tytułu świadczenia usług transportowych poniesie wydatki między innymi na raty leasingowe oraz paliwo.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

 1. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT od 17 czerwca 2008 r. składającym miesięczne deklaracje VAT-7.
 2. Środek transportu, którym Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi transportowe, będący przedmiotem wniosku, nie jest samochodem osobowym, a dopuszczalna masa całkowita wynosi 4100 kg.
 3. Pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.
 4. Wnioskodawca nie będzie składał naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej.
 5. Dopuszczalna masa całkowita wynosi 4100 kg, więc nie będą istniały żadne okoliczności potwierdzające brak wykorzystania pojazdu do użytku prywatnego.
 6. Wnioskodawca nie będzie ustalał zasad używania pojazdu.
 7. Wnioskodawca nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdu.
 8. Sposób wykorzystania pojazdu, pomimo braku ustalonych zasad używania pojazdu, wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
 9. Pojazd będący przedmiotem wniosku nie podlega przepisowi art. 86a ust. 9 w związku z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT.
 10. Wnioskodawca nie będzie posiadał dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, o których mowa w art. 86a ust. 10 ustawy o VAT, potwierdzające wymagania dla pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 9 ustawy.
 11. Liczba siedzeń (miejsc łącznie z kierowcą) wynosi 15, dopuszczalna ładowność 4100 kg. Powyższe informacje wynikają z dokumentów wydanych w oparciu o przepisy ustawy o ruchu drogowym.
 12. Pojazd konstrukcyjnie przeznaczony jest do przewozu 15 osób łącznie z kierowcą. Z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.
 13. Wnioskodawca do świadczenia usług objętym wnioskiem nie będzie zatrudniał pracowników na umowę o pracę. W wyjątkowych sytuacjach będzie korzystał z usług zleceniobiorców na podstawie zawartych stosownych umów.
 14. Z pojazdu będzie korzystał właściciel, który posiada wszelkie uprawnienia wydane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego do świadczenia usług przewozu osób.
 15. Pojazd nie będzie używany przez pracowników, dlatego nie będzie wprowadzony obowiązek zostawiania po godzinach pracy na parkingu firmy.
 16. W trakcie wykonywania usług objętych umową zlecenia przez wynajętego kierowcę nadzór nad używaniem pojazdu będzie pełnił właściciel pojazdu.
 17.  Pojazd objęty wnioskiem został przyjęty do firmy wyłącznie w celu świadczenia usług przewozu osób zarówno do własnych usług turystycznych, jak również do usług wykonywanych na rzecz innych firm lub osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 18. Wydatki związane z eksploatacją samochodu, od których Wnioskodawca zamierza odliczyć podatek VAT to raty leasingowe, paliwo, usługi remontowe, części zamienne, opłaty autostradowe.
 19. Pojazd, o którym mowa we wniosku będzie wykorzystywany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu wydatków dotyczących eksploatacji samochodu, którym świadczone będą usługi można odliczyć podatek naliczony?

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ transport własny będzie opodatkowany w całości stawką 23%, dlatego Podatnik dokona odliczenia podatku VAT od zakupów dotyczących samochodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 tej ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a tej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawodawca stworzył podatn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »