Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.12.2014

Usługi transportu sanitarnego a VAT

Pytanie podatnika: Czy świadczenie usług transportowych w przypadku Wnioskodawcy w zakresie przewozu personelu medycznego do domów pacjentów, przewozu pobranego od pacjentów materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz dostarczania do domów pacjentów sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego samochodem osobowym nie specjalistycznym, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2014r. (data wpływu 10 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług przewozu personelu medycznego do domów pacjentów, przewozu pobranego od pacjentów materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz dostarczania do domów pacjentów sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego samochodem osobowym niespecjalistycznym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług przewozu personelu medycznego do domów pacjentów, przewozu pobranego od pacjentów materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz dostarczania do domów pacjentów sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego samochodem osobowym niespecjalistycznym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu samochodem osobowym personelu medycznego (lekarzy i pielęgniarki) do domów pacjentów, przewozu pobranego od pacjentów materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz dostarczania do domów pacjentów sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego samochodem osobowym.

Samochód ten nie posiada na wyposażeniu noszy, nie spełnia warunków definicji transportu sanitarnego w rozumieniu art. 5 pkt 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przewóz pobranego materiału biologicznego i sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego oraz personelu medycznego nie wymaga specjalnych warunków transportowych.

Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie Wnioskodawcy otrzymaną w dniu 27 marca 2014 roku z Urzędu Statystycznego, Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego informuje, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 roku (Dz. U. Nr 207 poz.1293 z późn. zm.) usługi przewozu personelu medycznego do domów pacjentów, przewozu pobranego od pacjentów materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz dostarczania do domów pacjentów sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, specjalnie przystosowanym do tego celu pojazdem samochodowym lub samochodem nieprzystosowanym, o ile przewoźnik posiada umowę z zakładem opieki zdrowotnej na przewóz w celach medycznych, mieści się w grupowaniu: PKWiU 86.90.14.0 „Usługi pogotowia ratunkowego, włączając usługi zespołów ratownictwa medycznego”.

W dniu 20 stycznia 2014 roku Wnioskodawca zawarł umowę z Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w ……., ul. ……, w wyniku przeprowadzonego przetargu na świadczenie usług transportu osobowego dla SP …. w …….

Umowa obejmuje świadczenie usług z zakresu transportu osobowego w obrębie działania SP …… w ……. – pojazd wraz z kierowcą, przewóz personelu medycznego Domowej Opieki Paliatywnej SP ……. w …… z pozostawaniem w gotowości wykonywania tych usług (wezwanie na telefon) i zabezpieczeniem stałej łączności z Zamawiającym. Czas pracy - codziennie od poniedziałku do piątku 5 dni w tygodniu od 7.25-15.00 oraz od 15.00-7.25 dnia następnego, na każdorazowe wezwanie telefoniczne. Sobota - niedziela dyżur 24 godziny na każdorazowe wezwanie telefoniczne.

Według umowy samochód musi spełniać minimum następujące wymagania: osobowy minimum czterodrzwiowy, wieloosobowy, bez specjalistycznego wyposażenia medycznego, z wyjątkiem apteczki pierwszej pomocy. Kierowca musi legitymować się kwalifikacjami zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 z 2011 roku poz. 151, z późn. zm.), posiadać aktualne orzeczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego psychologa w zakresie psychologii transportu o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych oraz wyposażenie samochodu w środki łączności zabezpieczające kontakt pomiędzy SP ….. w …… a kierowcą (m.in. telefon komórkowy lub inną łączność bezprzewodową).

W chwili obecnej Wnioskodawca wystawia faktury ze stawką 8%.

Zdaniem Wnioskodawcy świadczone przez niego usługi bezsprzecznie związane są ze świadczeniami zdrowotnymi, służą osobom chorym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy świadczenie usług transportowych w przypadku Wnioskodawcy w zakresie przewozu personelu medycznego do domów pacjentów, przewozu pobranego od pacjentów materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz dostarczania do domów pacjentów sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego samochodem osobowym nie specjalistycznym, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane usługi w zakresie przewozu personelu medycznego do domów pacjentów, przewozu pobranego od pacjentów materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz dostarczania do domów pacjentów sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego samochodem osobowym nie specjalistycznym korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy.

Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w klasyfikacjach statystycznych.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć przede wszystkim określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to - co do zasady - niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »