Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.04.2014

Usługi marketingowe a odliczenie VAT

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia na zasadach ogólnych całej kwoty podatku naliczonego zawartej w fakturze wystawionej przez Organizatora dokumentującej sprzedaż opisanej usługi marketingowej w sytuacji, gdy w podstawie opodatkowania wykazana zostanie przez Organizatora wartość zakupu netto zakupionych przez Organizatora Towarów, sprzedawanych w promocyjnych cenach lub rozdawanych następnie przez niego nieodpłatnie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2013 r. (data wpływu 23 grudnia 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 lutego 2014 r. (data wpływu 3 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Organizatora dokumentującej sprzedaż kompleksowej usługi marketingowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Organizatora dokumentującej sprzedaż kompleksowej usługi marketingowej.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 lutego 2014 r. poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca nabywa szeroko rozumiane usługi marketingowe (dalej: „usługi marketingowe”) polegające na kompleksowej organizacji i obsłudze różnego rodzaju akcji promocyjnych zlecanych przez siebie. Usługodawcy („Organizatorzy”) świadczą na rzecz Wnioskodawcy kompleksowe działania związane z organizacją i obsługą programów lojalnościowych, akcji promocyjnych, konkursów itp. (Program Lojalnościowy). Celem powyższych inicjatyw jest wzmocnienie marki Wnioskodawcy na rynku i/lub zwiększenie sprzedaży produktów oferowanych przez Wnioskodawcę na rynku.

Kompleksowość nabywanej od Organizatora przez Wnioskodawcę Usługi marketingowej polega na tym, że składa się na nią szereg czynności, które mogą obejmować zarówno opracowanie koncepcji akcji promocyjnej, regulaminów, jak i przygotowanie logistyczne akcji, jej prowadzenie oraz nadzorowanie, a także sprzedaż po promocyjnych cenach towarów oferowanych w ramach Programu Lojalnościowego („Towary”), uprzednio w tym celu zakupionych przez Organizatora lub wydawanie tych towarów przez Organizatora nieodpłatnie - w obu przypadkach uczestnik Programu Lojalnościowego musi spełnić jednak określone warunki wynikające z regulaminu. W ramach Programu Lojalnościowego klienci dokonujący zakupów określonych w Regulaminie Programu produktów, otrzymają możliwość zbierania „punktów”, których liczba będzie zależna od liczby: wartości zakupionych przez nich produktów Wnioskodawcy. Zebranie odpowiedniej liczby punktów pozwoli finalnym klientom Wnioskodawcy na zakup Towarów oferowanych w ramach Programu Lojalnościowego po promocyjnych cenach lub do otrzymania ich nieodpłatnie. Sprzedaży po promocyjnej cenie lub wydawania tych Towarów nieodpłatnie dokonywać będzie Organizator. Klientami Wnioskodawcy, którzy mogą brać udział w Programie będą zarówno osoby fizyczne prowadzące jak i nieprowadzące działalności gospodarczej.

Program Lojalnościowy będzie przeprowadzany w oparciu o Regulamin określający m.in.: czas trwania Programu Lojalnościowego, produkty Wnioskodawcy objęte Programem Lojalnościowym, zasady zbierania punktów pozwalających na zakup Towarów w promocyjnych cenach lub otrzymanie ich nieodpłatnie. Możliwość zakupu Towarów w promocyjnych cenach lub otrzymanie ich nieodpłatnie będzie możliwe dla wszystkich finalnych klientów, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie Programu Lojalnościowego.

Organizator podejmować będzie szereg czynności m.in: formalne przyjęcie roli Organizatora akcji tj. Programu Lojalnościowego; doradztwo strategiczne Wnioskodawcy w związku z daną akcją marketingową (tj. Programem Lojalnościowym), w tym weryfikacja jego założeń; przygotowanie regulaminów dotyczących akcji określających m.in. sposób/możliwość nabycia/zakupu w promocyjnych cenach Towarów lub otrzymania ich nieodpłatnie; obsługa Programu Lojalnościowego, w tym przyjmowanie zgłoszeń uczestników, weryfikację nadsyłanych zgłoszeń, celem badania ich zgodności z postanowieniami regulaminu, zakup Towarów sprzedawanych potem w promocyjnych cenach uczestnikom akcji promocyjnych lub wydawanych uczestnikom nieodpłatnie, w przypadku sprzedaży Towarów wystawianie faktur sprzedaży lub paragonów w ramach sprzedaży Towarów w promocyjnych cenach, w przypadku wydania nieodpłatnego wystawianie faktur wewnętrznych i naliczenie podatku VAT od wydania nieodpłatnego jeżeli takowy będzie należny, fizyczna wysyłka Towarów do uczestników akcji sprzedanych w promocyjnych cenach lub wydawanych nieodpłatnie, magazynowanie Towarów przeznaczonych następnie do sprzedaży w promocyjnych cenach lub do wydania nieodpłatnego, obsługę procedury reklamacyjnej, utrzymanie i obsługę infolinii w związku z daną akcją promocyjną ewentualne sporządzanie i wystawianie informacji PIT-8C, jeżeli obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa, przetwarzanie danych osobowych w związku z akcją promocyjną, obsługa w zakresie koordynacji działań związanych z akcją oraz informowanie o ich przebiegu poprzez przygotowanie raportów przesyłanych do wiadomości Wnioskodawcy.

Jak wskazano powyżej, w ramach działań dotyczących świadczenia kompleksowej usługi marketingowej polegającej na obsłudze Programu Lojalnościowego, Organizator m.in. nabywać będzie Towary sprzedawane następnie w promocyjnych cenach lub wydawane nieodpłatnie uczestnikom Programu, którzy spełnili założenia Regulaminu. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Organizatorem a Wnioskodawcą, z tytułu wykonywanej na rzecz Wnioskodawcy kompleksowej usługi marketingowej, Organizator otrzyma wynagrodzenie, którego składowe skalkulowane będą w taki sposób, iż obejmować będą pełną wartość zakupu Towarów sprzedawanych następnie po promocyjnej cenie lub wydawanych nieodpłatnie. Organizator będzie zatem uwzględniać w podstawie opodatkowania usługi świadczonej na rzecz Wnioskodawcy wartość sprzedanych w promocyjnych cenach lub wydanych nieodpłatnie Towarów. Przy czym nabywając Towary Organizator otrzymywać będzie faktury wystawione na niego, tj. on będzie stroną umowy sprzedaży, zobowiązaną do zapłaty ceny i uprawnioną do podnoszenia do sprzedawców np. roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Innymi słowy, Organizator nie będzie zawierać umowy „w imieniu i na rzecz” Wnioskodawcy (tj. ze skutkiem prawnym dla Wnioskodawcy). Ponadto Organizator nie będzie kwot tych wydatków ujmować przejściowo w prowadzonej przez siebie ewidencji na potrzeby podatku. Powyższe postanowienia znajdą swoje odzwierciedlenie w stosownych zapisach w umowie pomiędzy Stronami. Wnioskodawca i Organizator są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.
W piśmie z dnia 26 lutego 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że nabywane usługi marketingowe będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia na zasadach ogólnych całej kwoty podatku naliczonego zawartej w fakturze wystawionej przez Organizatora dokumentującej sprzedaż opisanej wyżej kompleksowej usługi marketingowej w sytuacji, gdy w podstawie opodatkowania wykazana zostanie przez Organizatora wartość zakupu netto zakupionych przez Organizatora Towarów, sprzedawanych w promocyjnych cenach lub rozdawanych następnie przez niego nieodpłatnie, w ramach Programu Lojalnościowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy przewiduje, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Ustawodawca nie zdefiniował, w jaki sposób należy rozumieć pojęcie „w imieniu i na rzecz”, w związku z czym przyjąć należy, że zgodnie z zwykłym znaczeniem leksykalnym użytych słów, chodzi o sytuację, w której usługodawca działa ze skutkiem prawnym dla usługobiorcy, tj. stroną czynności prawnej dokonanej przez usługod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »