Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.03.2015

Usługi logistyczne a VAT. Miejsce świadczenia usług

Pytanie podatnika: Czy w przypadku świadczenia kompleksowych usług logistycznych w zakresie przewozu ładunków i operacji magazynowych z zastrzeżeniem, że operacje magazynowe (magazynowanie) nie stanowią świadczenia głównego przedmiotu umowy (czynności jednolitej) i kontrahentowi słowackiemu nie jest przyznane prawo używania całości lub części wyraźnie oznaczonej nieruchomości, miejscem świadczenia usług jest siedziba kontrahenta słowackiego (miejsce siedziby na terytorium Republiki Słowackiej)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 8 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania usług logistycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania usług logistycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

„X” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, dalej w skrócie zwana Wnioskodawcą, negocjuje z kontrahentem słowackim umowę o świadczenie usług. Negocjacje nie zostały zakończone. W negocjowanej umowie Wnioskodawca określany jest jako Zleceniobiorca zaś kontrahent słowacki jako Zleceniodawca.

W § 2 ust. 1 negocjowanej umowy przedmiot umowy określony jest następująco:
„Świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy kompleksowych usług logistycznych w zakresie przewozu ładunków i operacji magazynowych obejmujących: rozładunek, przyjmowanie towarów na magazyn, rozmieszczanie ich na odpowiednich regałach i załadunek, z zastrzeżeniem, że operacje magazynowe (magazynowanie) nie stanowią świadczenia głównego przedmiotu umowy (czynności jednolitej) i Zleceniodawcy nie jest przyznane prawo używania całości lub części wyraźnie oznaczonej nieruchomości”.
§ 2 ust. 3 negocjowanej umowie stanowi, że przedmiot umowy może również obejmować inne rodzaje usług, których zakres uzgodniony zostanie przez strony w pisemnym aneksie do umowy.

Kontrahent słowacki zarejestrowany jest:

  1. w Republice Słowackiej jako czynny podatnik podatku od wartości dodanej oraz dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  2. Rzeczypospolitej Polskiej jako czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Na rzecz kontrahenta słowackiego, niezależnie od negocjowania umowy, Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie opisanym w § 2 ust. 1 negocjowanej umowy, tj. kompleksowe usługi logistyczne w zakresie przewozu ładunków i operacji magazynowych obejmujących: rozładunek, przyjmowanie towarów na magazyn, rozmieszczanie ich na odpowiednich regałach i załadunek, z zastrzeżeniem, że operacje magazynowe (magazynowanie) nie stanowią świadczenia głównego przedmiotu umowy (czynności jednolitej) i kontrahentowi słowackiemu nie jest przyznane prawo używania całości lub części wyraźnie oznaczonej nieruchomości.

W okresie od miesiąca marca 2014 r. do miesiąca października 2014 r., na rzecz kontrahenta słowackiego, który posługiwał się polskim NIP, poprzedzonym literami PL, Wnioskodawca wystawiał faktury, w których wykazywał podatek od towarów i usług.

Dnia 28 listopada 2014 r. kontrahent słowacki złożył pisemne oświadczenie, że nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, nie posiada biura ani nie zatrudnia pracowników.

Do wystawionych na rzecz kontrahenta słowackiego faktur za okres od miesiąca marca 2014 r. do miesiąca października 2014 r., Wnioskodawca wystawił faktury korygujące, datowane na 30 listopada 2014 r., w których skorygował cały podatek od towarów i usług wskazując na odwrotne opodatkowanie. W fakturach korygujących Wnioskodawca wskazał numer identyfikacyjny Zleceniodawcy nadany przez słowacką administrację podatkową, poprzedzony literami SK. Od miesiąca listopada 2014 r., na rzecz Zleceniodawcy, który posłużył się słowackim numerem identyfikacyjnym poprzedzonym literami SK, Wnioskodawca wystawia faktury, w których nie wykazuje podatku od towarów i usług oraz wskazuje na odwrotne opodatkowanie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta słowackiego - który nie posiada w Polsce: stałego miejsca prowadzenia działalności, biura ani nie zatrudnia pracowników - kompleksowych usług logistycznych w zakresie przewozu ładunków i operacji magazynowych obejmujących: rozładunek, przyjmowanie towarów na magazyn, rozmieszczanie ich na odpowiednich regałach i załadunek, z zastrzeżeniem, że operacje magazynowe (magazynowanie) nie stanowią świadczenia głównego przedmiotu umowy (czynności jednolitej) i kontrahentowi słowackiemu nie jest przyznane prawo używania całości lub części wyraźnie oznaczonej nieruchomości, miejscem świadczenia usług jest siedziba kontrahenta słowackiego (miejsce siedziby na terytorium Republiki Słowackiej)?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. l i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Mając na uwadze opisany w polu 68 stan faktyczny, a przede wszystkim to, że jednym z elementów kompleksowej usługi będzie magazynowanie towarów na nieruchomości znajdującej się na terytorium Polski, należy rozważyć, czy w sprawie może mieć zastosowanie zastrzeżenie z art. 28e ustawy VAT.

Art. 28e ustawy VAT stanowi, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.
Przepis art. 28e ustawy o VAT jest odpowiednikiem art. 47 Dyrektywy 2006/112/WE. Ten ostatni w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r. stanowił, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług rzeczoznawców i agentów nieruchomości, usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, przyznawania prawa użytkowania nieruchomości oraz usług związanych z przygotowywaniem i koordynacją prac budowlanych, takich jak usługi architektów i biur nadzoru budowlanego, jest miejsce, w którym znajduje się dana nieruchomość.

Istotna, dla udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie pozostaje zatem ocena, czy opisana we wniosku o interpretację usługa objęta jest zakresem zastosowania art. 47 Dyrektywy 2006/112/WE.

Kwestia ta w wyniku skierowania przez Naczelny Sąd Administracyjny pytania prejudycjalnego dotyczącego wykładni przepisów prawa unijnego rozpatrywana była przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zajął swoje stanowisko w wyroku z dnia 27 czerwca 2013, C-155/12. W orzeczeniu tym TSUE orzekł, że art. 47 Dyrektywy 2006/112/WE „należy interpretować w ten sposób, że kompleksowe usługi w zakresie magazynowania, obejmujące przyjmowanie towarów do magazynu, ich umieszczanie na odpowiednich półkach magazynowych, przechowywanie, pakowanie, wydawanie, rozładunek i załadunek są objęte tym artykułem jedynie wówczas, gdy magazynowanie stanowi świadczenie główne czynności jednolitej i usługobiorcom jest przyznane prawo używania całości lub części wyraźnie określonej nieruchomości”.

W uzasadnieniu wyroku Trybunał stwierdził m.in. że sporna w postępowaniu głównym kompleksowa usługa magazynowania stanowi czynność jednolitą, w ramach której świadczenie główne polega na magazynowaniu towarów (pkt 26 uzasadnienia wyroku).

Odwołując się do dotychczasow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »