Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.05.2014

Usługi kompleksowe a VAT

Pytanie podatnika: Czy sprzedaż pakietów powinna być traktowana jako jedna usługa opodatkowana stawką VAT właściwą dla usługi głównej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2014 r. (data wpływu 5 lutego 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych w ramach pakietów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych w ramach pakietów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Przedsiębiorstwo państwowe (dalej: X) w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi noclegowe w obiekcie zwanym M. (dalej M.). Oprócz usług noclegowych w M. można skorzystać z kompleksu rekreacyjnego w skład którego wchodzą: basen, jacuzzi, sauna a także skorzystać z rowerów, kręgli, bilardu.
Celem uatrakcyjnienia pobytu w tym obiekcie planowane jest wprowadzenie do sprzedaży pakietów okolicznościowych.
Poniżej Wnioskodawca przedstawia skład przykładowych pakietów:

  1. Kilka noclegów (2-3 lub więcej) z całodziennym wyżywieniem, korzystanie bez ograniczeń z kompleksu rekreacyjnego.
  2. Kilka noclegów (2-3 lub więcej) ze śniadaniem, lampka wina na powitanie, godzina gry w bowling, godzina gry w bilard, korzystanie z kompleksu rekreacyjnego.
  3. Kilka noclegów (2-3 lub więcej) ze śniadaniem, butelka wina, drobny słodki poczęstunek na powitanie, całodzienne korzystanie z rowerów turystycznych oraz kompleksu rekreacyjnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż pakietów powinna być traktowana jako jedna usługa opodatkowana stawką VAT właściwą dla usługi głównej jaką jest nocleg, czyli 8%?

Zdaniem Wnioskodawcy:
Celem zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT należy ustalić czy mamy do czynienia z jednym świadczeniem głównym wraz ze świadczeniami pomocniczymi czy szeregiem odrębnych usług. Zdaniem podatnika, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, należy uznać, że oferowane pakiety powinny być traktowane jako usługa kompleksowa, mająca charakter złożony i składający się z szeregu świadczeń, a zatem powinna być opodatkowana preferencyjną 8% stawką podatku VAT właściwą dla usługi noclegowej.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT), poz. 163, stawka podatku VAT dla całej grupy PKWiU 55, czyli usług związanych z zakwaterowaniem, wynosi 8%. Na usługi te składają się nie tylko same noclegi, ale również parkingi, posiłki, napoje, działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, iż każdy z pakietów przedstawionych w stanie faktycznym należy traktować jako jedną usługę o złożonym charakterze, a nie szereg odrębnych usług.

Ponadto, należy podkreślić, iż koncepcję opodatkowania świadczeń kompleksowych wypracował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W świetle jego orzecznictwa, w celu określenia czy mamy do czynienia z tzw. usługą kompleksową należy poszukiwać elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej czynności celem określenia czy podatnik dostarcza konsumentowi, rozumianemu jako przeciętny konsument, kilka odrębnych świadczeń głównych, czy też jedno świadczenie - tak w orzeczeniu TSUE C - 41/04.

Także w orzeczeniu C - 349/96 Trybunał uznał, że każde świadczenie usług powinno być, co do zasady, traktowane jako odrębne i niezależne, jednakże jeżeli dwa lub więcej świadczeń są ze sobą tak powiązane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te czynności lub świadczenia stanowią jednolite świadczenie dla celów podatku od wartości dodanej.

W przypadku X. niewątpliwym jest, iż klient, który przyjeżdża do M., przede wszystkim korzysta z noclegu wraz ze śniadaniem, który jest dla niego świadczeniem podstawowym. Dodatkowo, w ramach pakietu, korzysta z innych usług, które są tak ściśle powiązane w sensie gospodarczym z tym noclegiem, iż tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Skoro na usługę złożoną składa się kombinacja różnych czynności prowadzących do realizacji określonego celu, tj. do wykonania świadczenia głównego, to wszelkie pozostałe usługi wykonywane w ramach jednego pakietu są usługami pomocniczymi. Konkludując, usługi pomocnicze nie są celem samym w sobie, lecz są środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. W sytuacji X. niewątpliwie celem jest usługa noclegowa, usługami pomocniczymi są wszystkie pozostałe usługi świadczone w ramach pakietu. Poszczególne świadczenia z pakietu służą zachęceniu do korzystania z usługi głównej — noclegu, a nie są celem samym w sobie. Dodatkowo należy podkreślić, iż traktując kompleksowo całą usługę, X. powinno zafakturować cały pakiet jedną kwotą. Jest to o tyle logiczne, że w przypadku pakietu X. daje możliwość skorzystania np. z basenu, sauny, wypicia lampki wina itp., przy czym, jest to możliwość, a nie obowiązek osoby kupującej pakiet. W przypadku nieskorzystania pojawi się problem z wyceną niewykorzystanych przez klienta atrakcji. Dodatkowo ośrodek nie ewidencjonuje skorzystania z poszczególnych atrakcji np. wejść na basen, co powoduje problem z odrębną wyceną tych świadczeń.

Co więcej, w obecnych czasach, kiedy baza tego typu obiektów stale się powiększa, należy klientowi proponować coraz to ciekawszą ofertę, która z drugiej strony ma odzwierciedlenie w cenie, a jednocześnie musi być atrakcyjna dla klienta.

Jednocześnie, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż stosownie do art. 146a pkt 2 ustawy o VAT obecnie stawka podatku na usługi i towary wymienione w załączniku nr 3 do cyt. ustawy wynosi 8%. Jak już wyżej było wspomniane, dla usług związanych z zakwaterowaniem, a za takie należy traktować kompleksowe usługi świadczone przez X. w pakietach, właściwą stawką jest stawka 8%. Jednocześnie należy podkreślić, iż nawet w przypadku, gdyby któregokolwiek ze świadczeń znajdujących się w pakiecie, nie można było zaliczyć do grupowania PKWiU 55, to i tak ze względu na kompleksowość danej usługi, należy je opodatkować stawką podstawową dla usługi noclegowej, tj. 8%.

Prawidłowość powyższego rozumowania potwierdza również stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, z dnia 21 marca 2013 r., sygn. akt ILPP1/443-1190/12-2/AI.

Z uwagi na powyższe wyjaśnienia, zdaniem X., oferowane pakiety powinny być opodatkowane jako jedna usługa stawką właściwą dla usługi noclegowej, tj. 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).
Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Należy podkreślić, że dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług obowiązuje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 r., stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Z treści art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »