Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.09.2012

Usługi faktoringowe a opodatkowanie VAT

Pytanie podatnika: Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę faktorantowi? Czy usługi faktoringu mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.06.2012 r. (data wpływu 21.06.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług realizowanych w ramach umów faktoringu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.06.2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług realizowanych w ramach umów faktoringu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na podstawie umowy nr x/2012 zawartej między O. Sp. z o. o. (dalej: Faktor) i B. Sp. z o. o. (dalej: Faktorant), Faktor będzie świadczył usługi faktoringu na rzecz Faktoranta.
Przedmiotem Umowy jest określenie zasad świadczenia przez Faktora na rzecz B. usług faktoringowych polegających w szczególności na:

 • nabywaniu od B. Wierzytelności,
 • ewidencjonowaniu nabytych Wierzytelności i prowadzeniu rozliczeń dotyczących nabytych Wierzytelności, Faktor świadczy usługi faktoringowe określone powyżej w formie faktoringu pełnego, bez regresu, z opcją finansowania przez Faktora Wierzytelności, tj. przejmuje od B. Sp. z o. o. ryzyko niewypłacalności Klientów.

Faktor zapłaci na rzecz B. kwotę stanowiącą 100% wartości nominalnej nabytej Wierzytelności w terminie 7 dni od otrzymania zestawienia Faktur VAT obejmujących Wierzytelności. Faktor ponosi ryzyko niewypłacalności danego Klienta do wysokości sumy Wierzytelności przesłanych do Faktora w zestawieniach Faktur VAT i zaakceptowanych przez Faktora.
Wynagrodzenie z tytułu wymienionych wyżej usług Faktorowi przysługuje prawo do wynagrodzenia obejmujące:

 • odsetki faktoringowe - 1,35% plus stopa bazowa (WIBOR 1M z pierwszego dnia roboczego miesiąca) od wartości brutto przekazanej faktury liczone z góry od daty wystawienia faktury przez faktora do daty wymagalności przejętej wierzytelności.
 • prowizja faktoringowa - 0,20% od wartości brutto przekazanej faktury - liczona z góry;
 • opłata za usługi dodatkowe - 0,15% od wartości brutto przekazanej faktury - liczona z góry.

Faktor wystawia faktorantowi faktury VAT.
Wynagrodzenie Faktora naliczane jest przez okres trwania Umowy, do czasu zaspokojenia wszelkich wierzytelności pieniężnych Faktora wynikających z Umowy. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Faktora po otrzymaniu zestawienia Faktur VAT obejmujących Wierzytelności, których nabycie zostało uzgodnione przez Strony w terminie 7 dni od wystawienia faktury.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę faktorantowi...
Zdaniem Wnioskodawcy:
Faktoring nie jest usługą zdefiniowaną w ustawie od podatku usług, mamy więc do czynienia z usługą rozumianą według prawa gospodarczego.
Zgodnie z opisanym stanem faktycznym spółka O. traktuje faktoring jako:

 • część finansową (odsetki faktoringowe)
 • część administracyjną (prowizja faktoringowa + usługi dodatkowe).

Faktor wystawia fakturę VAT z dwoma stawkami VAT. Spółka stosując ustawę o VAT art. 43 ust. 1 pkt 38, uważa część odsetkową jako usługi finansowe zwolnione z VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT natomiast prowizję faktoringową oraz opłatę za usługi dodatkowe uważa, za wyłączone ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 15 pkt 1 wówczas stosuję opodatkowanie VAT stawką podstawową 23%.
Przeniesienie wierzytelności w wartości nominalnej od spółki B. spółka O. traktuje jako niestanowiący przychód podatkowy oraz jako niestanowiący koszt podatkowy. W momencie wystawienia faktury w spółce O. powstaje obowiązek podatkowy z tytułu VAT oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Obowiązek z tytułu podatku dochodowego również na podzielić na dwa momenty powstania przychodu:

 • usługi faktoringowe oraz usługi dodatkowe, moment powstania przychodu podatkowego zgodnie z art. 12 ust. 3a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uznaje się moment wystawienie faktury.
 • usługi finansowe (odsetki) moment powstanie przychodu podatkowego zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uznaje się w momencie zapłaty za fakturę przez faktoranta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
Towary – to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii – art. 2 pkt 6 ustawy.
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).
Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.
Zgodnie z art. 29 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »