Usługi doradcze. Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej usług doradczych na rzecz Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawczyni jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w L. Spółka Akcyjna z siedzibą w … (dalej jako: „Spółka”) na stanowisku analityka rynku w Dziale Marketingu. W ramach wykonywania obowiązków pracowniczych Wnioskodawczyni przygotowuje statystyczne analizy rynku sprzedaży produktów Spółki, które są wykorzystywane przez Spółkę w celach marketingowych. Obowiązki pracownicze Wnioskodawczyni nie obejmują żadnych czynności z zakresu produkcji, techniki lub technologii. Wnioskodawczyni świadczy pracę pod kierownictwem Spółki, w miejscu i czasie wskazanym przez Spółkę.

Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie świadczenie usług doradztwa dla przedsiębiorstw (PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania). Po zarejestrowaniu działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEiDG) i spełnieniu innych wymogów formalnych Wnioskodawczyni zamierza świadczyć usługi doradcze dla kilku podmiotów, w tym dla Spółki.

Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć ze Spółką umowę o świadczenie usług doradczych obejmujących:

 1. doradztwo w zakresie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w przedsiębiorstwie Spółki, w tym dotyczące potrzeb i zasadności wprowadzania nowych rozwiązań, kosztów i korzyści technicznych wprowadzania nowych rozwiązań, doradztwo w zakresie projektowania i wdrażania nowych rozwiązań,
 2. doradztwo w zakresie maszyn i innego sprzętu wykorzystywanego w działalności produkcyjnej Spółki, w tym dotyczące stanu technicznego i efektywności wykorzystania sprzętu oraz utrzymania stanu technicznego sprzętu, przygotowywania i opiniowania projektów planów zmian w parku maszynowym, doradztwo w zakresie pozyskiwania nowego sprzętu,
 3. doradztwo w zakresie planowania produkcji i kontroli jakości produkcji,
 4. inne doradztwo z zakresu technologii i rozwiązań technicznych.

Usługi doradcze świadczone przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie będą obejmować statystycznych analiz rynku sprzedaży, analiz marketingowych ani innych czynności objętych zakresem obowiązków pracowniczych Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej zamierza nadal wykonywać na rzecz Spółki pracę w zakresie analiz marketingowych na podstawie umowy o pracę.

Umowa o świadczenie usług doradczych, jaką Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć ze Spółką, będzie w szczególności zawierać postanowienia, według których:

 1. Wnioskodawczyni będzie świadczyć usługi na własne ryzyko i odpowiedzialność,
 2. Wnioskodawczyni będzie ponosić odpowiedzialność za wykonywanie usług wobec Spółki oraz wobec osób trzecich,
 3. Wnioskodawczyni w związku ze świadczeniem usług doradczych nie będzie podlegać kierownictwu Spółki,
 4. Wnioskodawczyni będzie samodzielnie określać miejsce i czas świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki,
 5. Przy świadczeniu usług doradczych Wnioskodawczyni będzie miała prawo posługiwać się osobami trzecimi,
 6. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług doradczych, w tym w szczególności koszty związane z pozyskaniem sprzętu i materiałów, Wnioskodawczyni będzie ponosić we własnym zakresie.

Wnioskodawczyni przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej zamierza, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, złożyć oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku, na zasadach określonych w art. 30c powołanej ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej usług doradczych na rzecz Spółki, z którą Wnioskodawczynię wiąże umowa o pracę, obejmująca zakres obowiązków niepokrywający się z zakresem umowy o świadczenie usług doradczych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, będzie Ona miała prawo do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz Spółki stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych, przewidzianą w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działalność, jaką zamierza wykonywać Wnioskodawczyni, polega na świadczeniu usług doradczych i odpowiada definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będzie bowiem działalnością zarobkową o charakterze usługowym, prowadzoną przez Wnioskodawczynię we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, na podstawie wpisu do CEiDG. W planowanej sytuacji nie wystąpi również żaden z negatywnych warunków wskazanych w art. 5b ust. 1 ww. ustawy, których łączne spełnienie wyłącza uznanie danych czynności za pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jak bowiem wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, zawartym we wniosku, Wnioskodawczyni świadcząc usługi doradcze na rzecz Spółki:

 1. będzie ponosić odpowiedzialność za rezultat oraz wykonywanie czynności także wobec osób trzecich, wobec czego nie będzie spełniony negatywny warunek określony w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. nie będzie podlegać kierownictwu Spółki i będzie samodzielnie określać czas i miejsce świadczenia usług, wobec czego nie będzie spełniony negatywny warunek określony w art. 5b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 3. będzie ponosić ryzyko gospodarcze związane ze świadczeniem usług (m.in. poprzez ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykonywanie usług wobec Spółki, ponoszenie odpowiedzialności za działania osób trzecich, którymi będzie mogła się posługiwać przy świadczeniu usług, ponoszenie odpowiedzialności wobec Spółki z tytułu zobowiązania do zachowania poufności, ponoszenie ryzyka obniżenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na usługi lub nieprawidłowego świadczenia usług, ponoszenie we własnym zakresie kosztów związanych ze świadczeniem usług) wobec czego nie będzie spełniony negatywny warunek określony w art. 5b ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »