Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.01.2016

Usługi ciągłe a VAT

Pytanie podatnika: Czy słusznie uznano za moment powstania obowiązku podatkowego VAT datę zakończenia usługi to jest ostatni dzień miesiąca a nie datę wystawienia faktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 20 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny
Podatnik jest profesjonalnym zawodnikiem piłki nożnej (zwany dalej również „Wnioskodawcą”), jest osobą fizyczną i prowadzi od 16 czerwca 2015 r. działalność gospodarczą pod własnym imieniem i nazwiskiem jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Wnioskodawca złożył deklarację VAT-R w celu rejestracji swojej osoby jako czynnego podatnika podatku VAT.

Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę polega na świadczeniu usług reklamowych polegających na wykorzystaniu własnego wizerunku oraz pozostałej działalności związanej ze sportem.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zawarł z Klubem Sportowym (dalej zwanym „Klubem") umowę o wykorzystanie wizerunku w formie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług (zwany dalej „Kontraktem").

Zgodnie z Kontraktem, Wnioskodawca za wynagrodzeniem określonym w umowie wyraża zgodę na odpłatne rozpowszechnianie w czasie trwania Kontraktu swojego Wizerunku w związku z i w celu prowadzenia przez Klub działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych.

Przeniesienie praw wykorzystania wizerunku, odnosi się także do obszarów współczesnych i przyszłych mediów i urządzeń łącznie z zastosowaniami multimedialnymi (Internet, usługi online, itp.).

Odnosi się to szczególnie do wszelkiego rozpowszechniania dokonywanego lub autoryzowanego przez Klub, obrazów zawodnika na zdjęciach drużyny lub indywidualnych w dowolnej formie, szczególnie także w odniesieniu do rozpowszechniania, dokonywanego lub autoryzowanego przez Klub obrazów Zawodnika.

Wnioskodawca wyraził zgodę na utrwalenie oraz rozpowszechnienie jego wizerunku. Wnioskodawca zobowiązał się do współdziałania z Klubem w sposób umożliwiający Klubowi wypełnianie obowiązków wynikających z zawieranych z osobami trzecimi umów reklamowych, sponsorskich oraz innych o podobnym charakterze jak również aktywnie uczestniczyć we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach służących kształtowaniu korzystnego wizerunku Klubu w opinii publicznej.

Okres trwania umowy został określony od dnia 15 czerwca 2015r. do 30 czerwca 2017r. z możliwością przedłużenia kontraktu do dnia 30 czerwca 2018r.

W kontrakcie określono wynagrodzenie za wykonywane usługi. Wynagrodzenie jest płatne z dołu co miesiąc na podstawie wystawionej faktury VAT za dany okres rozliczeniowy, który określono w umowie jako miesięczny z terminem płatności do 15 każdego następnego miesiąca po miesiącu, w którym została wykonana usługa. Faktury są wystawiane do dnia 15 następnego miesiąca po miesiącu w którym została zakończona usługa. Data dokonania lub zakończenia dostawy usług jest zawsze określona na ostatni dzień miesiąca wykonania danej usługi zgodnie z kontraktem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy słusznie uznano za moment powstania obowiązku podatkowego VAT datę zakończenia usługi to jest ostatni dzień miesiąca a nie datę wystawienia faktury?

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy powstanie w dacie wykonania usługi, a więc z końcem okresu, w którym była świadczona. Moment wystawienia faktury oraz termin płatności nie ma wpływu na datę powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego (ostatni dzień miesiąca) będzie dniem, w którym należy rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku VAT dla danego okresu rozliczeniowego.

W przypadku, gdy świadczenie usług ciągłych odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych, wówczas obowiązek podatkowy powstaje wraz z nadejściem ostatniego dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowi otrzymanie całości lub części zapłaty należności przed wykonaniem usługi.

Odnosząc się do kwestii wystawiania faktur dokumentujących świadczenie usług ciągłych, zastosowanie mają zasady ogólne określone w art. 106i ww. ustawy. Podatnik powinien zatem wystawić fakturę nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, zawiera - wprowadzony na podstawie art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 r., poz. 35 ze zm.) - przepis art. 19a ustawy.

Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Przepis art. 19a ust. 3 ustawy stanowi, że usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »