Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

09.08.2019

Urzędnicy decydują, co podlega pod Prawo Budowlane

Ustalenie, czy konkretne urządzenia techniczne podlegają reglamentacji ustawy Prawo Budowlane należy wyłącznie do kompetencji właściwego miejscowo i instancyjnie organu administracji architektoniczno-budowlanej lub organu nadzoru budowlanego – poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 31086 do ministra inwestycji i rozwoju w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane

Szanowny Panie Ministrze, zgłosiło się do mnie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOPOL Marzanna Kowalska, Marek Kowalski spółka jawna z siedzibą w Nowym Sączu, w sprawie wydania ogólnych wyjaśnień dotyczących stosowania art. 28, art. 29 w zw. z art. 1 i art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a konkretniej wyjaśnienia: czy urządzenia i maszyny pozostają w zakresie uregulowań przewidzianych w przepisach Prawa budowlanego?. Obowiązujące prawo – ustawa Prawo budowlane, nasuwa wątpliwości interpretacyjne tak dla inwestorów, jak również organów administracji co do zakresu i stosowania przepisów w związku z montażem na nieruchomości maszyn i urządzeń.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOPOL Marzanna Kowalska, Marek Kowalski spółka jawna z siedzibą w Nowym Sączu jest producentem maszyn – suszarni automatycznych do drewna nawiewno-wywiewnych komorowych z pomieszczeniem sterowniczym typ EKOPOL, z pomieszczeniem sterowniczym lub bez pomieszczenia sterowniczego typ EKOPOL, Typoszereg: 5-250 m3 EKOPOL i EKOPOL - 1.

Maszyny te spełniają wszystkie odpowiednie wymagania zawarte m.in. w dyrektywie 2006/42/WE, dotyczącej maszyn wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).

W wykazie PKWiU tego typu urządzenia sklasyfikowane są jako Maszyny i Urządzenia Specjalnego Przeznaczenia.

Oprócz tego cały proces wytworzenia maszyny odbywa się w zakładzie produkcyjnym PW EKOPOL według standardów i wymagań Norm ISO 9001: 2015 i posiada certyfikat zgodności produktu EC/034/2015 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą wyroby posiadająca akredytację PCA. Do klienta wyrób jest transportowany w całości lub elementach składowych, gotowych do montażu, a następnie u klienta przeprowadza się proces montażu, kalibracji sterowania i rozruchu, czego nie ma w budowlach i budynkach.

Na skutek braku spójności przepisów wśród podmiotów stykających się z tą kwestią, tj. nabywców, jak również organów wydających decyzje administracyjne w tej materii, brak jest jednolitości w zakresie interpretacji przepisów: art. 28, art. 29 w zw. z art. 1 i art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane., w szczególności:

  1. Czy maszyny i urządzenia, jak wymienione wyżej, posadowione na fundamencie, płycie, wewnątrz budynku, czy też na utwardzonym terenie są objęte przepisami Prawa budowlanego?
  2. Czy dla maszyn i urządzeń, jak wymienione wyżej, konieczne jest wykonywanie projektu budowlanego?
  3. Czy posadowienie i montaż maszyn i urządzeń, jak wymienione wyżej, na płycie, fundamencie, wewnątrz budynku, na utwardzonym terenie objęte jest Prawem budowlanym, czy też nie, oraz czy wymaga zgłoszenia budowlanego, ewentualnie uzyskania pozwolenia na budowę?

Stosownie do art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, mówiąc o obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

W rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: (…) także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Przedstawiona definicja ma charakter otwarty, zawiera jedynie przykładowy katalog obiektów, które należy uznać za budowle. Zgodnie art. 3 pkt 9 urządzeniem budowlanym jest urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Co znamienne art. 3 pkt 3 wśród przykładów budowli ustawodawca wymienia fundamenty pod maszyny i urządzenia, jednocześnie nie wymieniając maszyn i urządzeń.

WSA w Szczecinie w wyroku...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »