Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.12.2013

Urządzenie jako środek trwały

Pytanie podatnika: Wspólnota Mieszkaniowa zakupiła dźwigi osobowe (windy). Z windy oprócz mieszkańców korzystają również dzierżawcy powierzchni dachowych. Dźwigi osobowe są urządzeniami zamontowanymi w budynku, które zostały poddane procedurze odbioru technicznego i dopuszczone do użytku przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego. Czy ww. urządzenia stanowią środek trwały podlegający amortyzacji według odpowiednich stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 maja 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 27 maja 2013 r.), uzupełnionym 16 października 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy urządzenia (dźwigi osobowe) stanowią środek trwały podlegający amortyzacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2013 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy urządzenia (dźwigi osobowe) stanowią środek trwały podlegający amortyzacji. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, pytania i własnego stanowisko w sprawie tut. Organ wywnioskował, iż Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji w zakresie skutków podatkowych dotyczących innego podmiotu posiadającego status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, dlatego też postanowieniem z 26 lipca 2013 r. Znak: IBPBI/2/423-619/13/BG Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, odmówił wszczęcia postępowania w sprawie.

Pismem z 5 sierpnia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 7 sierpnia 2013 r.), Wnioskodawca wniósł zażalenie na ww. postanowienie argumentując, że wspólnota mieszkaniowa o nazwie Z. (…), jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych, jest podmiotem zainteresowanym w sprawie dotyczącej zapłacenia przez nią podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wskazane we wniosku urządzenia (dźwigi osobowe) stanowią środek trwały podlegający amortyzacji.

W związku z powyższym tut. Organ postanowieniem z 3 października 2013 r. Znak IBPBI/2/4233-7/13/SD uchylił postanowienie organu pierwszej instancji i wskazał, iż wniosek z 21 maja 2013 r. będzie podlegał rozpatrzeniu. Ww. wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 3 października 2013 r. Znak: IBPBI/2/423-619/13/BG wezwano o jego uzupełnienie. Uzupełnienia dokonano 16 października 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wspólnota jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej składa się z XI pięter, ma dwie klatki schodowe. W związku z wydzierżawianiem powierzchni dachowych przedsiębiorstwom świadczącym usługi telekomunikacyjne działa jako przedsiębiorca i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2011 r. Wspólnota zakupiła pierwszą windę, w roku następnym została zakupiona winda do drugiej klatki. Koszt obu wind wyniósł ok. 300 000,00 zł. Z windy oprócz mieszkańców korzystają również dzierżawcy powierzchni dachowych, którzy często wykonują prace modernizacyjne anten i innych specjalistycznych urządzeń umiejscowionych na dachu budynku.

Istotne elementy opisu stanu faktycznego zawarto również we własnym stanowisku w sprawie, gdzie wskazano, że dźwigi osobowe są urządzeniami zamontowanymi w budynku, które zostały poddane procedurze odbioru technicznego i dopuszczone do użytku przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego. Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych do grupy 6 rodzaj 640 zalicza się dźwigi osobowe i towarowe. Wyszczególnienie to wyraźnie sugeruje możliwą odrębność ewidencyjną wymienionych urządzeń. Ponadto Wspólnota pragnie podkreślić, iż dźwig osobowy nie musi być definitywnie przypisany tylko do jednego budynku. Sama winda jest urządzeniem kompletnym, które może być wymontowane bez uszczerbku dla budynku oraz tego urządzenia, a następnie zamontowane także w innych budynkach, bez zmiany jego przeznaczenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Wspólnota Mieszkaniowa zwraca się o potwierdzenie, że wskazane w stanie faktycznym urządzenia - dźwigi osobowe (windy) - stanowią środek trwały podlegający amortyzacji według odpowiednich stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wspólnoty, urządzenia będące przedmiotem niniejszego zapytania powinny być uznane za odrębne środki trwałe do celów amortyzacji podatkowej z uwagi na jego kompleksowość i wyodrębnienie oraz spełnienie innych wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm., dalej „updop”) warunków.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »