Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.02.2015

Uproszczone zaliczki po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będący jednoosobową spółką z o.o. powstałą na skutek przekształcenia podatnika z jednoosobowej działalności, który to przed przekształceniem oraz w pierwszym roku po przekształceniu w spółkę z o.o. rozliczał podatek dochodowy w formie zaliczek kwartalnych, ma prawo w kolejnym roku obrotowym dokonywać rozliczenia podatku dochodowego w formie uproszczonej i wpłacać zaliczki miesięczne za ten rok podatkowy w uproszczonej formie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości stosowania uproszczonej formy wpłaty zaliczek miesięcznych w 2014 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.) #8722; o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości stosowania uproszczonej formy wpłaty zaliczek miesięcznych w 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Do dnia 6.11.2013 r. R.B. prowadził działalność gospodarczą pod firmą „A”. R.B. jako przedsiębiorca był czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług - rozliczał ten podatek oraz podatek dochodowy kwartalnie, tj. wpłacał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych kwartalnie.

W dniu 06.11.2013 r. (data wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS) nastąpiło przekształcenie przedsiębiorcy „A”w spółkę: „Ax” Sp. z o.o. Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 584 (1-13) Kodeksu spółek handlowych, co oznacza, że „Ax” Spółka z o.o. (Wnioskodawca) jest prawnym następcą przekształconego przedsiębiorcy.

W umowie Spółki z o.o. z dnia 29.10.2013 r., w par. 24 pkt 2 zapisano (cyt.): „Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 marca 2014 r. Począwszy od 2014 roku rok obrotowy Spółki rozpoczyna się pierwszego kwietnia i kończy się trzydziestego pierwszego marca”.

W dniu 30.10.2013 r. Umowa Spółki została złożona w biurze podawczym Sądu Rejonowego KRS wraz z wnioskiem o wpis Spółki do rejestru przedsiębiorców (KRS-W3) oraz innymi załącznikami, m.in. wnioskiem NIP-2, RG-1 oraz ZPA, zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.).

Wnioskodawca prowadzi obecnie działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej handlową spółką kapitałową w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Spółka (tak samo jak przed przekształceniem) działa jako agencja pracy tymczasowej w rozumieniu ustawy z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.), tj. zatrudnia pracowników tymczasowych i kieruje ich do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika.

W pierwszym roku podatkowym trwającym zgodnie z Umową Spółki od 6.11.2013 r. do 31.03.2014 r. Wnioskodawca kontynuował dotychczasowy sposób rozliczenia podatku dochodowego i wpłacał zaliczki kwartalne w sposób przewidziany w art. 25 ust. lb ustawy o p.d.o.p.

W dniu 20.01.2014 r. Spółka złożyła w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatku CIT w roku 2014 (art. 25 ust. 1b ustawy o p.d.o.p.).

W piśmie z dnia 26.02.2014 r. kierowanym do Spółki, Naczelnik Urzędu Skarbowego, w związku z oświadczeniem, poinformował, że zgodnie z art. 25 ust. 8 u.p.d.o.p. do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym, nie mają zastosowania przepisy art. 25 ust. 6, 6a i 7, a przez to, z uwagi na wskazaną w zgłoszeniu NIP-2 datę rozpoczęcia działalności - 6.11.2013 r., Spółka jest zobowiązana do miesięcznych wpłat zaliczek na podatek dochodowy w trybie art. 25 ust. 1 u.p.d.o.p.

Na koniec pierwszego roku obrotowego (6.11.2013-31.03.2014) Wnioskodawca wykazał w zeznaniu podatek należny w wysokości 122.371 zł.

Powyżej przedstawiony stan faktyczny wynika z pisma z 22 grudnia 2014 r. stanowiącego uzupełnienie wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będący jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą na skutek przekształcenia podatnika - R.B. prowadzącego działalność gospodarcza pod firma „A” z jednoosobowej działalności gospodarczej, w trybie art. 584 (1-13) Kodeksu spółek handlowych, który to Wnioskodawca przed przekształceniem oraz w pierwszym roku po przekształceniu w spółkę z o.o. rozliczał podatek dochodowy w formie zaliczek kwartalnych (art. 25 ust. 1b ustawy o p.d.o.p.), ma prawo w kolejnym roku obrotowym, trwającym od 1.04.2014 r. do 31.03.2015 r., dokonywać rozliczenia podatku dochodowego w formie uproszczonej - w sposób przewidziany w art. 25 ust. 6a ustawy o p.d.o.p. i wpłacać zaliczki miesięczne za ten rok podatkowy w uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w zeznaniu na dzień 31.03.2014 r., przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego dotyczy zeznanie?

Powyższe pytanie wynika z pisma z 22 grudnia 2014 r. stanowiącego uzupełnienie wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy art. 25 ust. 6a ustawy o p.d.o.p. stanowi, że: „Jeżeli zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy - podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość podatku należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Przepis ust. 6 zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio”.

Zdaniem Wnioskodawcy ma On prawo zastosować w/cyt. przepis, albowiem Wnioskodawca w poprzednim roku obrotowym wykazał podatek należny.

W pierwszym roku obrachunkowym Wnioskodawca będąc małym podatnikiem w rozumieniu art. 25 ust. 1b ustawy o p.d.o.p. wpłacał kwartalnie zaliczki na podatek dochodowy jako sukcesor małego podatnika, którym był przedsiębiorca R.B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „A”, który to rozliczał do chwili przekształcenia podatek dochodowy metodą kwartalną.

Organ podatkowy nieprawidłowo uznał, że do Wnioskodawcy zastosowanie ma przepis art. 25 ust. 1 i ust. 8 ustawy o p.d.o.p., albowiem Wnioskodawca nie rozpoczął działalności w dniu 6.11.2013 r. Wnioskodawca jest następcą prawnym przedsiębiorcy R.B., a co...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100