Uproszczenia przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Koniec roku obrotowego jednostki implikuje powstanie wielu obowiązków, które spoczywają na kierowniku danej jednostki. Najważniejszym z nich jest przygotowanie sprawozdania finansowego jednostki za bieżący rok obrotowy. Podmioty gospodarcze, które zgodnie z przepisami ustawy należą do jednostek mikro lub małych mają możliwość zastosowania szeregu uproszczeń w sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

Ustawowa definicja spółek mikro, małych i dużych

W rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości - wśród jednostek mikro wymienione zostały m.in. spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), spółki cywilne, inne osoby prawne oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w ostatnich dwóch latach nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 • 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

W myśl art. 3 ust. 1c uor jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są spółki, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 • 25 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 51 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

Jednostki duże nie zostały sprecyzowane w ustawie o rachunkowości, natomiast za jednostki duże, uważane są spółki, które przekroczyły co najmniej dwie z trzech powyższych wielkości.

Możliwość zastosowania uproszczeń dla jednostek małych i mikro

Aby jednostka mogła skorzystać z przewidzianych w ustawie o rachunkowości uproszczeń, niezbędnym warunkiem, który musi spełnić, jest konieczność podjęcia takiej decyzji przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. Podjęta decyzja powinna być zawarta w formie uchwały. Termin jej podpisania nie został sprecyzowany w przepisach prawa, natomiast powinna zostać zatwierdzona przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego.

W sytuacji, gdy organ zatwierdzający nie podejmie takiej decyzji, to jednostka mikro lub mała mimo, iż spełnia pozostałe...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »