Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

16.11.2017

Umowy zlecenia i o dzieło: Zaliczki na podatek w jednostkach samorządu terytorialnego

Ponieważ przepisy prawa nie przyznają samorządowej jednostce organizacyjnej zdolności prawnej (poza stosunkiem pracy), a jedynie nadają uprawnienie do występowania w imieniu JST w granicach udzielonego pełnomocnictwa (w tym zawierania umów zlecenia lub o dzieło z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz niebędącymi pracownikami tej jednostki), stroną takiej umowy jest JST a nie samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 

Interpelacja nr 13380 do ministra finansów w sprawie podmiotu będącego płatnikiem zobowiązanym do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku świadczeń wynikających z umów cywilnoprawnych

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego zgłaszają się liczni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) oraz jednostek organizacyjnych im podległych mający wątpliwości w zakresie podmiotu będącego płatnikiem zobowiązanym do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku świadczeń wynikających z umów cywilnoprawnych (umów zlecenie, umów o dzieło) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie będących pracownikami jednostki organizacyjnej JST, a tym samym zobowiązanego do przekazania deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, tj. PIT-4R. Zdaniem jednostek organizacyjnych JST jak i samych JST, to jednostki organizacyjne, a nie JST (gmina, powiat) powinny być płatnikiem pobierającym zaliczki na podatek dochodowy oraz przekazywać deklaracje PIT-4R. Z tym stanowiskiem nie zgadza się jednak organ podatkowy wydający interpretacje indywidualne, w których stwierdza, że powyższe czynności w przypadku umów cywilnoprawnych powinny być wykonywane przez JST (gmina, powiat).

Przepisy art. 41 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 8 ustawy o PIT wskazują, że płatnikiem zaliczek może być zarówno osoba prawna (np. JST), jak i jej jednostka organizacyjna. Z kolei przepisy Kodeksu pracy wskazują, że pracodawcą mogą być jednostki organizacyjne JST. W przypadku umów cywilnoprawnych stroną umowy każdorazowo musi być JST. Niemniej powyższe umowy cywilnoprawne podpisuje kierownik jednostki organizacyjnej JST. Jakkolwiek to dyrektorzy jednostek (personalnie) zawierają umowy cywilnoprawne z podmiotami zewnętrznym (np. z osobami fizycznymi), to jednak nie czynią tego w imieniu własnym, lecz działają w imieniu i na rzecz JST - jako ich reprezentanci. Jednostki organizacyjne JST nie posiadają w stosunkach prawnych z zakresu prawa cywilnego z kontrahentami podmiotowości prawnej, a więc nie mogą zawierać umów cywilnoprawnych (np. umów zlecenia) z podmiotami zewnętrznymi.

Z uwagi na aspekt „organizacyjny”, w przypadku jednostek to ich dyrektorzy, nie JST określają zapotrzebowanie na takich zleceniobiorców, również zrealizowanie zapłaty, tj. wypłata wynagrodzenia zawsze będzie dokonywana w ramach planu finansowego jednostek, z otrzymywanych środków z dotacji JST oraz techniczna realizacja tej wypłaty zawsze będzie następowała z wykorzystaniem rachunku bankowego konkretnej jednostki organizacyjnej. Również warunki i zakres współpracy ze zleceniobiorcami określają dyrektorzy konkretnych jednostek, nie JST.

Na uwagę zasługuje fakt, iż gdyby obowiązek sporządzenia i przekazania deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, tj. PIT-4R spoczywał na JST, spowodowałoby to zator w kadrach w przypadku wspomnianych podmiotów, które posiadają po kilkadziesiąt i więcej jednostek organizacyjnych. Zauważyć należy, że w myśl przepisów ustawy o samorządzie gminnym/powiatowym w celu wykonywania zadań gmina/powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, a zatem celowością tworzenia przez gminę/powiat powyższych struktur jest możliwość przekazania pewnych czynności do wykonywania innym podmiotom, tj. sporządzenia i przekazania PIT-4R. Przy czym nie uchybia to przepisom prawnopodatkowym.

Ponieważ przedstawione zagadnienie dotyczy wszystkich JST i ich jednostek organizacyjnych, zasadne jest zadanie poniższego pytania.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmym zapytaniem, czy Minister Rozwoju i Finansów planuje zająć stanowisko lub wydać interpretację ogólną w powyższej kwestii, tj. czy w przypadku świadczeń wynikających z umów cywilnoprawnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie będących pracownikami jednostki organizacyjnej JST, płatnikiem zobowiązanym do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także do przekazania deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, tj. PIT-4R będzie JST czy jej jednostka organizacyjna?

Z poważaniem,

Piotr Babiarz, Poseł na Sejm RP

W związku z interpelacją nr 13380 posła Pana Łukasza Babiarza w sprawie podmiotu obowiązanego do pobrania zaliczek na podatek ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »