Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.08.2013

Umowy cywilnoprawne a składki ZUS

Prawidłowym jest stanowisko wnioskodawcy, iż zleceniobiorca będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu jednej umowy zlecenia jedynie w przypadku, gdy umowy zlecenia obejmować będą różne stosunki zobowiązaniowe.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Gdańsk, dnia 25 lipca 2013 r.
Znak: DI/100000/451/951/2013

Decyzja nr 300

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 2 lipca 2013 r. doręczonym dnia 5 lipca 2013 r. przez przedsiębiorcę ... z siedzibą w ... w części dotyczącej braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu drugiej lub kolejnej umowy zlecenia zawartej przez zleceniobiorcę z tym samym zleceniodawcą (w sytuacji, gdy obowiązuje pierwsza umowa zlecenia).

Uzasadnienie

Dnia 5 lipca 2013 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy: ... z siedzibą w ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, iż zamierza zatrudnić zleceniobiorcę, który nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń. Zleceniobiorca będzie wykonywał usługi na podstawie zawartych umów zlecenia. Zleceniobiorcy zostaną powierzone czynności polegające na ... Wnioskodawca zakłada, że w czasie realizacji zlecenia, w zależności od potrzeb wnioskodawcy i możliwości czasowych zleceniobiorcy strony umówią się na wykonanie co najmniej jeszcze jednego zlecenia. Zakres prac, które mają być wykonywane na podstawie tych umów nie pokrywa się. Przedmiotem każdej z umów będą zatem inne czynności. Z tytułu przedmiotowych umów będzie wypłacane zleceniobiorcy wynagrodzenie, w zależności od zakresu wykonywanych czynności i rodzaju obowiązków.

Wnioskodawca podkreśla, że dla przedmiotowej sprawy należy rozważyć dwa przypadki tj. w pierwszym przypadku wnioskodawca zawiera ze zleceniobiorcą, umowę zlecenia na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. W trakcie realizacji przedmiotowej umowy będą zawierane dodatkowe umowy zlecenia na czas określony, obejmujące inny zakres obowiązków. W drugim przypadku wnioskodawca zawiera ze zleceniobiorcą umowę zlecenia po zakończeniu której zostanie zawarta kolejna umowa zlecenia. W trakcie jej realizowania zostaną powierzone zleceniobiorcy dodatkowe prace na podstawie innych umów zlecenia, nie pokrywające się z dotychczasowymi obowiązkami zleceniobiorcy.

W tym stanie faktycznym wnioskodawca powziął wątpliwości czy w momencie zawarcia przez zleceniobiorcę dwóch lub kilku umów zlecenia tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jest umowa, która powstała najwcześniej, czy podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym wynikającym z umowy zlecenia, która powstała najwcześniej dotyczy tylko sytuacji, gdy obie umowy zostały zawarte z tym samym płatnikiem. Ponadto, wnioskodawca powziął wątpliwości czy w przypadku zawarcia przez zleceniobiorcę dwóch lub kilku umów zlecenia, zakres obowiązków wynikających z każdej z tych umów musi być różny dla wskazania jako tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi tylko pierwszej umowy zlecenia, czy dla wskazania jako tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi tylko jednej (pierwszej) z umów zlecenia, konieczny jest konkretny odstęp czasu pomiędzy zawarciem przedmiotowych umów z tym samym płatnikiem, czy dla wskazania jako tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi tylko jednej (pierwszej) z umów zlecenia ma znaczenie wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Jak podkreśla wnioskodawca jego intencją jest uzyskanie pisemnej interpretacji w zakresie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców, którzy jednocześnie świadczą pracę na podstawie dwóch lub kilku umów zlecenia zawartych z tym samym zleceniobiorcą.

W ocenie wnioskodawcy osoba, która wykonuje dwie umowy zlecenia, podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym tylko z tytułu jednej z zawartych umów. Co do zasady tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jest umowa, która powstała najwcześniej. Z tytułu drugiej umowy obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie zdrowotne, natomiast ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają charakter dobrowolny.

Uzasadnienia swojego stanowiska wnioskodawca upatruje w treści art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ponadto, zdaniem wnioskodawcy zleceniobiorca może wskazać jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »