Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.04.2015

Umowa zlecenie zamiast działalności gospodarczej

Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę. Nie prowadzi działalności gospodarczej. W wolnym czasie w trybie dorywczo-zarobkowym chciałby zająć się tworzeniem stron internetowych wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych, jednak nie w formie działalności. Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę stanowiłyby już działalność gospodarczą, czy będzie to działalność wykonywana osobiście w formie umowy zlecenia, o dzieło?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 26 lutego 2015 r., Nr IPTPB1/415-739/14-2/KO, IPTPP1/443-892/14-2/RG, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 26 lutego 2015 r. (data doręczenia 28 lutego 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 28 lutego 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.), nadanym za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego w dniu 7 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę. W wolnym czasie w trybie dorywczo-zarobkowym chciałby zająć się tworzeniem stron internetowych wyłącznie dla poszczególnych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych. Wnioskodawca posiada komputer osobisty i wolny czas, nie przewiduje innych nakładów kapitałowych. Przez ostatni okres 6-miesięczny utworzył własną stronę z gotowymi szablonami/wzorami przykładowych stron internetowych. Klient będzie mógł zdecydować się na któryś szablon, zgodnie ze swoimi preferencjami estetycznymi lub nakreślić/doprecyzować własne oczekiwania.

Odbywałoby się to w sposób następujący:

 1. Umowa z klientem w sprawie wyglądu strony, zakresu prac, obróbki graficznej, negocjacje cenowe - w zależności od zapotrzebowań klienta ustalony zostanie szablon profilu strony, zamieszczanych treści, ewentualnych zdjęć, obrazów, grafik, logo. Istnieje możliwość przygotowania przez Wnioskodawcę całej grafiki, aż do etapu zamieszczenia jej na stronie.
 2. Zatwierdzenie strony przez klienta i zamieszczenie jej na jego serwerze. Wszelkie etapy prac wymagają akceptacji klienta. Wersja końcowa również będzie wymagała zatwierdzenia. Prace wykonywane są przez Wnioskodawcę w określonym terminie, jednak w Jego wolnym po pracy etatowej czasie. Jeżeli dane wykonanie znajdzie uznanie klienta strona zostaje zamieszczona na jego serwerze. Może on zrobić to sam bądź za pośrednictwem Wnioskodawcy. Serwer jednak pozostaje zawsze własnością klienta, jak również materiały graficzne, treść zamawiającego, nawet gdy są wykonane przez Wnioskodawcę.
 3. Wsparcie techniczne - po zamieszczeniu zawartości strony na serwerze klienta, po zakończeniu prac, Wnioskodawca zamierza poinstruować klienta co i w jaki sposób może zmienić na stronie, jak samemu modyfikować treści, dodawać nowe, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Otrzymuje on wszystkie kody dostępu, dzięki którym może sam zarządzać własną witryną.
 4. Wystawienie rachunku z tytułu umowy o dzieło/zlecenie.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 28 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, że:

 1. nie prowadzi działalności gospodarczej;
 2. zamierza zajmować się tworzeniem stron internetowych, jednak nie w formie działalności gospodarczej;
 3. strony internetowe będzie tworzył na podstawie umów o dzieło lub zlecenie;
 4. jak opisano wcześniej we wniosku, będzie to działalność zarobkowa usługowa, natomiast Wnioskodawca nie jest w stanie definitywnie stwierdzić, co do „prowadzenia jej we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9”. Wg oceny Wnioskodawcy, i jak opisano wcześniej, będzie wykorzystywał swój wolny czas i swój komputer, zaś serwer i materiały graficzne pozostają własnością klienta. Zgadza się z definicją „zorganizowania”, gdyż w pewien sposób będzie musiał zorganizować sobie otoczenie, by wykonywać pracę. Jednak nie można tu mówić o ciągłości, z uwagi na dorywczy charakter prac. Nigdy nie będzie to Jego stałe źródło utrzymania, jedynie ewentualne zasilenie budżetu;
 5. jak zawarto we wniosku pierwotnym, nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonanie usług polegających na tworzeniu stron internetowych; zamierza zamieścić o tym odpowiedni zapis w umowie;
 6. jak zawarto we wniosku pierwotnym, usługa będzie wykonana pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego w rozumieniu takim, że to zlecający decyduje o wyglądzie strony, otrzymuje kod dostępu, co umożliwia mu na bieżąco monitorować zakres prac, modyfikować je. Miejsce wykonania będzie to serwer należący do klienta lub jeden z darmowych serwerów testowych dostępnych w sieci, z którego po zaakceptowaniu pracy gotowa strona zostanie przekopiowana na serwer właściwy należący do zlecającego. Klient wybiera wygodną dla siebie opcję, która mu najbardziej odpowiada. Wytyczne klienta decydują o miejscu wykonywania, zamieszczanych zdjęciach, kontaktach, opisach, znakach firmowych i wszelakich obróbkach niezbędnych do stworzenia strony. Jeśli chodzi o czas wykonania, warunki umowy będą przewidywały ostateczny termin wykonania narzucony przez zleceniodawcę. W rzeczywistości wszystkie czynności będą wykonywane po zakończeniu pracy etatowej, w wolnym czasie. Tak więc, w przypadku miejsca i czasu, Wnioskodawca może porównać to do pracy zdalnej. Jednak podkreśla, że klient otrzyma wszelkie kody dostępu, dzięki czemu będzie w stanie na bieżąco i w czasie rzeczywistym monitować przebieg prac, dodawać uwagi, kontrolować sposób wykonania, testować powstającą witrynę, a nawet zmienić w całości swoje zamówienie;
 7. nie będzie ponosił ryzyka gospodarczego. Nie przewiduje żadnych inwestycji na zakup sprzętu, zaciągnięcia kredytów, czy pożyczek, reklamowania się w celu pozyskania potencjalnych klientów;
 8. strony tworzone będą na podstawie indywidualnego zamówienia. Zamieszczone szablony mają dać tylko obraz dla zlecającego, jak strona może potencjalnie wyglądać;
 9. serwer będzie własnością zamawiającego. Wnioskodawca będzie sprzedawał tylko swoją pracę w zakresie utworzenia gotowego „produktu”;
 10. jak zawarto we wniosku pierwotnym, zamawiający jest właścicielem strony od samego początku;
 11. nie będzie twórcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2014 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);
 12. wykonywana praca (tworzenie stron internetowych) nie będzie spełniała przesłanek utworu określonych w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 13. będzie wystawiany rachunek do umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
 14. chciałby, by były to przychody z art. 13 pkt 8a, jednak z uwagi na posiadane wątpliwości jest to właśnie przedmiotem wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę stanowiłyby już działalność gospodarczą, czy będzie to działalność wykonywana osobiście w formie umowy zlecenia, o dzieło?
 2. W przypadku działalności wykonywanej osobiście, czy podlegałoby to opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Pytanie Nr 2 dotyczące podatku od towarów i usług będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie musi traktować tych czynności jako działalności gospodarczej, bowiem jest to działalność wykonywana osobiście w formie umowy zlecenia, o dzieło, a podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzany byłby od działalności wykonywanej osobiście.

Art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej definiuje działalność gospodarczą jako „zarobkową działalność wytwórczą, budow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »