Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

29.03.2019

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem będącym przedsiębiorcą

W sytuacji jeśli umowa cywilnoprawna zawarta jest pomiędzy pracodawcą (szpitalem), a pracownikiem (np. lekarzem), który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, istotne jest, czy umowa jest jedyną umową z podmiotem leczniczym, jaką wykonuje lekarz. Może to bowiem sugerować, że działalność gospodarcza została założona jedynie w celu wykonywania pracy na rzecz swojego pracodawcy, bez ograniczeń wynikających z przepisów prawa pracy. Jednak do stwierdzenia takich okoliczności niezbędne jest dokonanie ustaleń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w każdej indywidualnej sprawie - poinformowało MRPiPS odpowiadając na interpelację.

Interpelacja nr 23687 do ministra zdrowia w sprawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Szanowny Panie Ministrze!

Konsekwencją nowych interpretacji przepisów art. 8 ust. 2a, 4 pkt 2 lit. a i d, art. 6 ust. 1, art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych (u.s.u.s.) przez ZUS w związku z treścią uchwały Sądu Najwyższego dnia 24 kwietnia 2017 r., sygn. I UK 182/16, jest ponowne rozszerzenie definicji pracownika, a co za tym idzie rozszerzenie obowiązków płatnika na pracodawcę o podmioty, które - niezależnie od umowy o pracę - w ramach drugiego kontraktu cywilnoprawnego wykonują na rzecz pracodawcy świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z racji wykonywanego wolnego zawodu.

Efektem ww. nowego rozumienia definicji pracownika są decyzje nakładające na pracodawców traktowanych jako płatników znacznych zobowiązań finansowych z tytułu nieodprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne za okresy przeprowadzanych kontroli sprzed ww. uchwały, tj. niejako z wykorzystaniem mocy wstecznej jej interpretacji.

Taka sytuacja jest sprzeczna z ideą gwarancji przewidywalności i obliczalności rozstrzygnięć podejmowanych przez organy kontrolujące i egzekwujące obciążenia publiczno-prawne, jaką winno dawać państwo adresatowi norm prawnych. Opisane działania organów rentowych, których efektem są znaczne obciążenia finansowe generowane na mocy interpretowanych wstecznie niezmienionych przepisów prawa, łamią zasadę zaufania do państwa i stosowania prawa przez jego organy. Dodatkowo taki sposób wstecznej interpretacji uchwały powoduje nierówności w traktowaniu podmiotów kontrolowanych, które wobec analogicznego stanu faktycznego ponoszą odmienne konsekwencje finansowe tylko ze względu na datę kontroli.

Warto zaznaczyć, że wspomniana uchwała Sądu Najwyższego, która w ww. sposób zmieniła podejście ZUS do interpretacji ww. przepisów u.s.u.s., dotyczyła podmiotu leczniczego działającego w formie SPZOZ-u. W związku z czym przejęcie interpretacji SN przez organy rentowe rozszerzyło obowiązki SPZOZ-u w zakresie funkcji płatnika także o sytuacje, gdy praca wykonywana na rzecz podmiotu leczniczego była realizowana przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach wolnego zawodu, najczęściej lekarzy. W związku z powyższym szpitale z dnia na dzień zostały postawione przed zagrożeniem – w razie objęcia kontrolą - często wielomilionowego zadłużenia względem ZUS, pomimo że nie miały świadomości, że działania, jakie podejmowały w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania jednostek, mogły stanowić źródło obciążeń finansowych. Do tej pory bowiem ZUS, przeprowadzając kontrole w SPZOZ-ach w ww. zakresie, nie traktował prowadzących działalność gospodarczą prywatnych praktyk lekarzy na kontraktach jak pracowników, dla których płatnikiem miałby być podmiot leczniczy.

Jest powszechnie wiadomo, że szpitale w Polsce i bez ww. generującej zagrożenie potężnym obciążeniem finansowym interpretacji ZUS są zadłużone i niedofinansowane. Nie trzeba nikomu przypominać, że i bez tej uchwały i jej stosowania publiczne podmioty służby zdrowia borykają się z ogromnymi trudnościami kadrowymi. Zgoda panuje również w zakresie świadomości braku zarówno długofalowych, jak i krótkoterminowych planów na odwrócenie tych procesów. Ale niestety powyższe okoliczności nie powstrzymują przed podejmowaniem działań, w tym ustawodawczych, które na pomioty lecznicze nakładają kolejne obowiązki generujące jeszcze większe obciążania finansowe, za którymi nie idzie dodatkowe budżetowanie. Tylko dla przykładu warto wspomnieć choćby o przepisach stale podwyższających płacę minimalną, ustawie o płacy minimalnej w służbie zdrowia, które generują odgórny przymus podwyżek czy też o coraz większych wymaganiach w zakresie kwalifikacji personelu realizującego kontrakty z NFZ, którego wymogi płacowe drenują budżety szpitali. Nadto podmioty lecznicze muszą dostosowywać pomieszczenia i urządzenia do nowych standardów, a więc przeprowadzać kosztowne remonty, niejednokrotnie całe budowy, i inwestować w kosztowny specjalistyczny sprzęt. Nadto szpitale muszą inwestować w systemy teleinformatyczne i sprzęt IT, na które wydają krocie. Jest to oczywiście słuszny kierunek rozwoju służby zdrowia w Polsce, ale w sposób rażący brakuje symetrii po stronie finansowego wsparcia ww. priorytetów, w szczególności w postaci odpowiedniego wzrostu kontraktów z NFZ gwarantujących możliwość podołania ww. obciążeniom. Należy zaznaczyć, że w szczególnie trudnej sytuacji są właśnie SPZOZ-y, które w odróżnieniu od podmiotów leczniczych działających przykładowo w formie spółek prawa handlowego nie mogą wypracowywać dodatkowych środków finansowych na realizację ww. celów poprzez udzielanie niezależnie od świadczeń zakontraktowanych z NFZ także odpłatnych usług medycznych.

W tym kontekście konieczne wydaje się wsparcie dla pomiotów leczniczych w zakresie abolicji, o której mowa w pytaniach końcowych interpelacji, celem niepogłębiania zapaści finansowej podmiotów leczniczych w naszym kraju. Tym bardziej, że ZUS już raz w analogiczny sposób, stosując wstecz interpretację uchwały Sądu Najwyższego, zmienił utrwalony pogląd, zgodnie z którym pracownik, który jest zatrudniony przez osobę...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100