Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.08.2014

Umowa pożyczki. Z PCC czy bez?

Pytanie podatnika: Czy umowa pożyczki, w okolicznościach przedstawionych niżej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2014 r. (data wpływu 29 maja 2014 r.) uzupełnionym na wniosku ORD-IN z dnia 7 lipca 2014 r. (data nadania 7 lipca 2014 r., data wpływu 10 lipca 2014 r.) na wezwanie z dnia 25 czerwca 2014 r. Nr IPPB2/436-271/14-2/AF (data doręczenia 30 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 1 lipca 2013 r. Stephane A., obywatel Francji, mający w Rzeczpospolitej Polskiej stałe miejsce zamieszkania, zawarł w czasie swojego pobytu we Francji u rodziców – obywateli Francji – umowę pożyczki środków pieniężnych w kwocie 147.000 CHF. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 10 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki. Pożyczka oprocentowana była w wysokości 2% w skali roku, przy czym zwrot całej kwoty pożyczki wraz z odsetkami nastąpić miał w terminie upływu okresu, na który umowa pożyczki została zawarta. Wypłata pożyczki nastąpić miała zgodnie z umową do dnia 15 lipca 2013 r. W dniu zawarcia umowy pożyczki, tj. 1 lipca 2013 r. środki pieniężne będące przedmiotem umowy pożyczki znajdowały się poza granicami Polski na rachunku bankowym pożyczkodawców, prowadzonym przez bank w Luksemburgu.

Pożyczka została wypłacona w dniu 11 lipca 2013 r., w dniu wypłacenia pożyczki środki pieniężne znajdowały się poza granicami Polski na rachunku bankowym pożyczkodawców, prowadzonym przez bank w Luksemburgu. Po zawarciu umowy pożyczki, środki pieniężne zostały przelane na rachunek bankowy Stephanea A. prowadzonym przez bank w Polsce.
Pismem z dnia 25 czerwca 2014 r. nr IPPB2/436-271/14-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

  • Wskazanie prawidłowych danych identyfikacyjnych Wnioskodawcy, tj. imienia i nazwiska Wnioskodawcy.

Należy wskazać, że w części B.1. wniosku ORD-IN w poz. 11 jako pierwsze imię i nazwisko został wskazany Stephan A.. Również w części G poz. 68 opisu stanu faktycznego został wskazany Stephan A.. Natomiast dołączone do wniosku pełnomocnictwo zostało podpisane przez Stephane A.. Dowody potwierdzenia wykonania przelewu tytułem opłaty od interpretacji oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa również dotyczą Stephane A..

W związku z powyższym, jeżeli Wnioskodawcą jest Stephan A. wówczas należy uzupełnić wniosek poprzez:

  • Przesłanie pełnomocnictwa (oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem), z którego wynika umocowanie dla Pani Anny P. do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.
  • Wskazanie czy dowody potwierdzenia wykonania przelewu tytułem opłaty od interpretacji oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa dołączone do wniosku dotyczą w rzeczywistości Stephan A. czy Stephane A.

Jeżeli dowody potwierdzenia wykonania przelewu tytułem opłaty od interpretacji oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa dotyczą w rzeczywistości Stephan A. to należy przesłać stosowne wyjaśnienie.

Jeżeli natomiast dowody potwierdzenia wykonania przelewu tytułem opłaty od interpretacji oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa nie dotyczą Stephan A. to należy wnieść opłatę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) oraz uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa i przedłożyć kserokopię dowodu uiszczenia ww. opłat.

  • Uzupełnienie prz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »