Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.02.2016

Umowa o zarządzanie. Skutki podatkowe w PIT

Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy o zarządzanie przez Spółkę było osiągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy też działalności prowadzonej osobiście?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pochodzących z wykonywania umowy o zarządzanie spółką – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pochodzących z wykonywania umowy o zarządzanie spółką.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O., numer …/… z dnia 3 listopada 2010 roku M.K. powierzono pełnienie funkcji członka zarządu spółki.

W dniu 8 listopada 2010 roku sp. z o.o. z siedzibą w O., reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zawarła z M.K. umowę zlecenia, na podstawie której powierzyła mu wykonywanie funkcji członka zarządu spółki. Strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 4800 złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy było pomniejszane przez sp. z o.o. z siedzibą w O. - jako płatnika, o podatek dochodowy i należne składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kolejną uchwałą nr .../... z dnia 3 listopada 2010 roku Rada Nadzorcza spółki z o.o. z siedzibą w O., powołała M.K. do pełnienia funkcji Dyrektora Spółki będącego jedynym członkiem zarządu. Ustalono jednocześnie wartość wynagrodzenia należnego Dyrektorowi Spółki na kwotę 7450 złotych brutto.

W dniu 30 grudnia 2010 roku, sp. z o.o. z siedzibą w O. reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zawarła z M.K. umowę o zarządzanie. Przedmiotem rzeczonej umowy był zarząd przedsiębiorstwem Spółki w ramach pełnionej przez M.K. funkcji Dyrektora Spółki. Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 przywołanej powyżej umowy, do obowiązków Zarządcy należało w szczególności:

 1. bieżące zarządzanie sprawami Spółki,
 2. realizacja strategii rozwoju Spółki, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Wspólników,
 3. racjonalne gospodarowanie majątkiem trwałym i obrotowym Spółki i zapewnienie należytej ochrony tego majątku,
 4. zapewnienie wzrostu konkurencyjności i wydajności Spółki poprzez właściwe zarządzanie personelem oraz racjonalizację kosztów własnych Spółki, a także optymalne wykorzystanie możliwości jej działania,
 5. sprawowanie ścisłego nadzoru nad prawidłową realizacją zleceń pozyskiwanych przez Spółkę,
 6. terminowe wykonywanie zobowiązań Spółki powstałych także przed objęciem zarządu,
 7. opracowywanie rocznych planów finansowo-gospodarczych Spółki i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
 8. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

Strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 7450 złotych brutto miesięcznie. W dalszym ciągu wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy było pomniejszane przez sp. z o.o. z siedzibą w O. – jako płatnika, o podatek dochodowy i należne składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W dniu 26 stycznia 2012 roku sp. z o.o. z siedzibą w O. reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zawarła z M.K. aneks do umowy o zarządzanie z dnia 30 grudnia 2010 roku, na podstawie którego zmieniono wynagrodzenie należne zarządcy na kwotę 10000 złotych brutto miesięcznie. Tak, jak poprzednio, wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy było pomniejszane przez sp. z o.o. z siedzibą w O. – jako płatnika, o podatek dochodowy i należne składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W dniu 29 lutego 2012 roku sp. z o.o. z siedzibą w O. reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zawarła z M.K. aneks do umowy o zarządzanie z dnia 30 grudnia 2010 roku, na podstawie którego zmieniono komparycję tej umowy, zastępując osobę fizyczną – M.K., przedsiębiorcą – M.K. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą R. Zmiana zaczęła obowiązywać w dniu 1 marca 2012 roku. Jakkolwiek pozostałe zapisy umowy - w tym dotyczące wysokości wynagrodzenia - nie uległy zmianie, tym niemniej od dnia 1 marca 2012 roku M.K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą R., zaczął wystawiać Spółce faktury VAT opiewające na kwotę 10000 złotych powiększoną o podatek VAT. Spółka dokonywała wypłat zgodnie z wystawianymi przez niego fakturami VAT, jako wyna...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »