Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.02.2014

Umowa darowizny nieruchomości a opodatkowanie VAT

Pytanie podatnika: Czy przy zawieraniu notarialnej umowy darowizny nieruchomości podatnik będzie zwolniony z podatku VAT, czy też podatek musi zostać uiszczony?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2013 r. (data wpływu 25 listopada 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 03 lutego 2014 r. (data wpływu 05 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości zabudowanej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości zabudowanej.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 03 lutego 2014 r. (data wpływu 05 lutego 2014 r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej (zmiana: uchwała Nr …. Rady Gminy w sprawie: zmiany uchwały Nr …. Rady Gminy w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej).
Przedmiotem darowizny jest zabudowana budynkiem remizy strażackiej nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Z.-K., gm. Z., oznaczona numerem ewidencyjnym o powierzchni 1400 m2.
Nieruchomość ta będzie darowana z przeznaczeniem na realizację celu publicznego określonego w art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego poprzez umożliwienie funkcjonowania na terenie Gminy krajowego systemu ratownictwa gaśniczego oraz na cele działalności statutowej OSP.
Wartość przedmiotu darowizny określona w operacie szacunkowym z dnia 15 kwietnia 2013 r. wg stanu nieruchomości na dzień 08 kwietnia 2013 r. wynosi: 217.000,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy złotych).
Nieruchomość powyższa stanowi mienie gminne na podstawie decyzji Wojewody i posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym księgę wieczystą.
Gminie nie przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia powyższej nieruchomości.
Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina nie ponosiła nakładów (remonty, ulepszenia) na przedmiotową nieruchomość i nie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy przy zawieraniu notarialnej umowy darowizny powyższej nieruchomości Gmina będzie zwolniona z podatku VAT, czy też podatek musi zostać uiszczony?

Zdaniem Wnioskodawcy zachodzi konieczność zawarcia cywilno-prawnej umowy darowizny w postaci aktu notarialnego. W takim przypadku należy doliczyć do wartości podatek VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Zgodnie z przedstawionymi przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »