Umorzenie udziałów w spółce. Z podatkiem czy bez?

Do przychodu spółki nie zalicza się umorzenia udziału w spółce, a ustawodawca nie odróżnia umorzenia odpłatnego czy nieodpłatnego, formy pieniężnej czy niepieniężnej. Sprawdźmy, dlaczego.

Umarzanie udziałów w spółce okazało się dość problematyczne dla organów podatkowych. W 2011 roku podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji. Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku o jej wydanie wynikało, że jedynym wspólnikiem wnioskodawcy (spółki podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych), posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym jest polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wspólnik nabył udziały w spółce na podstawie szeregu umów sprzedaży, tzn. skupił te udziały od dotychczasowych wspólników spółki. W pewnym momencie nastąpiło umorzenie części udziałów w spółce, posiadanych przez wspólnika. Umorzenie udziałów zostało dokonane w drodze umorzenia dobrowolnego - tzn. nabycia przez spółkę tych udziałów celem ich umorzenia. Za umorzenie jego udziałów, wspólnik otrzymał wynagrodzenie w postaci niepieniężnej. Jako wynagrodzenie za umarzane udziały, na wspólnika została przeniesiona własność nieruchomości należących do spółki (zaliczonych do środków trwałych).

Stanowisko organu podatkowego: Opodatkować

Organ podatkowy stwierdził, że na skutek tego typu transakcji wynagrodzenie wypłacone wspólnikowi w formie składników majątku trwałego spółki (nieruchomości) za nabycie udziałów w celu ich umorzenia spowodowało powstanie, po stronie spółki wypłacającej, przychodu podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia majątku w wysokości wartości rynkowej składników tego majątku, a jednocześnie odpowiadającej wartości wynagrodzenia przeznaczonego do wypłaty.

Podatnik nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem. Finalnie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjna, który zgodził się z opinią spółki. Wyrokiem z 8 stycznia 2014 r. sygn. akt II FSK 169/12 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną, jaką wcześniej złożył minister finansów.

Stanowisko sądu: Jednak bez podatku

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nabycie udziałów w celu ich umorzenia jest szczególnym rodzajem czynności prawnej uregulowanej przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Jak wskazał sąd, źródłem nabycia udziałów i tytułem do uzyskania wynagrodzenia przez wspólnika jest uchwała walnego zgromadzenia wspólników podejmowana w oparciu o postanowienia umowy spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych (art.199 § 2 tej ustawy). Wydanie składników majątkowych ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »