Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.04.2016

Umieszczanie na fakturach jedynie nazwy skróconej spółki

Pytanie podatnika: Czy w świetle ustawy podatku od towarów i usług spółka cywilna, w której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne będzie mogła umieszczać na wystawianych fakturach jedynie nazwę skróconą spółki, bez imion i nazwisk wszystkich wspólników?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości umieszczania na wystawianych fakturach jedynie nazwy skróconej Spółki, bez imion i nazwisk wszystkich wspólników - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości umieszczania na wystawianych fakturach jedynie nazwy skróconej Spółki, bez imion i nazwisk wszystkich wspólników.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 1 października 2005 r. została założona przez wspólników (2 osoby fizyczne): Alinę M. i Pawła M. spółka cywilna pod pełną nazwą: A. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki są usługi sklasyfikowane symbolem PKD 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna. Spółka korzystając ze zwolnienia przedmiotowego i podmiotowego nie dokonała zgłoszenia rejestracyjnego na rzecz podatku VAT. W następstwie wykonywanych obecnie usług Spółka wystawia dla uprawnionych podmiotów (także osób fizycznych) faktury z dopisaną uwagą o zastosowaniu zwolnienia z podatku VAT (przywołanie podstawy do zwolnienia z VAT). W najbliższym czasie Spółka zamierza rozszerzyć profil działalności o usługi kosmetyczne, a także zamierza wystawiać faktury umieszczając jedynie nazwę skróconą spółki, bez imion i nazwisk wszystkich wspólników, tj. A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle ustawy podatku od towarów i usług spółka cywilna, w której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne będzie mogła umieszczać na wystawianych fakturach jedynie nazwę skróconą spółki, bez imion i nazwisk wszystkich wspólników?

Zdaniem Wnioskodawcy, dopuszczalne jest umieszczanie na wystawianych przez nią fakturach jedynie jej nazwy skróconej - A., tj. bez imion i nazwisk wszystkich wspólników.

UZASADNIENIE

Obecnie obowiązujący art. 106e ust. 1 Ustawy o VAT stanowi, że faktura stwierdzająca dokonanie dostawy towarów lub świadczenie usług powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Przepis ten nie odnosi się bezpośrednio do sytuacji, w której faktury wystawia spółka cywilna, która nie ma przymiotu ani osoby fizycznej ani osoby prawnej, a jest ona tylko umową osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą. Ministerstwo Finansów w wydanej broszurze wyjaśniało, iż w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną dane identyfikacyjne stanowią przede wszystkim nazwa pełna oraz nazwa skrócona.

Na fakturze podatnicy ci powinni zatem umieszczać nazwę lub nazwę skróconą podaną w zgłoszeniu identyfikacyjnym. W przypadku podatnika będącego osobą fizyczną są to imię i nazwisko.

W obecnym stanie prawnym spółki cywilne nie mogą w przeciwieństwie do spółek handlowych korzystać z przepisów kodeksu cywilnego o firmie, bo brak ku temu podstaw prawnych. Nie istnieją żadne regulacje dotyczą określania spółek cywilnych.

Na podstawie dotychczasowego orzecznictwa przyjmuje się, że nazwa spółki cywilnej jako podatnika nie musi zawierać imion i nazwisk tworzących ją wspólników. Dane ich dotyczące, w tym NIP każdego ze wspólników spółki cywilnej, zawierają zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne takiej spółki - tak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2010 r., sygn. akt I FSK 1443/09.

Jak natomiast wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie sygn. akt V CKN 1872/00 należy odróżnić spółkę cywilną od przedsiębiorstwa prowadzonego przez tę spółkę. Przepisy rozporządzenia dotyczą podatnika, a więc przedsiębiorstwa tej spółki, które może stosować dla celów podatkowych nazwę nie zawierającą imion i nazwisk wszystkich wspólników.

W ocenie Wnioskodawcy podatnikiem podatku od towarów i usług jest Spółka a nie wspólnicy spółki, stąd dla celów tego podatku i wszystkich związanych z nim kwestii, w tym także wystawiania faktur spółkę cywilną pomimo faktu, że jest ona umową wyłącznie osób fizycznych winno się traktować analogicznie jak osobę prawną, a nie jak osobę fizyczną.

Skoro spółka będzie posługiwać się nazwą skróconą brak jest podstaw do uniemożliwiania spółce używania tej nazwy dla innych celów podatkowych, a takim jest przecież wystawianie faktur. Co więcej, jeśli spółka składałaby się np. z 30 wspólników będących osobami fizycznym wpisywanie wszystkich nazwisk uniemo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »