Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

09.09.2015

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Jedną z zasad podatkowych jest powszechność opodatkowania. Reguła ta została zapisana w art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., który stanowi, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Od tej zasady możliwe jest jednak odstępstwo w postaci ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (dalej: ulgi), przy czym ma ono charakter wyjątkowy. Oprócz bowiem tego, że podatnik ubiegający się o udzielenie takiej ulgi musi spełnić szereg warunków, to dodatkowo decyzja organu podatkowego ma charakter uznaniowy.

Rodzaje ulg

Ulgami takimi, zgodnie z postanowieniami art. 67a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.; dalej: O.p.) są:

  1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
  2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a (czyli w decyzji wydanej w postępowaniu podatkowym, a dotyczącej odsetek za zwłokę),
  3. umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Jeżeli zostałaby przyznana ulga polegająca na umorzeniu zaległości podatkowej, wówczas zgodnie z art. 67a § 2 O.p. automatycznie powoduje to również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Jak wynika ze wskazanych wyżej przepisów, o ile kwestie dotyczące odraczania lub rozkładania na raty mają zastosowanie zarówno w odniesieniu do podatku, jak i zaległości podatkowej (zostały wymienione odpowiednio w art. 67a § 1 pkt 1 oraz 2 O.p.), to już umorzenie może mieć miejsce jedynie w przypadku zaległości podatkowej. Oznacza to, że nie można umorzyć podatku.

Jaka jest więc różnica między podatkiem a zaległością podatkową?

Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności, ale także niezapłacona w terminie płatności zaliczka na podatek lub rata podatku. Niekiedy także zaległością podatkową jest wykazana w zeznaniu podatkowym nadpłata, jeżeli została ona wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych. Pełen katalog rodzajów zaległości podatkowych jest wskazany w art. 51 § 1–3 oraz art. 52 § 1 O.p. Tym samym podatkiem w rozumieniu ww. przepisów jest podatek czy zaliczka na podatek, których termin płatności jeszcze nie nastąpił.

Przykład:

Pan Adam jest podatnikiem VAT. Z powodu problemów, które go dotknęły, już wie, że nie będzie w stanie zapłacić podatku za sierpień 2015 r., którego termin płatności upłynie 25 września 2015 r. Chciałby jak najszybciej złożyć wniosek o umorzenie tej kwoty.

Taki wniosek o umorzenie może najwcześniej złożyć 26 września 2015 r. Dopiero wtedy kwota, którą powinien wpłacić na rachunek urzędu skarbowego stanie się zaległością podatkową. Przed tym terminem, czyli do 25 września 2015 r. włącznie, pan Adam może starać się jedynie o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty tego podatku na raty.

Potencjalni beneficjenci ulg

Z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych mogą korzystać zarówno podatnicy – jest to wprost zapisane w art. 67a §1 O.p. – jak i płatnicy, inkasenci oraz spadkobiercy podatnika lub płatnika i osoby trzecie (które również mogą odpowiadać za zobowiązania podatkowe podatnika). Taki krąg ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »