Ulga rehabilitacyjna: Odliczanie wydatków na dojazdy na zabiegi

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczać wydatki na używanie tego samochodu na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2013 r. (data wpływu 5 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 kwietnia 2013 r. (data wpływu 2 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Pismem z dnia 18 kwietnia 2013 r., znak IPTPB2/415-249/13-2/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 18 kwietnia 2013 r. (skutecznie doręczono 22 kwietnia 2013 r.). W dniu 2 maja 2013 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie (data nadania 26 kwietnia 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, z koniecznością stałej opieki i pomocy innej osoby w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS w załączeniu – 2 szt.). Jako osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim wymaga pomocy żony w rodzinnej egzystencji, ale przede wszystkim w transporcie na niezbędne i częste zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Wnioskodawca z żoną posiada samochód Renault Kangoo. Samochód posiada 5 miejsc siedzących i ładowność 735 kg. Samochód ten jest zarejestrowany jako samochód ciężarowy, gdyż w chwili nabycia spełniał definicję samochodu ciężarowego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – jest to tzw. samochód z kratką. Zgodnie jednak z nowelizacją ustawy o podatku VAT z 2011 r., nie spełnia on już definicji samochodu ciężarowego. Przekwalifikowanie samochodu na osobowy wiąże się z poniesieniem kosztów na jego przebudowę i wizytami na stacji kontroli pojazdów, co w obecnej sytuacji Wnioskodawcy byłoby dużym obciążeniem. Samochód ten jest dla Wnioskodawcy bardzo użyteczny przy ciągłym przewożeniu wózka inwalidzkiego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczać wydatki na używanie tego samochodu na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne...

Zdaniem Wnioskodawcy, może na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu rocznym i odliczać używanie samochodu Renault Kangoo na dojazd na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, ponieważ faktycznie używa właśnie tego samochodu. Jest to samochód, który konstrukcyjnie jest przeznaczony do przewozu osób i nie spełnia definicji samochodu ciężarowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) podstawę obliczenia podatku z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub pod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »