Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.03.2013

Ulga na złe długi: Zawiadomienie dłużnika po 1 stycznia 2013 r.

Pytanie podatnika: Czy doręczenie zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie skuteczne również w przypadku, jeśli dłużnik dwukrotnie zawiadomienia nie odbierze, a korespondencja powraca z adnotacją „wyprowadził się”. Czy można w tym wypadku zastosować przepisy art. 150 i 151 Ordynacji Podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2012 r. (data wpływu 19 grudnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w związku z przepisami podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania doręczenia zastępczego w przypadku skorzystania z możliwości korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2012 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej Ordynacji podatkowej w związku z przepisami podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania doręczenia zastępczego w przypadku skorzystania z możliwości korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Firma PTHU S. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie międzynarodowego transportu drogowego. Firma jest podatnikiem VAT. Kontrahent firmy, będący podatnikiem VAT zalega z płatnościami za wykonane usługi transportowe powyżej 180 dni. Do daty niniejszego pisma firma PTHU „S.” nie uzyskała dobrowolnie zapłaty od dłużnika. W ocenie firmy istnieje duże prawdopodobieństwo nieściągalności tej należności. W związku z tym firma PTHU „S.” bierze pod uwagę możliwość skorzystania z możliwości przewidzianej w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, tj. korekty VAT należnego od należności nieściągalnych. Jednym z warunków skorzystania z korekty VAT od należności nieściągalnych jest posiadanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze dokonania korekty. Firma PTHU „S.” wysłała do dłużnika dwukrotnie zawiadomienia na adres podany w KRS dłużnika (jednocześnie jest to adres na jaki wystawiane były faktury za usługę transportową). Obydwa listy powróciły z adnotacją „wyprowadził się”. Wnioskodawca zaznacza, że dłużnik nie zakończył działalności gospodarczej, nie jest w upadłości, jest cały czas czynnym podatnikiem podatku VAT. W KRS dłużnika istnieje tylko ten jeden adres, na który wysyłana była korespondencja.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy doręczenie zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie skuteczne również w przypadku, jeśli dłużnik dwukrotnie zawiadomienia nie odbierze, a korespondencja powraca z adnotacją „wyprowadził się”. Czy można w tym wypadku zastosować przepisy art. 150 i 151 Ordynacji Podatkowej?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Firma PTHU „S.” wykorzystała wszelkie możliwości ustalenia nowego adresu dłużnika, jednak na wszystkich dokumentach istnieje adres, na który wysyłane były zawiadomienia o zamiarze dokonania korekty podatku VAT należnego. Firma PTHU „S.” uważa, że jeżeli dłużnik dwukrotnie nie odebrał zawiadomienia, a korespondencja powraca z adnotacją „wyprowadził się” to mają zastosowanie przepisy art. 150 i 151 Ordynacji Podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ podatkowy pragnie wskazać, iż niniejsza interpretacja została oparta na przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2013 r., bowiem przedmiotowy wniosek (mimo, że w części E.1 przedmiot wniosku Wnioskodawca zaznaczył zdarzenie przyszłe) dotyczy stanu faktycznego, do którego zastosowanie znajdzie reżim prawny obowiązujący przed dniem 1 stycznia 2013 r., o czym szerzej niżej.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89a ust. 1a ustawy o VAT).

W myśl art. 89a ust. 2 ustawy o VAT przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

 1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 2. wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;
 3. wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
 4. wierzytelności nie zostały zbyte;
 5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
 6. wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania pod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100