Ulga na złe długi z perspektywy wierzyciela

W ustawie oVAT przewidziano możliwość pomniejszenia przez podatnika podatku należnego wsytuacji, gdy podatek ten obciążał kwoty należne ztytułu czynności opodatkowanych, akwoty te nie zostały przez wierzyciela faktycznie otrzymane. Mechanizm ten określany powszechnie jest jako „ulga nazłe długi”.

Konstrukcja ulgi na złe długi

W ramach ulgi na złe długi podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny:

 • z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium Polski,
 • w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 89a ust. 1 ustawy o VAT).

Nieściągalność wierzytelności uważa się natomiast za uprawdopodobnioną wówczas, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89a ust. 1a ustawy o VAT). Należy w tym miejscu podkreślić, że jakiekolwiek formy porozumienia pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem co do odroczenia terminu płatności powodują, iż upływ 150 dni należy liczyć od dnia upływu nowego (odroczonego) terminu płatności.

Obecnie ulga na złe długi może zostać zastosowana, o ile między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne nie zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy (art. 89a ust. 7 w zw. z art. 32 ust. 2–4 ustawy o VAT).

W świetle przytoczonych wyżej regulacji z ulgi na złe długi może zatem skorzystać podatnik, który dokonał dostawy towarów lub wykonał usługę oraz uiścił należny z tytułu transakcji podatek VAT wykazany w fakturze dokumentującej transakcję (inny niż 0%). Mechanizm ulgi na złe długi umożliwia tego typu podatnikom dokonanie korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego:

 • z tytułu dostawy towarów/świadczenia usług;
 • dokonanej na terytorium Polski;
 • w przypadku wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu ich płatności,
 • jeżeli podatnik (wierzyciel) i dłużnik nie stanowią podmiotów powiązanych (w rozumieniu art. 32 ust. 2–4 ustawy o VAT).

Przy czym w zakresie ostatniego punktu przyjmuje się, że samo istnienie powiązań nie przesądza o braku możliwości dokonania korekty przez wierzyciela. Niezbędne jest, aby powiązania te miały wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług.

W tym miejscu wspomnieć należy dodatkowo, że na dzień 1 kwietnia 2015 r. planowane jest wejście w życie ustawy o zmianie ustawy ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »